De toekomst van Het RhedensStrategisch Beleid
`
HomeStrategisch Beleid

Een dynamisch plan

Ons strategisch beleid wordt een keer per vier jaar vastgesteld. Het wordt door ons gebruikt als instrument dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de school.

We hebben gekozen voor een dynamisch plan, vooral bedoeld om ontwikkelingen in gang te zetten. We formuleren wat Het Rhedens bindt en binnen die kaders is het aan de locaties om concrete plannen uit te werken in de locatieplannen en in plannen van de verschillende afdelingen.

Onderwijs staat in het hart van de samenleving. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben direct en indirect gevolgen voor het onderwijs. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te bieden. In een wereld die steeds verandert en nieuwe eisen stelt, kan het onderwijs altijd beter.
 

Leren, ontplooien, samenleven
Klik hier voor ons strategisch beleid
351