Verken de wereld buiten de schoolStages
`

Drie soorten stage

Maatschappelijke stage
Als leerling van Het Rhedens Dieren ga je regelmatig op pad om de wereld buiten de schoolmuren te verkennen. Een goed voorbeeld is de maatschappelijke stage in de derde klas. Je levert dan onbetaald een bijdrage aan de samenleving. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld helpen op de sportclub of in een zorginstelling. Na afloop vertel je elkaar in de klas over je ervaringen en wat je hebt geleerd op de stageplek. De maatschappelijke stage is dus een vorm van leren buiten de school. Veel leerlingen vinden het vrijwilligerswerk zo leuk dat ze er na de stage mee doorgaan.

Bij een beroeps- en arbeidsoriënterende stage (of: bij een beroepsoriënterende stage en een snuffelstage) is de leerling gericht bezig met zijn toekomst. Met behulp van de stage kan de leerling zogezegd proeven van een mogelijk toekomstig beroep.

Beroepsoriënterende stage
Tijdens de beroepsoriënterende stage maakt de leerling kennis met een toekomstig beroep en leert alvast praktijkvaardigheden die nodig zijn om het beroep later goed uit te kunnen oefenen. De leerling voert ook een opdracht uit, waarbij verplicht competenties aan moeten worden geleerd. Vanuit de school wordt bepaald aan welke eisen die opdracht exact moet voldoen. Tijdens de beroepsoriënterende stage wordt verder gelet op het tempo waarin de leerling werkt en de omgang met andere collega’s, zodat na deze stage een goede keus wordt gemaakt voor de vervolgopleiding.

Welke leerlingen?
Een beroepsoriënterende stage is bedoeld voor vmbo 4 leerlingen van 15 tot 18 jaar, die zich oriënteren op een mbo of hbo studie. De stage duurt twee weken en vindt plaats bij een commercieel bedrijf of bij een maatschappelijke organisatie (benoemd als erkend leerbedrijf).

Arbeidsoriënterende stage
Tijdens de arbeidsoriënterende stage neemt de leerling een kijkje in de keuken van een sector of, breder, van ‘het werkend leven’. De leerling biedt ondersteuning door het uitvoeren van een aantal klusjes. Daarbij wordt geleerd om samen te werken met collega’s, zelfstandig te handelen en in een bepaald tempo te werken.

Welke leerlingen?
Een arbeidsoriënterende stage is bedoeld voor vmbo 3 leerlingen van 14 tot 16 jaar, die ervaring op willen doen in het beroep waar ze meer van willen weten. Voor vmbo bl/kl leerlingen duurt de stage twee weken en voor vmbo tl leerlingen een week. De leerling loopt stage bij een commercieel bedrijf of bij een maatschappelijke organisatie.

372