Stichting Het RhedensBestuur
`
HomeBestuur

Organisatie

Het bevoegd gezag is Stichting Het Rhedens. In het kader van ‘governance’ (goed bestuur) is in 2008 gekozen voor een ander bestuursmodel. Een van de elementen van governance is een scheiding van toezicht en bestuur. De stichtingsstatuten van Het Rhedens zijn gebaseerd op het Raad van Beheer-model. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur heeft vooral de functie van toezichthouder, terwijl veel bestuurlijke bevoegdheden zijn gedelegeerd aan het dagelijks bestuur dat bestaat uit de algemeen directeur-bestuurder. De directeur bedrijfsvoering stuurt de medewerkers van het bestuursbureau aan.

De eenheid van organisatie is de locatie. Onder de stichting Het Rhedens vallen drie locaties: Het Rhedens Rozendaal, Het Rhedens Dieren en Het Rhedens De Tender. Een locatie staat onder leiding van een locatiedirecteur. De locaties Dieren en Rozendaal zijn onderverdeeld in kleinere teams. Het onderwijs is leidend voor de indeling. De medewerkers in de teams worden aangestuurd door een afdelingsleider.

BESTUUR:

Mw. M.M. Bunt, algemeen directeur, bestuurder
E-mail: bun@hetrhedens.nl
0313 490 900

RAAD VAN TOEZICHT:

Postadres: Postbus 35, 6950 AA Dieren.
Bezoekadres: Doesburgsedijk 7, 6953 AK Dieren.
E-mail: algemeenbestuur@hetrhedens.nl
0313 490 900

  • Mw. P.M. van Wingerden-Boers (Velp), voorzitter
  • Mw. T.C. Zwarteveen (Arnhem), penningmeester
  • Mw. S.C. Shkolnik-Oostwouder (Dieren), lid
  • Dhr. R. Haverkamp (Velp), lid
  • Mw. M.A.J. Kunst (Arnhem), lid
Directie

Mevrouw Mirjam Bunt (algemeen directeur, bestuurder), mevrouw Lydia Dröge (locatiedirecteur Het Rhedens De Tender), de heer Theo Jaspers (locatiedirecteur a.i. Het Rhedens Dieren), de heer Gerard Jager (locatiedirecteur Het Rhedens Rozendaal), de heer Maarten Hanekamp (directeur bedrijfsvoering).

Documenten
Goed om te lezen

KLIK HIER voor de statuten
KLIK HIER voor het jaarverslag 2022
KLIK HIER voor het jaarverslag 2021
KLIK HIER voor het jaarverslag 2020
KLIK HIER voor het jaarverslag 2019
KLIK HIER voor het jaarverslag 2018
KLIK HIER voor de jaarrekening 2017
KLIK HIER voor ons governance beleid
KLIK HIER voor de integriteitscode
KLIK HIER voor de klokkenluidersregeling
KLIK HIER voor het schoolplan 2022 - 2026

272