Kies voor Het Rhedens Rozendaal!keuze voor leerlingen
`
HomeHet Rhedens RozendaalKeuze voor leerlingen

Keuze voor leerlingen

Het Rhedens Rozendaal biedt keuze-uren aan in de leerjaren 2 tot en met 6. We doen dit gefaseerd, startend in leerjaar 1, met uitleg en voorbereiding in de laatste periode van het schooljaar. Vervolgens in leerjaar 2, volgen onze leerlingen 4 keuze-uren en in leerjaar 3, afhankelijk van de behoefte kiezen zij 4 tot 6 keuze-uren. Dat geeft onze leerlingen de mogelijkheid om zich goed voor te bereiden op hun toekomst. Met keuze-uren creëren we meer ruimte voor onderwijs op maat.

Wat is een keuze-uur?
Leerlingen hebben een flexibel rooster. Naast basislessen kiezen zij hun eigen keuze-uren. Zowel het zelfstandig werken aan reguliere lesstof, verwerkingsstof als verdieping behoren in het keuze-uur tot de mogelijkheden. In de onderbouw zitten leerjaar 2 en 3 bij elkaar. In de bovenbouw zijn de keuze-uren toegankelijk voor leerlingen uit alle jaarlagen en niveaus die het vak in hun pakket hebben. Het keuzeaanbod bevat ook stilte-uren en Plusprogramma-uren.

Jij kiest!
Het uitgangspunt is dat leerlingen beter leren als ze zich meer eigenaar voelen van hun eigen leerproces doordat zij keuzes kunnen maken betreffende hun rooster. Extra aandacht voor het ene vak, meer zelfstudie voor een ander vak. Keuzes maken leer je niet van de ene op de andere dag. we begeleiden de leerlingen in dit leerproces. We ontwikkelen hiervoor een programma voor regie en eigenaarschap in samenwerking met André Baars, onderwijspsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het doel van dit programma is dat we onze leerlingen beter begeleiden in het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van keuze en reflectie, planning en organiseren en werken met leerdoelen in persoonlijke leeractiviteiten.

Je mentor als coach
In de onderbouw heeft elke klas zijn eigen mentor. Met de mentor bespreek je hoe het met je gaat, welke keuze-uren je volgt en hoe de resultaten zijn. Er is een klassikale mentorles en een mentorspreekuur. In de bovenbouw heeft elke leerling een eigen coach. Er is geen mentorles, maar een vast coach-spreekuur.

Het Plusprogramma
Een goed aanbod van extracurriculaire vakken en activiteiten in het Plusprogramma maken de leeromgeving rijker, actueler en meer op maat. Het Plusprogramma maakt deel uit van het keuzeaanbod. In deze keuze-uren kies je voor activiteiten die buiten het verplichte onderwijsaanbod vallen. Het Plusprogramma biedt ruimte voor talentontdekking en -ontwikkeling. Gedurende je schoolcarrière bouw je aan je 'Plusdocument'. Het aanbod voor schooljaar 2023-2024 bevat onder andere DELF Frans, Goethe Duits, Chinese taal en cultuur, digitale beeldbewerking, leren debatteren in het MEP, Burgerschap & filosofie, onderwijskunde & Tutoring en Popmuziek, waaraan leerlingen uit meerdere jaarlagen kunnen deelnemen. Ook activiteiten zoals juniormentoraat, leerlingenraad en activiteitencommissie horen bij het Plusdocument.

Meer informatie?
Klik dan bij Publicaties. Daar staan de flyer Keuze voor leerlingen en de Lessentabellen. Een specifieke vraag? Mail dan naar: jijkiest@hetrhedens.nl
 

Hilde Kappen
Hilde over keuze-uren
Leerling Hilde Kappen

"Een deel van mijn rooster deel ik zelf in. Naast basislessen kies ik elke week 4 eigen keuze-uren. Op die manier kan ik vakken waar ik bijvoorbeeld meer moeite mee heb ook vaker volgen. De keuze van mijn rooster geef ik per week aan in Zermelo. Dat kan gewoon via de app op m’n telefoon. Je kunt ook kiezen uit stilte-uren, zodat je in het Studielab huiswerk kunt maken. Dat vind ik heel fijn, want dan hoef ik thuis niks meer te doen."

Jasper 1 website bewerkt.png
Jasper over keuze-uren
Leerling Jasper Ruzius

Het keuze-uren systeem werkt heel goed voor mij. Per week mag je 8 lesuren zelf indelen. Als er een toetsweek aankomt of als ik de stof van een bepaald vak moeilijk vind, dan kies ik daarvoor extra uren om het voor te bereiden of beter te begrijpen.

jij-kiest.png
Keuze voor leerlingen
442