Extra uitdaging voor achtstegroepersPlusklas
`

Voor 8ste groepers met een voorsprong

Het Rhedens biedt alle ruimte aan talent. Een mooi voorbeeld daarvan is de Plusklas, bedoeld voor achtstegroepers met een voorsprong.

Voor wie is de Plusklas
Ga je volgend schooljaar naar groep 8, ben je nieuwsgierig, op zoek naar meer uitdaging en verdieping in jouw leren, wil je graag zelf dingen ontdekken en ben je er aan toe om alvast kennis te maken met het voortgezet onderwijs? Dan past de Plusklas bij jou!

In de Plusklas werk je samen met andere leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen. Je gaat met elkaar onderzoeken en ontwerpen; je leert hoe je een onderzoek moet aanpakken, je leert over jezelf, over anderen en hoe je goed kunt samenwerken.

Plusklas-programma’s 
Het Rhedens Rozendaal biedt een Plusklasprogramma waarbij sprake is van samenhang van de onderwijsinhoud tussen verschillende vakgebieden en vakoverstijgend onderwijs. In de Plusklas van Het Rhedens Rozendaal werken leerlingen in groepjes samen aan een uitdagende opdracht. Met deze opdracht leren leerlingen onderzoeken en ontwerpen en maken zij dingen op basis van hun eigen vragen en ideeën. Leerlingen worden uitgedaagd op hun eigen niveau. Daarbij is een balans tussen kennis en persoonsvorming en komen ook onderzoeksvaardigheden en executieve vaardigheden aan bod. 

Het Rhedens Dieren biedt Plusklasprogramma aan op basis van de volgende 3 pijlers: 

  • Denk-kracht: leren onderzoeken (bouwstenen voor denkvaardigheden) 
  • Hart-kracht: leren wie je bent (bouwstenen voor levensvaardigheden) 
  • Doe-kracht: leren ondernemen (bouwstenen voor ondernemersvaardigheden) 

De methode is dynamisch, omdat het aangepast kan worden aan de laatste ontwikkelingen. Actuele kennis van universiteiten en bedrijfsleven zijn in deze methode geïntegreerd. 

Begeleiders Plusklas
De Plusklas wordt begeleid door een team van leerkrachten uit het primair onderwijs en docenten uit het voortgezet onderwijs. Deze teams hebben met elkaar ook het programma ontwikkeld en werken daarbij nauw samen, om zo de samenwerking tussen PO en VO te versterken.

Betrokkenheid ouders en leerkrachten bij de Plusklas
Wat we allemaal doen in de Plusklas vertellen we aan ouders en leerkrachten in de nieuwsbrief, die ouders en leerkrachten een paar keer in het Plusklasjaar ontvangen. Halverwege het jaar worden ouders en leerkrachten op school uitgenodigd om een kijkje te nemen in de Plusklas en te zien wat de leerlingen daar allemaal leren en maken. Aan het eind van het Plusklasjaar is er een afsluitende bijeenkomst, waarin we het jaar met ouders en leerkrachten afronden. Leerlingen en docenten vertellen dan over hun ervaringen in de Plusklas en laten zien wat er allemaal is gemaakt.

Wanneer 
De Plusklas van Het Rhedens Rozendaal vindt op donderdag plaats van 08.45 tot 10.45 uur.
De Plusklas van Het Rhedens Dieren vindt op donderdag plaats van 08.30 tot 11.00 uur.

Wat neem je mee 
Het is fijn als je zelf een etui meeneemt met daarin verschillende schrijfspullen. Natuurlijk mag je zelf ook iets te drinken meenemen.

Geen kosten
We vinden het belangrijk dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan de Plusklas. Daarom zijn er geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelding
De aanmelding voor de Plusklas gaat via de leerkracht van de basisschool. De leerkracht selecteert welke leerlingen in aanmerking komen voor de Plusklas. Ouders en leerlingen worden door de leerkracht benaderd. Zij vullen allemaal een deel van het aanmeldformulier in.

De scholen ontvangen een brief van de Plusklas met daarin de belangrijke data met betrekking tot de aanmeldprocedure. De toelatingscommissie van de Plusklas bepaalt welke leerlingen geplaatst kunnen worden. Er wordt beslist op basis van motivatie van de leerling, informatie van de basisschool en eventuele onderzoeksresultaten. Leerkrachten, ouders en leerlingen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Van Plusklas-leerlingen wordt verwacht dat zij het hele schooljaar deelnemen aan de Plusklas.

Meer informatie
Mocht je nog meer vragen hebben neem dan contact op met:

  • Het Rhedens Rozendaal: thp@hetrhedens.nl (mevrouw Paula ten Thij)
  • Het Rhedens Dieren: plusklasdieren@hetrhedens.nl
Nieuwsbrief Plusklas
Naar de nieuwsbrief!
Documenten
Aanmeldformulier Plusklas

Aanmelden voor de Plusklas? Klik dan op onderstaande link!

Aanmeldformulier Plusklas
417