U bent heel belangrijkOuders/verzorgers
`
HomeHet Rhedens RozendaalOuders/verzorgers

U heeft een belangrijke inbreng!

Ook ouders hebben een grote inbreng. Formeel door mee te praten in klankbordgroepen, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld over de schoolbrede koers of over de dagelijkse gang van zaken in de afdelingen.

Maar de betrokkenheid van ouders geldt natuurlijk in de eerste plaats voor het eigen kind. U wordt op Het Rhedens Rozendaal zoveel mogelijk ‘meegenomen’ in het onderwijs van uw kind. Dat begint meteen aan het begin van de brugklas met een ouderavond, waarop ouders elkaar en de mentor leren kennen. Vervolgens is er rond de herfstvakantie een één-op-één- gesprek met de mentor over wat goed gaat op school, wat de leerling nodig heeft en over eventuele zorgen die bij u leven. Tijdens de ouderavonden praten de leerlingen volwaardig mee. U krijgt ook een inlogcode voor Magister, zodat u de studieprestaties van uw kind op de voet kunt volgen.

Korte lijntjes
De lijnen tussen de ouders en de school zijn kort. Indien nodig is er snel contact en wordt meteen actie ondernomen. Uiteraard kan dat contact van beide kanten komen. U wordt in de eerste klas ook uitgenodigd voor een ‘wisseldag’. Dan neemt u de plek van uw kind in tijdens de lessen. De meeste ouders vinden dit hartstikke leuk en leerzaam. Er zijn ook thema-avonden voor ouders, vaak over heel praktische zaken zoals hoe u uw kind kunt begeleiden bij het huiswerk. Juist in de contacten met ouders is de kleinschaligheid van Het Rhedens Rozendaal goed merkbaar.

Praktisch
Hoewel de overheid de meeste kosten betaalt, moeten ouders rekening houden met een eigen bijdrage. Zoals voor het schoolfonds (richtbedrag 111 euro), waaruit extra activiteiten zoals projecten, excursies en activiteiten worden betaald. De boeken komen voor rekening van de school.

informatie-icoon
Blijf op de hoogte!

Lees alles over de actuele gebeurtenissen op Het Rhedens Rozendaal.

Nieuwsbrief Rozendaal
Magister

Het Rhedens maakt voor haar digitale communicatie met leerlingen gebruik van een elektronische leeromgeving ( ELO). Deze Magister ELO bestaat uit een aantal modules waarmee o.a. berichten en opdrachten worden verstuurd, de schoolagenda en cijfers kunnen worden ingezien. U kunt met uw eigen inloggegevens bepaalde Magister-onderdelen van uw kind inzien.

Ga naar Magister
light-bulb
Schoolfonds

Als ouder of verzorger moet u rekening houden met een eigen bijdrage. Zoals voor het schoolfonds, waaruit extra activiteiten zoals projecten, excursies en activiteiten worden betaald. De boeken komen voor rekening van de school.

Lees verder
parents
Ouderraad

Ouders kunnen lid worden van de ouderraad, die regelmatig met de directie overlegt over onder andere het beleid van de school. De ouderraad is ook betrokken bij de organisatie van activiteiten. 

Lees verder
387