examensExameninfo
`

Alles over de examens

Examenreglementen
In het examenreglement staan procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het schoolexamen en het centraal eindexamen, aangevuld met enkele inhoudelijke bepalingen.

Voor het examenreglement, examenroosters en examenboekjes verwijzen we je graag naar onze pagina met publicaties: klik hier.

Examenwebsites
Examenblad.nl -
de officiële website met alle informatie over de (eind)examens van dit schooljaar
MijnEindexamen.nl - met alle informatie over de eindexamens van dit schooljaar

ExamenKracht wordt onze nieuwe examentrainer!
Dit schooljaar kun je nog werken met de huidige examentrainer maar vanaf augustus 2021 is ExamenKracht beschikbaar voor alle leerlingen van Het Rhedens Dieren! Met deze link log je dan in: mijn.vo-content.nl/examenkracht
Let op: De link is al actief, maar je kunt pas inloggen vanaf augustus 2021

Eindexamens 2021
Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal). Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn. Voor het vmbo zijn er extra wijzigingen.

Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo?
Je slaagt voor het vmbo als je gemiddeld een voldoende haalt voor de centrale examens. Ook moet het gemiddelde van je eindcijfers voldoende zijn. Daarnaast moet je tenminste een voldoende hebben voor Kunstvakken I en Lichamelijke opvoeding. En je moet de rekentoets hebben gemaakt. Je leerweg bepaalt of je ook een sectorwerkstuk moet hebben gemaakt. Bron: rijksoverheid
Zak-en-slaag-regeling vmbo


Wanneer ben ik geslaagd voor het havo?
Je slaagt voor het eindexamen havo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor een van de kernvakken. Daarnaast mag je voor hooguit 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben. En moet je een voldoende of goed hebben voor CKV en Lichamelijke opvoeding. Ten slotte moet je de rekentoets hebben gemaakt. Bron: rijksoverheid
Zak-en-slaag-regeling havo
 

Wanneer ben ik geslaagd voor het vwo?
Je slaagt voor het eindexamen vwo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor één van de kernvakken. Daarnaast mag je voor hooguit 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben. En moet je een voldoende of goed hebben voor CKV en Lichamelijke opvoeding. Bron: rijksoverheid
Zak-en-slaag-regeling vwo

Examens
Exameninfo

Examenroosters, examenreglement en examenboekjes vind je in PUBLICATIES.

381