19 april 2018 - Dm3b van #hetrhedensdieren heeft buiten les...Lekker even het gebouw… https://t.co/iicDNmtI2h
18 april 2018 - Terwijl ik de volgende dag van het #cspe voorbereid, kijkt collega @wskamphuis het gemaakte werk van vandaag na in… https://t.co/DOaFm8Ys3a
16 april 2018 - Het Rhedens Dieren houdt sponsorloop voor motorrun https://t.co/rRwpml1DPP https://t.co/AC815gSZDv
16 april 2018 - #examenstunt mavo4 op #hetrhedensdieren. Feest voor leerjaar 3 & 4… https://t.co/eqm9hHzucu
13 april 2018 - Herdenking bevrijding Dieren in het Carolinapark https://t.co/2KNzWKAKdk
Welkom bij Het Rhedens!

Het Rhedens Dieren


Een actieve school voor iedereen!

Wil jij naar een moderne, goede school met een breed onderwijsaanbod, een studiecentrum, lessen in taal en rekenen en actief in cultuur, sport, dans
en muziek? Een goed bereikbare school in een mooi gebouw, waar
vriendelijke leraren werken, die écht oog hebben voor jou?
Het Rhedens Dieren heeft dat allemaal! 

Op Het Rhedens Dieren kan de leerling havo/vwo (klas 1 t/m 3), mavo en vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg (met lwoo) volgen. Bijzonder zijn de werkplekken voor het vmbo, waarin bedrijfssituaties zijn nagebootst. De school beschikt over een danszaal en werkt samen met Studio26 (een school voor podiumkunsten) en Cultuurbedrijf Riqq.

Havo/vwo
In de eerste twee leerjaren havo/vwo wordt met dakpanklassen gewerkt. De andere afdelingen werken vanaf het begin met homogene klassen. Voor havo en vwo zijn er plusvarianten: Cambridge Engels, Klassieke Talen, Sport en Techn@. In het tweede leerjaar maken de leerlingen een keuze uit deze vier plusvarianten. Via een systeem van Rhedens-uren wordt de leerlingen in de eerste drie leerjaren havo/vwo de kans geboden om extra aandacht te besteden aan bepaalde vakken. Faalangstbegeleiding en dyslexiebegeleiding vinden ook tijdens deze uren plaats. Ook zijn er extra verdiepingsmogelijkheden voor de leerlingen die geen ondersteuning nodig hebben. De vwo-leerlingen in Dieren kunnen bovendien Latijn en/of Grieks kiezen om aansluiting te realiseren met de gymnasium-afdeling van Het Rhedens Rozendaal.

Bovenbouw havo en atheneum
Het Ministerie van Onderwijs heeft in april 2017 laten weten dat naast Het Rhedens Rozendaal ook Het Rhedens Dieren havo en vwo bovenbouw mag aanbieden. Alle vo-scholen binnen het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Gelderland-Midden waartoe Het Rhedens behoort, hebben ingestemd met deze aanvraag. 

In augustus 2018 wil Het Rhedens Dieren starten met een bovenbouw voor havo en atheneum. Een uitbreiding bovenbouw havo en atheneum op Het Rhedens Dieren is onderwijskundig een aanzienlijke verbetering. Wij vinden het belangrijk leerlingen op één locatie een volledige opleiding aan te bieden. Verder is de uitbreiding met een bovenbouw havo en atheneum in Dieren onderdeel van het strategisch beleid om de onderwijskwaliteit van de drie locaties verder te optimaliseren. 

VWO Select
Voor vwo leerlingen die heel goed kunnen leren, is er een speciaal en uitdagend onderwijsprogramma: VWO Select. Geschikt voor meer begaafde kinderen met een onderzoekende houding, die een hoog werk- en leertempo aankunnen en die bijzonder leergierig zijn. 

Mavo afdeling
De mavo-afdeling bereidt de leerlingen voor op een goede doorstroom naar de havo of naar het mbo. Om daar beter op in te kunnen spelen kiezen de leerlingen in leerjaar 3 voor de richting mavo-T of mavo-P. Mavo-T houdt in een extra theorievak om soepel door te kunnen stromen naar het havo en mavo-P betekent een praktijkvak (P) voor een goede doorstroming naar het mbo. Ook kent Het Rhedens Dieren het vak dans; bedoeling is dat de school een vooropleiding podiumkunsten wordt voor het mbo.

Bl/kl en lwoo afdeling
De afdeling bl/kl en lwoo staat voor veel aandacht voor de leerling en kleinere klassen. Na het tweede leerjaar kiezen deze leerlingen voor één van de volgende praktijkrichtingen: handel & administratie, techniek breed of zorg & welzijn en uiterlijke verzorging. Zij werken in de bovenbouw volgens de methodiek van werkplekkenstructuur (WPS). Daarnaast oriënteren we ons op het aanbieden van Dienstverlening en Producten in het schooljaar 2018-2019.

In het derde leerjaar lopen de leerlingen van alle opleidingen een maatschappelijke stage.

Creativiteit
Het Rhedens Dieren vindt het ontwikkelen van creativiteit belangrijk. Kunst en cultuur worden op verschillende manieren aangereikt. In elk leerjaar nemen leerlingen deel aan projecten. Met deze projecten wil de school twee doelen bereiken: leerlingen in aanraking laten komen met professionele kunst en ze kunst laten ervaren door er zelf aan deel te nemen.