Persoonlijke aandachtLeerlingenzorg
`

Voel je thuis op Het Rhedens Rozendaal

Op Het Rhedens willen we dat elke leerling zich prettig, veilig en thuis voelt. Daarom besteden we veel aandacht aan de zorg en begeleiding van onze leerlingen.

De mentor: één-op-één begeleiding
Een heel belangrijke persoon op Het Rhedens Rozendaal is je mentor. Bij hem (of haar) kun je altijd terecht als je vragen hebt of een probleem. De mentor onderneemt dan snel actie. De mentor zorgt ervoor dat hij alle leerlingen in de klas goed kent. Daarom geeft de mentor naast zijn eigen vak ook het mentoruur. In de brugklas staat dat het eerste half jaar twee keer per week op het rooster, daarna één keer (tot en met het examenjaar). De mentor geeft iedere leerling persoonlijke aandacht en snapt dat iedereen anders is.

Tijdens het mentoruur werk je aan studievaardigheden en sociale vaardigheden. Studievaardigheden zijn bijvoorbeeld goed plannen, woordjes leren en samenvattingen en mindmaps maken. Sociale vaardigheden hebben te maken met hoe je met elkaar omgaat in de klas, dat er niet wordt gepest en dat iedereen zich prettig voelt. De mentor doet het niet alleen. Ook de andere docenten staan voor je klaar. Je kunt altijd om extra uitleg of begeleiding vragen. We hebben aardige, betrokken docenten die het leuk vinden om jou zo goed mogelijk te helpen.

Ten slotte zijn er juniormentoren. Dat zijn leerlingen uit de bovenbouw die we hebben gevraagd om brugklassers wegwijs te maken op Het Rhedens Rozendaal. Zij weten natuurlijk precies waar jij allemaal tegenaan loopt. Je ontmoet de juniormentoren tijdens de introductiedagen en het brugklaskamp. Ook geven ze enkele mentorlessen.

Extra begeleiding
Als je hulp nodig hebt of je ergens zorgen over maakt, kun je altijd bij je mentor terecht. Indien nodig kan hij/zij terugvallen op andere deskundigen binnen de school. Zoals de zorgcoördinator, de remedial teacher, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts en de schoolverpleegkundigen. Bovendien zijn er vertrouwenspersonen. Ook als je last hebt van bijvoorbeeld faalangst of dyslexie/dyscalculie is extra ondersteuning aanwezig. Vaak neemt de leerling het initiatief bij hulpvragen, maar dat hoeft niet. Het Rhedens Rozendaal is een kleine school, waar de docenten hun leerlingen kennen. Zij trekken zelf aan de bel als ze vermoeden dat je niet helemaal lekker in je vel zit.

informatie-icoon
Meer informatie

Wil jij meer weten over hoe wij bijvoorbeeld omgaan met social media of pesten? Ga dan naar onze pagina met publicaties.

Publicaties

De zorg voor en begeleiding van leerlingen van Het Rhedens gaat uit van het volgende: zo tijdig en tijdelijk mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate wijze en door de meest aangewezen persoon of instelling.

Bekijk hier ons ondersteuningsplan
408