Kiezen is een groeiprocesDecanaat Rozendaal
`

Wat kan de decaan voor jou doen?

De decaan op Het Rhedens begeleidt bij keuzes die je moet maken over de studierichting die je kiest op school en over de opleiding die je na de middelbare school gaat volgen.

De decaan begeleidt leerlingen van de 3e klas bij het kiezen van een profiel. Hij stuurt de mentoren aan die een deel van het keuzebegeleidingsprogramma voor hun rekening nemen. Hij brengt ouders op de hoogte van de keuzemogelijkheden die de school biedt.

In de bovenbouw begeleidt de decaan de leerlingen bij het kiezen van een vervolgopleiding. Ook hier speelt de mentor een rol als begeleider van de keuzebegeleidinglessen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen kennis vergaren van dat wat er na de middelbare school aan studies en opleidingen mogelijk is. Maar ook dat leerlingen inzicht krijgen in (on)mogelijkheden, in wie zij zijn, in wat zij kunnen en in wat zij willen.

De decaan spreekt alle leerlingen individueel en geeft leerlingen advies met betrekking tot profielkeuze en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De deur van de decaan staat altijd open voor de leerlingen.

De decaan speelt ook een belangrijke rol bij het aannamebeleid t.a.v. leerlingen die in de bovenbouw instromen. Dat kunnen leerlingen zijn die van het vmbo-tl komen of leerlingen die van een andere havo/vwo naar onze school komen. De decaan organiseert voorlichtingsactiviteiten binnen en buiten de school.

De decaan houdt ook contact met leerlingen die de school na het eindexamen verlaten hebben. Middels een enquête vraagt hij naar hun welbevinden, vorderingen en problemen bij de vervolgopleiding. Tevens nodigt hij ze uit om de huidige scholieren voor te lichten over hun studie.

De decaan stelt zich voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het voortgezet en hoger onderwijs. Ook gaat hij naar kringvergaderingen van collega-decanen en bezoekt hij hogescholen en universiteiten.

Kortom: de decaan op Het Rhedens is een spin in het 'keuzeweb'.

Je kunt de decaan via e-mail bereiken:

Dhr. Paul Mosselman: mosselmanp@hetrhedens.nl

ECS_8321
onze decaan helpt je
433