Stichting Het RhedensBestuur
`
HomeBestuur

Organisatie

Het bevoegd gezag is Stichting Het Rhedens. In het kader van ‘governance’ (goed bestuur) is in 2008 gekozen voor een ander bestuursmodel. Een van de elementen van governance is een scheiding van toezicht en bestuur. De stichtingsstatuten van Het Rhedens zijn gebaseerd op het Raad van Beheer-model. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur heeft vooral de functie van toezichthouder, terwijl veel bestuurlijke bevoegdheden zijn gedelegeerd aan het dagelijks bestuur dat bestaat uit de algemeen directeur-bestuurder. Het hoofd bestuursbureau stuurt de medewerkers van het bestuursbureau aan.

De eenheid van organisatie is de locatie. Onder de stichting Het Rhedens vallen drie locaties: Het Rhedens Rozendaal, Het Rhedens Dieren en Het Rhedens De Tender. Een locatie staat onder leiding van een locatiedirecteur. De locaties Dieren en Rozendaal zijn onderverdeeld in kleinere teams. Het onderwijs is leidend voor de indeling. De medewerkers in de teams worden aangestuurd door een afdelingsleider.

Postadres: Postbus 35, 6950 AA Dieren. E-mail: info@hetrhedens.nl
Bezoekadres: Doesburgsedijk 7, 6953 AK Dieren
0313 490 900

ALGEMEEN BESTUUR:

Postadres: Postbus 35, 6950 AA Dieren
Dhr. J. Wiegers (Duiven), voorzitter
info@janwiegers.nl
Dhr. M.A. Willemen (Olburgen), vicevoorzitter
willemen_tas@hotmail.com
Mw. P.M. van Wingerden-Boers (Velp),
winge559@planet.nl
Dhr. K. van de Sande (Zutphen), penningmeester
sandej2@xs4all.nl
Dhr. R.J. den Haan (Epse), secretaris
r.denhaan@roc-nijmegen.nl

DAGELIJKS BESTUUR:

Mw. M.M. Bunt, algemeen directeur, bestuurder
E-mail: buntm@hetrhedens.nl, 0313 490 900

Directie
Directie

Van links naar rechts: de heer Maarten van Minderhout (locatiedirecteur Het Rhedens De Tender), mevrouw Mirjam Bunt (algemeen directeur, bestuurder), de heer Ivo Gijsberts (locatiedirecteur Het Rhedens Dieren), mevrouw Clemy Oomens (locatiedirecteur Het Rhedens Rozendaal).

Documenten
Goed om te lezen

KLIK HIER voor het bestuursverslag
KLIK HIER voor onze jaarrekening

KLIK HIER voor ons governance beleid
KLIK HIER voor de statuten
KLIK HIER voor de integriteitscode
KLIK HIER voor de klokkenluidersregeling

272