U bent heel belangrijkOuders/verzorgers
`
HomeHet Rhedens DierenOuders/verzorgers

U heeft een belangrijke inbreng!

Iedere afdeling heeft een eigen klankbordgroep voor ouders. De ouderraad, die bestaat uit leden van de klankbordgroepen, overlegt met de locatiedirecteur. Op de agenda van de klankbordgroepen en de ouderraad kan de dagelijkse gang van zaken staan, maar ook het algemene beleid van de school. Vanzelfsprekend heeft Het Rhedens Dieren ook een medezeggenschapsraad.

We vinden het leuk als ouders op school komen, zoals tijdens meeloopdagen en de thema-avonden. Tijdens meeloopdagen nemen ouders een dag de plaats van hun kind in op school. Thema-avonden gaan bijvoorbeeld over het puberbrein of social media. We hebben ook een proef met ouders die fungeren als loopbaantrajectcoaches van leerlingen. En ouders worden natuurlijk uitgenodigd voor activiteiten zoals musicals of een dinnershow. Kortom: ouders horen er helemaal bij op Het Rhedens Dieren!

Ouder-leerling-wisselochtend
Daarnaast organiseren we elk jaar een ouder-leerling-wisselochtend; dan stap je als ouder letterlijk een dag in de schoenen van je kind. In elke les is één persoon aanwezig: één van beide ouders of de leerling zelf. Er zit dus een mengeling van leerlingen en ouders in de klas. Na de ouder-leerling-wisselochtend weten ouders een stuk beter hoe het reilt en zeilt op school, bij wie hun kind zoal in de klas zit en waar of met wie zij pauze houden. Schoolverhalen waarmee de leerling thuis komt, krijgen zo een extra dimensie.

Het Rhedens Dieren is een school van korte lijntjes. Als er iets is, hopen we dat ouders meteen mailen naar of bellen met de mentor. Omgedraaid doet de mentor dat ook.

Ziekmelding
Ouder(s)/verzorger(s) melden voor 08.30 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter. Dit kan telefonisch via 0313 490 900 of per email: verzuimdieren@hetrhedens.nl t.a.v. Mw. De Haan.

Praktisch
Hoewel de overheid de meeste kosten betaalt, moeten ouders rekening houden met een eigen bijdrage. Zoals voor het schoolfonds (richtbedrag 111 euro), waaruit extra activiteiten zoals projecten, excursies en activiteiten worden betaald. De boeken komen voor rekening van de school.

Blijf op de hoogte!

Lees alles over de actuele gebeurtenissen op Het Rhedens Dieren.

Nieuwsbrief Dieren
Magister

Het Rhedens maakt voor haar digitale communicatie met leerlingen gebruik van een elektronische leeromgeving ( ELO). Deze Magister ELO bestaat uit een aantal modules waarmee o.a. berichten worden verstuurd, de schoolagenda en cijfers kunnen worden ingezien. U kunt met uw eigen inloggegevens bepaalde Magister-onderdelen van uw kind inzien.
 

Ga naar Magister
parents
Ouderraad

Ouders kunnen lid worden van de ouderraad, die regelmatig met de directie overlegt over onder andere het beleid van de school. De ouderraad is ook betrokken bij de organisatie van activiteiten. 

Lees verder
light-bulb
Schoolfonds

Als ouder of verzorger moet u rekening houden met een eigen bijdrage. Zoals voor het schoolfonds, waaruit extra activiteiten zoals projecten, excursies en activiteiten worden betaald. De boeken komen voor rekening van de school.

Document in publicaties
386