Chromebooks
`
HomeChromebooks

Het Rhedens werkt met Chromebooks

Een Chromebook is een relatief goedkope, kleine laptop die werkt met een online besturingssysteem: Chrome OS. Enkele belangrijke voordelen zijn: de korte opstarttijd, de lange accuduur en de stabiliteit. Leerlingen slaan hun werk op in hun persoonlijke Drive van Google. Schoolwerk wordt gegenereerd via Google Classroom. Voor de Chromebook worden steeds meer (educatieve) apps ontwikkeld (Google Workspace For Education).

Het werken met Chromebooks kan vragen opleveren. Mochten die relevant zijn en hieronder niet beantwoord worden, maak dan gebruik van ons contactformulier. Wij zullen deze vraag met antwoord dan opnemen in onderstaande FAQ-lijst.

Wij doen ons best om alle informatie op deze website zo actueel mogelijkt te houden. Desondanks kan aan de informatie in deze FAQ Chromebooks geen rechten worden ontleend. De informatie over de geldende huurovereenkomst is leidend. Deze kunt u vinden onder Publicaties op deze website.

Nieuwe leerlingen ontvangen voor de zomervakantie nadere informatie over inloggen, het schoolaccount en de huur van een Chromebook. In principe worden de Chromebooks in de eerste schoolweek aan onze leeringen uitgereikt.

Veelgestelde vragen over Chromebooks

Die kunt u vinden bij het onderdeel Publicaties, op onze website. 

Dat kunt u vinden bij het onderdeel Publicaties, op onze website. 

Die kunt u vinden bij het onderdeel Publicaties, op onze website. 

 • Als de leerling de lesstof heeft afgerond, hoeft hij of zij niet te wachten op andere klasgenoten. De ene leerling leert het best door een filmpje te zien; de andere leerling leert liever door het lezen van een tekst. Leerlingen die de uitleg nog eens willen horen/zien, kunnen die herhalen zo vaak ze willen.
 • De leerling heeft de beschikking over talloze apps en andere software.
 • Leren met een device is soms actueler dan met een leerboek. Via Internet hebben leerlingen continu toegang tot de meest actuele (praktijk)voorbeelden.
 • Leerlingen kunnen nauwkeuriger werken; het is gebleken dat het voor veel leerlingen makkelijker is om aantekeningen e.d. netjes bij te houden op een laptop.
 • Met de geïnstalleerde applicatie Readspeaker TextAid voorleessoftware kunnen leerlingen met een lees-, schrijf of visuele handicap de leerstof beter verwerken.

Het Rhedens stelt leerlingen in de gelegenheid om een Chromebook te huren voor een zeer laag bedrag per schooljaar of om er een te lenen per schooldag. Kopen is niet mogelijk.

Nee.

Op privé aangeschafte apparatuur kan de school geen (klassen)managementsysteem of onderwijsgerelateerde applicaties plaatsen, die door de school zijn betaald. Op de Chromebooks die de school zelf verhuurt of uitleent, mag dit wèl.

Wanneer je het wachtwoord van het Rhedens schoolaccount niet meer weet, kun je een nieuw tijdelijk wachtwoord aanvragen door een privé-e-mail te sturen aan: account@hetrhedens.nl.

Vermeld daarbij in ieder geval je leerlingnaam en leerlingnummer.

Op het Rhedens kunnen leerlingen en personeelsleden met hun Rhedens schoolaccount inloggen op de Chromebooks, maar ook op allerlei andere applicaties, waaronder Magister, Google for Education, Classroom, Zermelo, Gmail, Aura en het draadloze netwerk. Er bestaan drie scenario’s.

 1. De leerling is nieuw op Het Rhedens: hij/zij heeft dan vóór aanvang van het nieuwe schooljaar een activatie-link ontvangen op een persoonlijk e-mailadres. Een persoonlijk e-mailadres is een vereiste om zelf het schoolaccount te kunnen activeren. Het schoolaccount geeft toegang tot Magister en wordt ook gebruikt om in te loggen op de Chromebook. De inlognaam is door de school verstrekt en kan niet gewijzigd worden. Het voorlopige wachtwoord kan wel gewijzigd worden.
 2. De leerling zit al op Het Rhedens, maar heeft nooit ingelogd op een Chromebook: de inlognaam is dan gelijk aan die van Magister. Het tijdelijk wachtwoord is: rhedens+leerlingnummer. Bijvoorbeeld: rhedens123456. Eenmaal ingelogd, dient dit tijdelijke wachtwoord veranderd te worden.
 3. De leerling zat vorig schooljaar ook op Het Rhedens en heeft al eerder gewerkt met een Chromebook van school: de leerling heeft zelf al een wachtwoord aangemaakt voor de Chromebook en kan daarmee inloggen op het bekende schoolaccount.

Wanneer de leerling het wachtwoord van het schoolaccount niet meer weet, kan een nieuw tijdelijk wachtwoord aangevraagd worden door van een privé e-mail account een bericht te sturen aan: acccount@hetrhedens.nl. Vermeld daarbij in ieder geval leerlingnaam en leerlingnummer.

Elke aansprakelijkheid van Het Rhedens voor schades aan koop-chromebooks is sinds 1 september 2021 beëindigd.

Bij problemen kan de leerling het volgende doen:
De leerling meldt zich met de Chromebook bij het ICT-Servicepunt en legt het probleem zo duidelijk mogelijk uit. De medewerker van het ICT-Servicepunt zal een kort onderzoek doen om te kijken of het probleem eenvoudig verholpen kan worden. 

Wanneer reparatie niet mogelijk of te duur zou zijn, is de voordeligste mogelijkheid het dagelijks lenen of het huren van een Chromebook via Het Rhedens.

Wanneer u dagelijks wil gaan lenen, dient daarvoor een Leenovereenkomst te worden ondertekend. Deze is verkrijgbaar in de mediatheek. Lenen is kosteloos.

Wanneer u wil gaan huren, dient u een Keuzeformulier en een Huurovereenkomst te ondertekenen. Beiden zijn verkrijgbaar in de mediatheek van de locatie. Facturering van kosten vindt digitaal plaats via WisCollect.

TIP: Bij reparatie kunnen bestanden verloren gaan. Daarom: opgeslagen bestanden op de Chromebook, voor zover dat nog mogelijk is, naar de Google Drive uploaden.

De leerling meldt zich met de Chromebook bij het ICT-Servicepunt en legt het probleem zo duidelijk mogelijk uit.

De medewerker van het ICT-Servicepunt zal eerst een kort onderzoek doen en beoordeelt of het probleem eenvoudig verholpen kan worden. Ook kan dan vastgesteld worden of er sprake is van garantie.

Wanneer de Chromebook niet op het ICT-Servicepunt te repareren is, levert de leerling deze in, gaat naar de mediatheek en krijgt daar een vervangende, goed werkende Chromebook van de school. De acculader en beschermhoes hoeven niet te worden ingeleverd.

TIP: Bij reparatie kunnen bestanden verloren gaan. Daarom: opgeslagen bestanden op de Chromebook, voor zover dat nog mogelijk is, naar de Google Drive uploaden.

Wat vervelend! Vul direct dit online-formulier in: KLIK HIER  *

Wat moet je nu zelf doen?
We verwachten van jou dat je zelf ACTIEF blijft zoeken en rondvragen. Meld de vermissing direct bij je ouders/verzorgers, je mentor en de mediathecaris. Controleer dagelijks Magister > BERICHTEN en Gmail want daarin ontvang je van ons bericht als wij hem gevonden hebben. Vraag in de mediatheek om een LEEN-Chromebook.

Wat kun je van ons verwachten?
We gaan ons best doen om je te helpen jouw Chromebook terug te vinden. De mediathecaris kan je een tijdelijk LEEN-exemplaar ter beschikking stellen. Mochten we jouw Chromebook gevonden hebben, dan sturen we jou een BERICHT via Magister > BERICHTEN en via jouw Gmail schoolaccount.

Mijn Chromebook is nergens meer te vinden...wat nu?
Jij of je ouders/verzorgers doen direct aangifte van vermissing/diefstal bij de politie.
De school stuurt een rekening naar je ouders/verzorgers. Die kunnen een aanvraag doen voor opnieuw huren of lenen. Daarvoor zal een nieuw Keuzeformulier Chromebook en een nieuwe Huurovereenkonst Chromebook moeten worden ingevuld en ondertekend. Via de Mediatheek kun je die aanvragen.

KLIK HIER om in de Huurovereenkomst Chromebook, de voorwaarden in te zien die te maken hebben met diefstal of vermissing.

* ) Dit formulier wordt gestuurd naar de mediathecaris, ICT-beheer, de receptie.           

 • Een kwalitatief goed apparaat voor relatief weinig geld.
 • Gebleken betrouwbaarheid.
 • Snel opstarten (in enkele seconden).
 • Altijd up-to-date en 100% virusvrij;
 • Wordt automatisch van de nieuwste software voorzien.
 • Lange accuduur die nauwelijks afneemt na jaren in gebruik.
 • Werkt uitstekend samen met Magister, Presentis, Zermelo, Google en Android Apps.

De school. Het Rhedens heeft via een Europese aanbesteding enkele leveranciers als voorkeursleverancier geselecteerd voor de levering van IT hardware. Bij elke aanbesteding van nieuwe IT hardware maken zij kans om via een minicompetitie de opdracht voor levering van IT hardware te verkrijgen.

Doordat wij heel veel laptops inkopen, behalen we inkoopvoordeel. Dit voordeel geven we door aan leerlingen en ouders. De school maakt hierop geen winst. Bovendien kunnen wij gunstigere garantievoorwaarden bedingen dan particulieren. Wanneer u kiest voor het huren van een Chromebook, garandeert Het Rhedens gedurende de gehele schoolloopbaan van de leerling, dat deze beschikt over een goed werkende Chromebook.

Het Rhedens werkt uitsluitend met Chromebooks van A-merken.

De Chromebooks die wij verhuren of uitlenen, zijn voorzien van aangegoten rubberen stootranden en versterkte hoeken. Zij zijn speciaal gemaakt en geschikt voor het onderwijs. Zij maken gebruik van het Chrome OS besturingssysteem en beschikken o.a. over USB-C aansluit- en oplaadmogelijkheden. Wij plaatsen er software op waarvoor alleen de school een licentie heeft.

De Chromebook wordt geleverd met een acculader en een beschermhoes.

U moet zelf zorgen voor een koptelefoon/oortjes.

Nee. De school werkt alleen met een eigen Chromebook. Dit heeft te maken met de registratie van de Chromebook in het netwerk van de school, de beveiliging van ons netwerk, het gebruik van een klassenmanagementsysteem en toegang tot licenties die door de school zijn betaald.

Nee. De school werkt alleen met een eigen Chromebook. Dit heeft te maken met de registratie van de Chromebook in het netwerk van de school, de beveiliging van ons netwerk, het gebruik van een klassenmanagementsysteem en toegang tot licenties die door de school zijn betaald.

 

De manier waarop Het Rhedens Chromebooks aanbiedt is veel goedkoper voor de leerling en biedt hetzelfde. De school geeft het prijsvoordeel direct door aan de huurder en verdient daar zelf niets aan.

U huurt de Chromebook van Het Rhedens.

De vergoeding die u betaalt bij ‘huur’ bestaat uit twee onderdelen: de aanschaf van de Chromebook en een verzekering voor onderhoud en reparaties gedurende de looptijd van de overeenkomst. Deze kosten worden als volgt in rekening gebracht:

 • In het eerste jaar betaalt u een borg van € 65 en de eerste termijn van € 65; samen dus € 130,00.
 • In de volgende jaren betaalt u ook € 65 per jaar.
 • In het examenjaar betaalt u niets: deze huurtermijn wordt verrekend met de borg.

Mocht in de gehele huurperiode schade aan de Chromebook ontstaan, dan betaalt u € 65 eigen risico per gebruikersschade (schade door eigen schuld). De leerling krijgt een vervangend exemplaar van Het Rhedens gedurende de periode van reparatie en ruilt deze weer om wanneer de eigen Chromebook is gerepareerd.

Wanneer u besluit gebruik te maken van deze optie, ondertekent u het Keuzeformulier Chromebook en de Huurovereenkomst Chromebook die u per post ontvangt. U geeft deze op de uitleverdag aan uw kind mee naar school.

Een beschermhoes is bij de prijs inbegrepen.

Ja, dat is mogelijk, maar niet wenselijk aangezien de Chromebook dan niet mee naar huis mag worden genomen. De leerling kan in de mediatheek een leen-Chromebook krijgen. Die moet ’s morgens voor de eerste les opgehaald worden in de mediatheek en daar, na de laatste les, weer ingeleverd worden. Bij inlevering wordt de Chromebook op gebreken gecontroleerd.

Wanneer er tijdens de leenperiode schade ontstaat aan de Chromebook of wanneer die in de leenperiode gestolen wordt, zijn daaraan voor de 'lener' kosten van reparatie of vervanging verbonden. Meer hierover leest u in de Leenovereenkomst in Publicaties

Wanneer de leerling misbruik maakt van de leenoptie, bijvoorbeeld door het tòch mee naar huis nemen, kan - na een waarschuwing - besloten worden om de leerling van lenen uit te sluiten.

Niet iedereen heeft de financiële middelen om hun kind(eren) te laten deelnemen aan alle binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor directe ondersteuning van deze gezinnen, heeft elke gemeente een aantal regelingen getroffen. De regelingen zijn inkomensafhankelijk en bestemd voor bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop, fiets, calculator, rugzak e.d. of een bijdrage aan de ouderbijdrage en/of schoolreizen. In een aantal gemeenten is Stichting Leergeld actief.

De regelingen van Stichting Leergeld zijn per gemeente verschillend. U kunt hierover informatie vinden via de algemene website van Stichting Leergeld: klik hier.

Contactgegevens: 013 545 1656 | info@leergeld.nl

Website Stichting Leergeld Arnhem, Velp, Rozendaal , Westervoort en Rheden: klik hier.

Contactgegevens: 026 445 55 72 | info@leergeldarnhem.nl

Website Stichting Leergeld Doesburg: klik hier. Contactgegevens: 0313 764 000 | info@leergelddoesburgeo.nl

Website Stichting Leergeld Zevenaar en Duiven: klik hier. Contactgegevens: 0316 764 000 (woensdag 10.00-12.00 uur)  | info@leergelddeliemers.nl

Website Stichting Leergeld Zutphen: klik hier.  Alleen voor kinderen waarvan de ouders in de gemeente Zutphen wonen. Contactgegevens: 0575 514 675 | info@leergeldzutphen.nl

De gemeente Brummen heeft geen Stichting Leergeld. Zij biedt ondersteuning aan mensen met een laag inkomen middels het ‘Team Voor Elkaar’. Klik hier voor alle info. U kunt ‘Team Voor Elkaar’ elke werkdag bellen van 9.00 tot 12.00 uur of gebruik maken van het contactformulier.  Contactgegevens: 0575 568 568 | info@teamvoorelkaar.nl

De gemeente Rheden biedt ook financiële hulp middels het Kindpakket, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Dit pakket biedt onder meer vergoeding voor een laptop. Voor meer informatie: klik hier.

De leermiddelenbijdrage van de overheid is bedoeld voor schoolboeken en digitale content. De scholen ontvangen geen specifieke middelen van de overheid voor de bekostiging van laptops en tablets.

Docenten zijn doorlopend bezig met het zoeken naar en arrangeren van lesmateriaal om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van de leerlingen. Naast lesmateriaal op papier e.a. wordt hierbij ook digitaal lesmateriaal ingezet. Daarbij is de Chromebook onmisbaar. Maar ook voor leerlingen met bijv. lees-, reken- en visuele problemen is de Chromebook erg belangrijk.

Nee hoor; Het Rhedens ziet het werken met laptops als een waardevolle aanvulling op de traditionele lesmethodes en niet als vervanger van schoolboeken. Gekozen is voor een mix.

Op Het Rhedens maakt elke Chromebook gebruik van een unieke, betaalde Google management Applicatie. Hiermee kan de school de meer dan 1.950 Chromebooks binnen de stichting beheren. Deze applicatie stelt ons in staat gebruikersgroepen te maken, beleidsregels toe te voegen, apps vooraf te installeren of te blokkeren, de gebruikerstoegang te beheren, de netwerktoegang te configureren en gebruikersfuncties aan te passen.

Het kan gebeuren dat leerlingen op hun Chromebook soms met andere dingen bezig zijn dan schoolzaken. Dat is niets nieuws; ook in de traditionele les zijn leerlingen soms met hele andere zaken bezig. Docenten weten dit en proberen dit gedrag te beïnvloeden.

Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het (klassen)managementsysteem. Verder wordt gebruikgemaakt van een applicatie waarmee de Chromebooks tijdens de les kunnen worden beheerd door de docent*. Zo kan de docent tijdens een presentatie voor de klas bijvoorbeeld de schermen op zwart zetten en heeft de docent de mogelijkheid om mee te kijken op het scherm van de leerling.

* NB Dit beheer functioneert uitsluitend tijdens de les en niet daarbuiten.

Op school worden bepaalde websites geblokkeerd. Deze beperking geldt thuis niet (afhankelijk van uw routerinstellingen thuis).

Wanneer leerlingen met hun Chromebook inloggen op het schoolnetwerk, wordt automatisch het (klassen)management actief. Eenmaal ingelogd in het schoolnetwerk kan de leerling niet zelf allerlei ongewenste websites bezoeken of apps installeren. De docent beschikt over een applicatie waarmee de Chromebooks van de leerlingen tijdens de les kunnen worden beheerd*.

* NB Dit beheer functioneert alléén tijdens de les en dus niet daarbuiten.

Net zoals bij gehuurde schoolboeken betekent het huren van een Chromebook van school een stukje eigen verantwoordelijkheid. De leerling is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer. Een goede hoes voorkomt veel problemen. In geval van diefstal is de huurder verplicht daarvan aangifte te doen bij de politie. Daarbij betaalt de huurder een eigen risicobijdrage van € 65.

Het aanmelden van een gehuurde Chromebook met een storing of schade gebeurt bij het ICT-servicepunt in de school. Gebruikersschade en diefstal/vermissing vallen niet onder de productgarantie.

De school hanteert protocollen (vaste regels) voor Chromebooks in geval van schade of vermissing. Die kun je elders in deze FAQ-reeks vinden.

Op alle Chromebooks van Het Rhedens is de voorleesapplicatie ReadSpeaker TextAid geïnstalleerd. Dyslectische leerlingen kunnen hiervan gebruikmaken door in te loggen met hun Google-schoolaccount. Deze applicatie werkt ook op computers met een ander besturingssysteem, bijv. Windows, Apple of op een tablet. Wel moet altijd gebruik gemaakt worden van de Chrome browser.

Deze applicatie wordt ook gebruikt om toetsen af te nemen bij dyslectische leerlingen. De vakdocent kan een toets online klaarzetten, de leerling maakt de toets en levert hem online weer in ter beoordeling.

Digitale veiligheid heeft een zeer hoge prioriteit op Het Rhedens. Het schoolnetwerk is zo ingesteld, dat alleen onze systeembeheerders de mogelijkheid hebben om te kunnen zien wie een bepaalde handeling doet. Uiteraard besteden zij daar alleen tijd aan wanneer er iets vreemds gebeurt, zoals een poging om een virus te verspreiden, een ddos-aanval of een hackpoging.

De gemiddelde accuduur van een Chromebook bedraagt tenminste 9 uur. Het is de bedoeling dat de leerling de schooldag begint met een opgeladen accu. Wanneer de leerling door een lege accu tijdens de les in de problemen komt, dan kan die voor de rest van de schooldag een acculader lenen bij het ICT-servicepunt in de school. In veel lokalen is een extra acculader voor Chromebooks aanwezig. Bij Het Rhedens Rozendaal beschikken de kluisjes ook over een oplaadmogelijkheid.

De Chromebook heeft een interne opslagcapaciteit van 32 GB. Je kunt er gewoon op werken en bestanden offline opslaan. Zo kun je opgeslagen bestanden openen en bewerken, e-mail lezen en opstellen. Op het moment dat de laptop weer internet heeft, synchroniseert hij automatisch de laatste bestandsversie.

Het is altijd veiliger om gebruik te maken van het opslaan van je bestanden in de Cloud, bijvoorbeeld in Google Drive.

De Chromebook slaat gegevens veilig op in de Cloud*. Dus als de Chromebook bijvoorbeeld gestolen wordt, dan zijn alle data gewoon nog beschikbaar. Daarnaast wordt een Chromebook automatisch online beveiligd tegen virussen, zodat de gebruiker onbezorgd kan internetten.

*Met de Cloud wordt internet bedoeld. Werken in de Cloud betekent dat de applicaties (software) en data (gegevens) niet meer op de computer zelf staan maar op een server. De Chromebook is de toegangspoort tot die applicaties & data. Om in de Cloud te werken is een verbinding met internet nodig. Maar je kunt met een Chromebook je documenten ook offline opslaan, zodat je er ook in kunt werken als je niet op internet zit. Zodra je weer internet hebt, worden de documenten gesynchroniseerd.

Google
Het Rhedens werkt met onderwijsgerelateerde applicaties van Google, zoals Google for Workspace en Google Classroom. Deze producten zijn zodanig ontwikkeld dat de privacy van leerlingen en docenten optimaal wordt beschermd en onderwijsinstellingen over de beste beveiliging in de branche beschikken. In tegenstelling tot veel ander internetbedrijven bouwt en beheert Google zijn eigen beveiligde servers en platformservices en maakt dus geen gebruik van diensten van derden. De kernservices van Google Workspace bevatten geen advertenties en de persoonlijke informatie van leerlingen wordt niet gebruikt om advertentieprofielen te maken. Onafhankelijke organisaties (o.a. E.U.) hebben strenge normen bepaald voor gegevensbeschermingsmethoden waaraan Google zich moet houden, en voeren ook controle uit op deze services.

Een Chromebook weegt niet meer dan een gemiddeld schoolboek. Het Rhedens kiest voor een mix van boeken èn digitale content. Een deel van het lesmateriaal wordt door de uitgevers alleen nog aangeboden in digitale vorm. De Chromebook vervangt dan het boek of werkschrift. Dat scheelt soms heel wat gewicht in de schooltas. Ook kunnen leerlingen een deel van hun boeken of de Chromebook na de lessen in hun kluisje bewaren.

Het is altijd verstandig om de Chromebook te laten onderzoeken bij het ICT-Servicepunt in de school. Daar wordt vastgesteld wat er mis is en tevens bepaald of er wel of geen sprake is van garantie.

Schade huur-Chromebook
Bij een huur-Chromebook krijgt de leerling een vervangende, goedwerkende Chromebook van de school. Wanneer de schade aan een huur-Chromebook niet onder de productgarantievoorwaarden valt, is de leerling is verplicht ter afwikkeling van de huurovereenkomst om een eigen risico te betalen. Meer informatie over gebruikersschade vindt u in uw Huurovereenkomst Chromebook. De leerling levert de kapotte Chromebook in op het ICT-Servicepunt.

Schade Leen-Chromebook
Een leerling die tijdelijk niet over de eigen Chromebook kan beschikken (bijv. omdat deze de chromebook is vergeten), kan in de mediatheek om een leen-exemplaar vragen. Een leen-Chromebook mag niet mee naar huis maar moet aan het einde van iedere lesdag weer ingeleverd worden in de mediatheek. Uiteraard wordt ook hier, in geval van gebruikersschade, de leerling aansprakelijk gesteld.

445A6598-Verbeterd-NR.jpg
.
443