19 april 2018 - Dm3b van #hetrhedensdieren heeft buiten les...Lekker even het gebouw… https://t.co/iicDNmtI2h
18 april 2018 - Terwijl ik de volgende dag van het #cspe voorbereid, kijkt collega @wskamphuis het gemaakte werk van vandaag na in… https://t.co/DOaFm8Ys3a
16 april 2018 - Het Rhedens Dieren houdt sponsorloop voor motorrun https://t.co/rRwpml1DPP https://t.co/AC815gSZDv
16 april 2018 - #examenstunt mavo4 op #hetrhedensdieren. Feest voor leerjaar 3 & 4… https://t.co/eqm9hHzucu
13 april 2018 - Herdenking bevrijding Dieren in het Carolinapark https://t.co/2KNzWKAKdk
Welkom bij Het Rhedens!

Het Rhedens de Tender 


Een compleet aanbod van modern praktijkonderwijs

Zoek je een fijne, gezellige school met goed en modern praktijkonderwijs?
Kom dan naar Het Rhedens de Tender in Dieren! Onze school heeft alles
om je perfect voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De Tender staat bekend
om zijn plezierige sfeer en persoonlijke aanpak. We besteden veel aandacht aan jouw sterke kanten en aan de dingen die jij leuk en nuttig vindt om te
leren. En als je op bepaalde onderdelen extra aandacht nodig hebt, dan
krijg je die gewoon. Zodra jij De Tender met een getuigschrift verlaat, heb je veel geleerd, veel stage gelopen en ben je helemaal klaar om te gaan werken: je staat sterk in de maatschappij, ook op het gebied van wonen en vrije tijd. 


Individueel en praktijkgericht: veel stages!
Op Het Rhedens de Tender wordt gewerkt met kleine klassen die elk een eigen groepsleerkracht/mentor hebben. De mentor vormt de spil in de begeleiding van de leerlingen. Het onderwijs is sterk individueel van opzet en op de praktijk gericht. Daarbij spelen externe stages een cruciale rol. het Rhedens de Tender onderhoudt dan ook nauwe banden met het bedrijfsleven en met dienstverlenende instellingen in de omgeving. Wil je precies weten wat stage lopen inhoudt en wanneer je dat gaat doen? Kijk dan even in de roze linkerbalk en klik op onze pagina 'Stages de Tender'. Daar vertellen we er van alles over!

Volop ontwikkelen
Het praktijkonderwijs kent geen eindexamen. Als een leerling direct uitstroomt naar een arbeidsplaats heeft hij het beoogde doel bereikt. Bij het verlaten van de school ontvangt de leerling wel een getuigschrift. Toch probeert Het Rhedens de Tender haar leerlingen daarnaast ook de mogelijkheid te bieden officiële startkwalificaties te behalen. Een voorbeeld daarvan zijn de zogenaamde IVIO-examens (Instituut Voor Individueel Onderwijs). Dit zijn landelijke examens op bepaalde vakgebieden (Nederlands, rekenen/wiskunde) en op verschillende niveaus.
Daarnaast biedt Het Rhedens de Tender - in samenwerking met ROC’s in de nabije omgeving - aan leerlingen die dat kunnen en willen de mogelijkheid specifieke branchegerichte cursussen of (voor)opleidingen op niveau 1 te volgen.

Leerling centraal
Om goed in te kunnen schatten wat het beste bij je past, waar je plezier in hebt en wat je allemaal kunt, heeft Het Rhedens de Tender een onderwijsprogramma ontwikkeld, waarin jij meer dan ooit centraal staat. Dat noemen we ook wel sterk individueel gericht onderwijs: samen met de leerkracht ga je op zoek naar jouw sterke kanten. Oftewel: eigen mogelijkheden opsporen, ontwikkelen en daarbij grenzen verleggen. Er wordt dus geen tijd en energie verspild aan het zoeken naar wat je niet kan, maar naar wat je wel kan! Wij zijn ervan overtuigd dat daar de kansen liggen om later succesvol te kunnen functioneren. 

Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs
Het Rhedens de Tender is lid van Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs, een samenwerkingsverband van ruim 160 praktijkscholen, die zich inzetten voor de belangen van het praktijkonderwijs en die samen werken aan onderwijskwaliteit en innovatie. Op de site van Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs staat veel handige informatie over praktijkonderwijs. KLIK HIER voor de website.