Kiezen is een groeiprocesDecanaat Rozendaal
`

Wat kunnen de decanen voor jou doen?

De decanen op Het Rhedens houden zich bezig met Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (Lob). Het Rhedens Rozendaal heeft een tweedelijns decanaat. Dat betekent dat de begeleiding van leerlingen in hun keuzes in eerste instantie door de mentoren en coaches wordt opgepakt. Zij begeleiden de leerlingen bij het maken van keuzes voor een profiel (vakkenpakket) of een opleiding na de middelbare school. De mentoren en coaches worden hierin ondersteund door het decanaat. Voor een specialistische vraag kun je altijd terecht bij één van onze decanen.

Ondersteunen bij profielkeuze
De decanen ondersteunen leerlingen van de 3e klas bij het kiezen van een profiel. Zij sturen de mentoren aan die een deel van het keuzeprogramma voor hun rekening nemen. Het Rhedens Rozendaal maakt gebruik van de keuzemethode van dedecaan.net. Zij informeren ook ouders over de profielkeuzemogelijkheden die de school biedt.

In de bovenbouw begeleiden in eerste instantie de coaches de leerlingen bij het kiezen van een vervolgopleiding. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen kennis vergaren van dat wat er na de middelbare school aan studies en opleidingen mogelijk is. Maar ook dat leerlingen inzicht krijgen in (on)mogelijkheden, in wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen.

Studiekeuzemethode
In samenwerking met de HAN is er voor de leerlingen van havo 4 en 5 een eigen studiekeuzemethode ontwikkeld. De leerlingen spelen het iquestspel waarbij zij kennis opdoen over zichzelf én over de interessegebieden met bijbehorende opleidingen met als doel: een bewuste studiekeuze maken! De leerlingen maken een (SDS)interessetest en nemen deel aan het project “Van Leerling naar Student” van de HAN.

Radboud Try-out
De leerlingen van vwo 4 volgen een deel van het programma van havo 4 en gaan naar de universiteit van Nijmegen (Radboud Try-out). De leerlingen van vwo 5 maken de (SDS)interessetest en gaan in november naar de open dag van de universiteit van Utrecht.

De decanen: 

  • Organiseren ieder jaar een Studie- & Beroepenvoorlichtingsavond. Ouders en oud-leerlingen geven (samen) presentaties over hun beroep c.q. studie: de advocaat samen met de student rechten, de onderwijzer samen met de PABO-student.
  • Spelen ook een rol bij het aannamebeleid t.a.v. leerlingen die in de bovenbouw instromen. Dat kunnen leerlingen zijn die van het vmbo-tl of van een andere havo/vwo naar onze school komen.
  • Houden ook contact met leerlingen die de school na het eindexamen verlaten hebben (de alumni). Middels een enquête vragen zij naar hun welbevinden, vorderingen en problemen bij de vervolgopleiding.
  • Stellen zich voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het voortgezet en hoger onderwijs. Ook gaan zij naar kringvergaderingen van collega-decanen en bezoeken zij hogescholen en universiteiten.

Kortom: de decanen op Het Rhedens zijn een spin in het 'keuzeweb'.

Het Rhedens Rozendaal heeft twee decanen: Mevrouw M. van der Goes en Mevrouw A. Nijboer.
Je kunt ze bereiken per e-mail: decaanrozendaal@hetrhedens.nl

Actuele profielkeuze informatie

Informatie profielkeuze voor ouders en leerlingen uit 3 havo/vwo
Informatie over alle profielen havo 2022-2023
Informatie over alle profielen vwo 2022-2023

Jasper 1 website bewerkt.png
Jasper over studiekeuzebegeleiding
Leerling Jasper Ruzius

We krijgen hier studiekeuzebegeleiding van onze decaan. Best handig, want je ziet een beetje waar je interesses liggen. Ook krijg je een idee van hoeveel studies er zijn (heel veel!), zodat je alvast een beetje kunt filteren. Misschien ga ik geneeskunde studeren, dat lijkt me heel boeiend.

ECS_8321
onze decaan helpt je
433