Persoonlijke aandachtLeerlingenzorg
`

Voel je thuis op Het Rhedens De Tender

Op Het Rhedens willen we dat elke leerling zich prettig, veilig en thuis voelt. Daarom besteden we veel aandacht aan de zorg en begeleiding van onze leerlingen. Hieronder staat alle informatie:

De mentor staat altijd voor je klaar
Een heel belangrijke persoon op Het Rhedens De Tender is de mentor. Iedere klas heeft een eigen mentor. In de klas bouw je een hechte band op met elkaar en met de mentor. Vóór de zomervakantie is er een kennismakingsmiddag, zodat je alvast weet bij wie je in de klas komt en wie straks jouw mentor is. 

De mentor zorgt ervoor dat hij alle leerlingen in zijn (of haar) klas goed kent. Hij geeft iedere leerling persoonlijke aandacht en snapt dat iedereen anders is. Je kunt altijd bij je mentor terecht als je vragen of een probleem hebt. De mentor onderneemt dan snel actie. Als het nodig is, roept hij daarbij hulp van anderen in (behalve als jij dat niet wilt). De mentor geeft ook het mentoruur. Tijdens dit uur kunnen allerlei onderwerpen langskomen, bijvoorbeeld hoe je het best kunt leren op school en hoe je met elkaar omgaat. De mentor praat ook regelmatig apart met je over hoe het gaat op school. Dit noemen we mentor-/presentisgesprekken. 

De mentor doet het niet alleen. Ook de andere docenten staan voor je klaar. Je kunt altijd om extra uitleg of begeleiding vragen. We hebben betrokken docenten die het leuk vinden om jou zo goed mogelijk te helpen. 

Goede begeleiding, altijd op maat
Goede begeleiding is enorm belangrijk op Het Rhedens De Tender. De meeste problemen kunnen de mentor en de leraren zelf oplossen, maar dat lukt niet altijd. Dan is het goed om te weten dat ze binnen Het Rhedens De Tender kunnen terugvallen op allerlei deskundigen, zoals de remedial teacher, de orthopedagoog, de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker en de  jeugdarts. Natuurlijk zijn er ook vertrouwenspersonen. Bovendien bieden we sociale weerbaarheidstraining aan. En indien nodig schakelen we hulp van buiten de school in. Het Rhedens De Tender is onderdeel van het Samenwerkingsverband Zutphen en omstreken en we werken ook samen met de leerplichtambtenaar, de gemeente en jeugdzorg. 

Heel bijzonder is ook dat Radar jongerenwerk regelmatig in het keuze-uur voorlichting komt geven over onderwerpen die voor onze leerlingen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld omgaan met geld, sociale media of seksualiteit. Als dat beter uitkomt, maken we aparte jongens- en meisjesgroepen.

Desney Onstein
Desney over haar mentor

“De docenten zijn heel aardig en ik heb ook een fijne mentor. En toen mijn vader vorig jaar overleed, kon ik altijd bij iemand terecht.”

vvbvanbree Tender 18-4-2016  DV4C3520
Ondersteuningsplan

De zorg voor en begeleiding van leerlingen van Het Rhedens gaat uit van het volgende: zo tijdig en tijdelijk mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate wijze en door de meest aangewezen persoon of instelling.

Bekijk hier ons ondersteuningsplan
informatie-icoon
Meer informatie

Wil jij meer weten over hoe wij bijvoorbeeld omgaan met social media of pesten? Ga dan naar onze pagina met publicaties.

Publicaties
361