U bent heel belangrijkOuders en verzorgers
`
HomeHet Rhedens De TenderOuders en verzorgers

U bent belangrijk!

Ouders zijn heel belangrijk op Het Rhedens De Tender, niet alleen voor de ontwikkeling van het eigen kind maar ook bijvoorbeeld als lid van de ouderraad. Daarnaast vragen we ouders om hun eigen deskundigheid beschikbaar te stellen aan de school. 

Individueel Ontwikkelingsplan
Wat betreft de ontwikkeling van het eigen kind: ouders praten mee over het individueel ontwikkelingsplan (IOP), waarin staat wat de leerling wil bereiken en welke hulp hij/zij daarbij nodig heeft. Dat ouders hun kind volop ondersteunen, spreekt natuurlijk voor zich. De nieuwste versie van het IOP is via het digitale leerlingvolgsysteem Presentis altijd in te zien. 

Project ESF
Praktijkschool Het Rhedens de Tender neemt deel aan het project ESF 2022 - 2027. Het ESF (Europees Sociaal Fonds) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Een deel van het ESF-geld gaat o.a. naar leerlingen van het praktijkonderwijs. Zij krijgen extra ondersteuning bij het behalen van een startkwalificatie en bij het vinden van een baan.

Korte lijntjes
Het Rhedens De Tender is een school van ‘korte lijntjes’. Indien nodig aarzelt de mentor niet om ouders te bellen of te mailen. We gaan ervan uit dat ouders van hun kant de school ook goed op de hoogte houden. Soms hebben we elkaar nodig, bijvoorbeeld als leerlingen overdag vermoeid zijn omdat ze ’s avonds (of zelfs ’s nachts) nog online of aan het gamen zijn. Als een leerling extra begeleiding krijgt van de orthopedagoog of een andere deskundige worden de ouders daarover tijdig geïnformeerd. 

Ziekmelding 
Ouders/verzorgers melden voor 8.30 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter. Dit kan telefonisch via 0313 422 765 of per email: absentiesdetender@hetrhedens.nl.

Ouderraad
Ouders kunnen ook lid worden van de ouderraad, die regelmatig met de directie overlegt over de dagelijkse gang van zaken en het beleid van de school. De ouderraad is bovendien betrokken bij de organisatie van activiteiten. We vragen ouders ook om tijdens het keuze-uur te komen vertellen over hun werk of hobby. Dat levert altijd heel waardevolle leermomenten op. Zo werken we samen aan de toekomst van uw kind en onze leerling! 

Praktisch
De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 veranderd. Voor Het Rhedens De Tender was dit een goede aanleiding om samen met de ouderraad opnieuw te kijken naar het beleid en de invulling rondom de vrijwillige ouderbijdrage. Toen is bsloten dat De Tender met ingang van schooljaar 2021-2022 geen vrijwillige ouderbijdrage meer vraagt aan ouders. 

De kosten voor schoolreisjes, schoolfeesten, verzekeringen, kluisjes en kopieën zullen we begroten uit de algemene middelen. Tevens zullen de leerlingen ‘sparen’ voor een aantal activiteiten, onder meer door verkoop van producten die door leerlingen zijn gemaakt bij de praktijkvakken.

Wel komen de huur van het Chromebook en de aanschaf van verplichte werkkleding en -schoenen (i.v.m. veiligheid) voor rekening van ouders. De bedragen worden tijdig met ouders gecommuniceerd.

Blijf op de hoogte!

Lees alles over de actuele gebeurtenissen op Het Rhedens De Tender.

Ga naar onze nieuwsbrief
Presentis

Het Rhedens De Tender maakt gebruik van het begeleidingssysteem Presentis. Dit is een digitaal leerling begeleidingssysteem dat ervoor zorgt dat de leerling, ouders en de leraren/begeleiders onderling op de hoogte zijn van de ontwikkeling van de leerling. Presentis kun je zowel op school als thuis bekijken en bewerken.

Ga naar Presentis
light-bulb
Schoolfonds

Als ouder of verzorger moet u rekening houden met een eigen bijdrage. Zoals voor het schoolfonds, waaruit extra activiteiten zoals projecten, excursies en activiteiten worden betaald. De boeken komen voor rekening van de school.

Document in publicaties
parents
De ouderraad

Ouders kunnen lid worden van de ouderraad, die regelmatig met de directie overlegt over onder andere het beleid van de school. De ouderraad is ook betrokken bij de organisatie van activiteiten. 

Lees verder
367