Persoonlijke aandachtLeerlingenzorg
`

Voel je thuis op Het Rhedens Dieren

Op Het Rhedens willen we dat elke leerling zich prettig, veilig en thuis voelt. Daarom besteden we veel aandacht aan de zorg en begeleiding van onze leerlingen.

Mentor
Een heel belangrijke persoon op de middelbare school is de mentor. Bij hem (of haar) kun je altijd terecht als je vragen hebt of met een probleem zit. De mentor onderneemt dan snel actie. Als het nodig is, roept hij daarbij hulp van anderen in. Bijzonder aan Het Rhedens Dieren is dat bijna alle klassen twee mentoren hebben. Leerlingen vinden dat fijn, want dan kunnen ze zelf kiezen naar welke mentor ze gaan. En de mentoren hebben meer tijd voor ze.

De mentor zorgt ervoor dat hij alle leerlingen in de klas goed kent. Hij geeft iedere leerling persoonlijke aandacht en snapt dat iedereen anders is. Naast zijn eigen vak geeft de mentor ook de mentorles. Tijdens dit uur werk je aan studievaardigheden en sociale vaardigheden. Studievaardigheden zijn bijvoorbeeld je werk goed plannen en weten hoe je een toets voorbereidt. Sociale vaardigheden hebben te maken met hoe je met elkaar omgaat in de klas, dat er niet wordt gepest en dat iedereen zich prettig voelt.

De mentor doet het niet alleen. Ook de andere docenten staan voor je klaar. Je kunt altijd om extra uitleg of begeleiding vragen. We hebben aardige, betrokken docenten die het leuk vinden om jou zo goed mogelijk te helpen.

Extra begeleiding
Het Rhedens Dieren staat bekend om de goede leerlingbegeleiding. Daar steken we veel tijd en energie in, omdat wij denken dat je betere resultaten behaalt als je je prettig voelt en plezier hebt op school. Vaak neemt de leerling het initiatief bij hulpvragen, maar dat hoeft niet. We zijn een kleinschalige school, waar de docenten hun leerlingen kennen. Zij trekken zelf aan de bel als ze vermoeden dat je niet lekker in je vel zit.

Indien nodig kan de mentor terugvallen op andere deskundigen binnen de school. Zoals de leerling-counselor, de zorgcoördinator, de remedial teacher, het schoolmaatschappelijk werk, de jeugdarts en de schoolverpleegkundigen. Bovendien zijn er vertrouwenspersonen. Desnoods roepen we de hulp van deskundigen van buiten de school in.

Ook als je last hebt van bijvoorbeeld faalangst of dyslexie/ dyscalculie is extra ondersteuning aanwezig. Hiervoor staat in alle leerjaren van vmbo-bl en vmbo-kl en in leerjaar 1 en 2 van vmbo tl iedere week het ‘Rhedens uur’ op het rooster. Pesten wordt niet geaccepteerd op Het Rhedens Dieren. Zodra we het merken, wordt meteen ingegrepen. Ouders worden daarbij betrokken.

Sanne Heitink
Sanne over de vertrouwenspersoon

“Toen ik het een tijdje moeilijk had, ben ik heel goed opgevangen door een vertrouwenspersoon van school. Die begeleiding was heel fijn. Iedereen is hier heel hulpvaardig.”

Ondersteuningsplan

De zorg voor en begeleiding van leerlingen van Het Rhedens gaat uit van het volgende: zo tijdig en tijdelijk mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate wijze en door de meest aangewezen persoon of instelling.

Bekijk hier ons ondersteuningsplan
informatie-icoon
Meer informatie

Wil jij meer weten over hoe wij bijvoorbeeld omgaan met social media of pesten? Ga dan naar onze pagina met publicaties.

Publicaties
382