Kiezen is een groeiprocesDecanaat Rozendaal
`

Wat kan de decaan voor jou doen?

De decaan op Het Rhedens houdt zich bezig met Loopbaanoriëntatie en  -begeleiding (Lob). Hij begeleidt leerlingen bij het maken van keuzes voor een profiel (vakkenpakket) of een opleiding na de middelbare school.

De decaan ondersteunt leerlingen van de 3e klas bij het kiezen van een profiel. Hij stuurt de mentoren aan die een deel van het keuzeprogramma voor hun rekening nemen. Het Rhedens Rozendaal maakt gebruik van de keuzemethode van dedecaan.net. Hij spreekt iedere leerling individueel en brengt ouders op de hoogte van de profielkeuzemogelijkheden die de school biedt.

In de bovenbouw begeleidt de decaan de leerlingen bij het kiezen van een vervolgopleiding. Ook hier speelt de coach een rol als begeleider van de studiekeuzeproces. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen kennis vergaren van dat wat er na de middelbare school aan studies en opleidingen mogelijk is. Maar ook dat leerlingen inzicht krijgen in (on)mogelijkheden, in wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen.

In samenwerking met de HAN is er voor de leerlingen van havo 4 en 5 een eigen studiekeuzemethode ontwikkeld. De leerlingen spelen het iquestspel waarbij zij kennis opdoen over zichzelf én over de interessegebieden met bijbehorende opleidingen met als doel: een bewuste studiekeuze maken! De leerlingen maken een (SDS)interessetest en nemen deel aan het project “Van Leerling naar Student” van de HAN.

De leerlingen van vwo 4 volgen een deel van programma van havo 4 en gaan naar de universiteit van Nijmegen (Radboud Try-out). De leerlingen van vwo 5 maken de (SDS)interessetest en gaan in november naar de open dag van de universiteit van Utrecht.

De decaan spreekt alle eindexamenkandidaten individueel en geeft leerlingen advies met betrekking tot profielkeuze en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De deur van de decaan staat altijd open voor de leerlingen.

De decaan organiseert ieder jaar een Studie- & Beroepenvoorlichtingsavond. Ouders en oudleerlingen geven (samen) presentaties over hun beroep c.q. studie: de advocaat samen met de student rechten, de onderwijzer samen met de PABO-student.

De decaan speelt ook een rol bij het aannamebeleid t.a.v. leerlingen die in de bovenbouw instromen. Dat kunnen leerlingen zijn die van het vmbo-tl of van een andere havo/vwo naar onze school komen.

De decaan houdt ook contact met leerlingen die de school na het eindexamen verlaten hebben (de alumni). Middels een enquête vraagt hij naar hun welbevinden, vorderingen en problemen bij de vervolgopleiding.

De decaan stelt zich voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het voortgezet en hoger onderwijs. Ook gaat hij naar kringvergaderingen van collega-decanen en bezoekt hij hogescholen en universiteiten.

Kortom: de decaan op Het Rhedens is een spin in het 'keuzeweb'.

Je kunt de decaan via e-mail bereiken:

Dhr. Paul Mosselman: mos@hetrhedens.nl

 

 

Actuele profielkeuze informatie

Informatie profielkeuze voor ouders en leerlingen uit 3 havo/vwo
Informatie over alle profielen havo 2022-2023
Informatie over alle profielen vwo 2022-2023

ECS_8321
onze decaan helpt je
433