Chromebooks
`
HomeChromebooks

Het Rhedens kiest voor Chromebooks

Een Chromebook is een relatief goedkope, kleine laptop die werkt met een online besturingssysteem: Chrome OS. Enkele belangrijke voordelen zijn: de korte opstarttijd, de lange accuduur en de stabiliteit. Leerlingen slaan hun werk op in de Cloud van Google Drive. Voor de Chromebook worden steeds meer (educatieve) apps ontwikkeld (Google Apps For Education).

Het werken met Chromebooks kan vragen opleveren. Mochten die hieronder niet beantwoord worden, maak dan gebruik van ons contactformulier. Wij zullen deze vraag met antwoord dan opnemen in onderstaande FAQ-lijst.

Veelgestelde vragen Chromebooks

Wat vervelend! Vul het online-formulier in: KLIK HIER

Wat moet je nu zelf doen?
We verwachten van jou dat je zelf ACTIEF blijft zoeken en rondvragen. Controleer dagelijks Magister > BERICHTEN want daarin ontvang je van ons bericht, mochten wij hem gevonden hebben. Vraag in de mediatheek om een UITLEEN-Chromebook. Informeer je ouders en je mentor.

Wat kun je van ons verwachten?
We gaan ons best doen om je te helpen jouw CB terug te vinden. De mediathecaris kan je een tijdelijk een UITLEEN-exemplaar ter beschikking stellen. Mochten we jouw Chromebook gevonden hebben, dan sturen we jou een BERICHT via Magister. Wanneer de Chromebook niet gevonden wordt, kunnen je ouders een nieuw Chromebook bestellen. De school stuurt de rekening naar je ouders.

Dit formulier wordt gestuurd naar de mediathecaris, ICT-beheer, de receptie en de ICT-coördinator           

Het is altijd verstandig om de Chromebook te laten onderzoeken op het ICT-servicepunt in de school. Daar kan men ook vaststellen of er sprake is van garantie of niet.

In de koopvariant is dit het risico van de leerling/ouder. U moet dan een nieuwe Chromebook aanschaffen. Het Rhedens regelt dit.

Bij de huurvariant krijgt de leerling van de school een nieuwe Chromebook. Wel is de leerling verplicht ter afwikkeling van de huurovereenkomst om € 50 aan eigen risico te betalen en ook vervalt de borg van € 65 aan Het Rhedens. De leerling moet de kapotte Chromebook inleveren bij Het Rhedens.

Een leerling die tijdelijk niet over een eigen Chromebook kan beschikken (bijv. vanwege reparatie of in afwachting van vervanging), kan in de mediatheek om een uitleen-exemplaar vragen. Een uitleen-Chromebook mag niet mee naar huis maar moet aan het einde van de lesdag weer ingeleverd worden in de mediatheek.

 • Een kwalitatief goed apparaat voor relatief weinig geld.
 • Gebleken betrouwbaarheid in pilots, o.a. bij wiskunde op Het Rhedens.
 • Snel opstarten (in enkele seconden).
 • Altijd up-to-date, wordt automatisch van de nieuwste software voorzien.
 • Lange accuduur die nauwelijks afneemt na jaren in gebruik.
 • Werkt uitstekend samen met Magister, de ELO, Google en Android Apps.
 • Als de leerling de lesstof heeft afgerond, hoeft die niet te wachten op andere klasgenoten. De ene leerling leert het best door een filmpje te zien; de andere leerling leert liever door het lezen van een tekst. Leerlingen die de uitleg nog eens willen horen/zien, kunnen die herhalen zo vaak ze willen.
 • De leerling heeft de beschikking over talloze apps en andere software.
 • Leren met een device kan vele malen actueler zijn dan met een leerboek. Via Internet hebben leerlingen continu toegang tot up-to-date voorbeelden uit de werkelijkheid.
 • Leerlingen kunnen nauwkeuriger werken; het is gebleken dat het voor veel leerlingen makkelijker is om aantekeningen e.d. netjes bij te houden op een laptop.
 • Leerlingen verschillen in tempo van begrip en werken, in de manier waarop ze het best leren en in niveau (en dat kan dan ook weer per vak verschillen). In een klassikale les kan daar minder goed rekening mee worden gehouden. Met behulp van een laptop kunnen leerlingen op vele manieren met de lesstof bezig zijn.
 • Digitale middelen maken, door de vele differentiatiemogelijkheden, de lessen voor de leerling inhoudelijk sterker en begrijpelijker. Nieuwe mogelijkheden zijn bijvoorbeeld simulaties, zelftests, games, mindmaps, herhalingsstof/verdiepingsstof.
 • Door het maken van een snelle digitale test kan de leerling of de docent checken of dat wat uitgelegd is, ook begrepen is. 
 • De docent beschikt nu over een breed scala aan nieuwe didactische mogelijkheden: simulaties, zelftests, games, mindmaps, herhalingsstof/verdiepingsstof etc.
 • Actualiteiten en nieuwsfeiten zijn eenvoudig in te zetten als lesmateriaal (de buitenwereld binnenhalen).
 • Leerlingen leren online samenwerken aan één project, onafhankelijk van tijd en plaats. Samenwerken is een van de 21e eeuwse vaardigheden die een belangrijkere positie in het curriculum krijgen.

De school. Het Rhedens heeft via een Europese aanbesteding enkele leveranciers als voorkeursleverancier geselecteerd voor de levering van IT hardware. Zij kregen bij elke aanbesteding van nieuwe IT hardware de kans om via een minicompetitie de opdracht voor levering van IT hardware te verkrijgen. Doordat we heel veel laptops moesten inkopen, behaalden we inkoopvoordeel. Dit voordeel geven we op onze beurt weer door aan leerlingen en ouders. De Chromebooks die we hebben gekocht, kunnen voor eenzelfde bedrag door de leerling/ouder worden overgenomen (koopvariant). De school maakt hierop geen winst. Bij de huurvariant huurt de leerling/ouder vier jaar de Chromebook, die daarna nog gekocht kan worden (geen verplichting).

Wanneer de leerling minder dan vier jaar op Het Rhedens doorbrengt en de school definitief verlaat, bestaat, in geval van huur, de mogelijkheid tot aankoop tegen de dàn geldende marktwaarde. Bij "geen belangstelling tot koop" kan de Chromebook gewoon worden ingeleverd, ontdaan van persoonlijke kenmerken (stickers e.d.); in goede, werkende staat en voorzien van hoes en oplaadkabel.

Gedurende maximaal vier jaar na uitreiking garandeert Het Rhedens dat de leerling beschikt over een werkende Chromebook.

HP Chromebook 11A G6 EE
Dit is een lichte maar toch extra robuuste 11,6 inch laptop met aangegoten rubberen randen en versterkte hoeken. Maakt gebruik van het Chrome OS besturingssysteem, heeft onder andere USB-C aansluit- en oplaadmogelijkheden.

De Chromebook wordt geleverd met een acculader en een beschermhoes.

U moet zelf zorgen voor een koptelefoon/oortjes.

Ja, dat is mogelijk, maar niet wenselijk. De leerling kan in de mediatheek een leen-Chromebook krijgen. Die moet ’s morgens voor de eerste les opgehaald worden in de mediatheek en daar na de laatste les weer ingeleverd worden. Een leen-Chromebook mag onder geen beding mee naar huis genomen worden. Bij inlevering wordt de Chromebook op gebreken gecontroleerd.

Wanneer er tijdens de uitleentijd sprake is van diefstal of verlies van de Chromebook of wanneer er in de leenperiode schade aan de Chromebook is ontstaan, aantoonbaar door eigen schuld, zijn de volledige reparatiekosten of de kosten van vervanging van de Chromebook voor rekening van de ouder/verzorger.

Wanneer de leerling misbruik maakt van de leenoptie, treedt het protocol gebruik internet, e-mail en social media in werking.

De school werkt met één soort Chromebook. Een ander merk of type gebruiken is niet mogelijk. Dit heeft te maken met de registratie van de Chromebook in het netwerk van de school en het gebruik van een klassenmanagementsysteem. Wel zijn we deze optie aan het onderzoeken, omdat het een interessant alternatief is. Wij hopen hierover op termijn meer informatie te kunnen geven.

Nee. Een belangrijke reden voor Het Rhedens om te kiezen voor een Chromebook met een Google Management Console is, dat we daardoor als onderwijsinstelling op eenvoudige wijze het functioneren van een Chromebook in onze lessen kunnen waarborgen. Zie ook de vraag over een klassenmanagementsysteem. De gekozen oplossing (goedkoop en met respect voor de privacy van de individuele gebruiker) werkt alleen op Chromebooks.

 

De manier waarop Het Rhedens Chromebooks aanbiedt is veel goedkoper en biedt hetzelfde. De school geeft het prijsvoordeel direct door aan de koper of huurder en verdient daar zelf niets aan.

Er is een ruime keuze in merken Chromebooks. No-name-instapmodellen koop je al beneden € 150 maar die voldoen niet aan onderwijskundige eisen. Het Rhedens kiest voor een merk en type Chromebook waarvan de betrouwbaarheid is aangetoond en levert dit af met een stevige hoes. Het Rhedens bestelt honderden identieke Chromebooks en krijgt daardoor een korting per apparaat. Dat prijsvoordeel wordt doorgegeven aan de koper of huurder. De school verdient er niets aan.

U kunt kiezen uit twee opties: ‘Koop’ en ‘Huur’

U kiest voor de optie ‘Koop’ en betaalt € 220 (inclusief btw). U krijgt een jaar fabrieksgarantie op de Chromebook.
Mocht de Chromebook gerepareerd moeten worden dan ontvangt de leerling direct een leen-exemplaar van de school. Deze mag niet mee naar huis genomen worden.

U kies voor de optie 'Huur'?
De kosten worden dan over een looptijd van vier jaar verdeeld. Gedurende die periode garandeert Het Rhedens de werking van de Chromebook (bij normaal gebruik). U wordt dus ontzorgd en de kosten van onderhoud en reparaties komen ten laste van de school. Bij huur betaalt u een bedrag van € 65 per schooljaar, exclusief een eenmalige borg van
€ 65, met een eigen risico van € 50 per schadegeval. Aan het eind van de huurlooptijd, heeft u de mogelijkheid om de laptop te kopen. Dit is geen verplichting.

In geval van diefstal/verlies van de Chromebook of wanneer de schade aan de Chromebook aantoonbaar door eigen schuld is ontstaan, wordt de borg beschouwd als schadevergoeding en vervalt aan de school.

NB Alle betalingen verlopen via WIS Collect.
 

U koopt de Chromebook van Het Rhedens voor € 220,00 incl. BTW, onder dezelfde garantievoorwaarden die wij hebben bedongen bij de leverancier. U krijgt dan een Chromebook mét beschermhoes tegen een aantrekkelijke prijs met één jaar fabrieksgarantie. Buiten de garantie vallende reparaties komen voor uw eigen rekening (bijvoorbeeld vervanging van het beeldscherm, de accu, waterschade). Uiteraard regelen wij dergelijke reparaties, maar houd er rekening mee dat u enkele weken niet beschikt over de Chromebook. De leerling kan gedurende de reparatie gebruik maken van een leenexemplaar van Het Rhedens, maar deze mag niet mee naar huis.

Voor wat betreft updates: die worden kosteloos doorgevoerd.

Wanneer u besluit gebruik te maken van deze optie, ondertekent u het keuzeformulier dat u per post ontvangt en geeft dit op de uitleverdag aan uw zoon of dochter mee naar school.

U huurt de Chromebook van Het Rhedens. De vergoeding die u betaalt bij ‘huur’ bestaat uit twee onderdelen: de aanschaf van de Chromebook en een verzekering voor onderhoud en reparaties gedurende de looptijd van de overeenkomst (vier jaar). Deze kosten worden als volgt in rekening gebracht: in het eerste jaar betaalt u een borg van € 65 en de eerste termijn van € 65. In het tweede en derde jaar betaalt u ook € 65 per jaar. In het vierde jaar betaalt u niets: deze termijn wordt verrekend met de borg. Na vier jaar heeft u dus in totaal € 260 betaald. 

In het eerste jaar betaalt u dus € 130. (€ 65,00 huur + € 65,00 borg). Dit bedrag mag in een keer in september betaald worden of in drie termijnen in de maanden september, oktober en november 2019.

Mocht in de gehele huurkoopperiode van 4 jaar schade aan de Chromebook ontstaan, dan betaalt u € 50 eigen risico per gebeurtenis als de schade is ontstaan door eigen schuld. De leerling krijgt een vervangend exemplaar van Het Rhedens gedurende de periode van reparatie en ruilt deze weer om wanneer de eigen Chromebook is gerepareerd.

Wanneer u besluit gebruik te maken van deze optie, ondertekent u het Keuzeformulier Chromebook en de Huurovereenkomst Chromebook die u per post ontvangt. U geeft deze op de uitleverdag aan uw zoon of dochter mee naar school.

NB Een beschermhoes is bij de prijs inbegrepen.

In artikel 2.2 van de huurovereenkomst is geregeld dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier opeenvolgende schooljaren. In artikel 12.2 is geregeld dat de overeenkomst tussentijds schriftelijk kan worden opgezegd indien sprake is van een overstap naar een andere onderwijsinstelling.

Dit betekent dat de huurovereenkomst met een leerling die nog twee jaar op Het Rhedens onderwijs volgt (bijvoorbeeld mavo 3 of havo 4) eindigt na het behalen van het diploma van Het Rhedens. In dit geval hoeft ook niet schriftelijk te worden opgezegd: de beëindiging blijkt al uit het behalen van het diploma. Wel heeft de leerling dan het recht (en niet de plicht) de Chromebook te kopen tegen een nog vast te stellen reële vergoeding.

NB indien er twee of drie jaar wordt gehuurd, krijgt de ouder de borg uiteraard terug.

Wanneer de leerling minder dan vier jaar op Het Rhedens doorbrengt en de school definitief verlaat, bestaat, in geval van huur, de mogelijkheid tot aankoop tegen de dàn geldende marktwaarde.
Bij "geen belangstelling tot aankoop" kan de Chromebook worden ingeleverd, maar wel ontdaan van persoonlijke kenmerken (stickers e.d.) en voorzien van hoes en oplaadkabel. De Chromebook moet in een goede, werkende staat verkeren. 

Onderwijsontwikkelingen gericht op maatwerk en gepersonaliseerd leren vragen om een toenemende inzet van ICT in de les. Hiervoor stelt de overheid maar gedeeltelijk geld ter beschikking. Voor het gebruik van laptops is Het Rhedens in belangrijke mate afhankelijk van een bijdrage van ouders. Vandaar de opties ‘koop’ en ‘huur’.
 
Het Rhedens vindt ook dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom is gezocht naar een mogelijkheid om de kosten van de Chromebook voor ouders zo laag mogelijk te houden. Het inkoopvoordeel dat we hebben behaald, geven we daarom volledig door aan de ouders.
 
Om ouders en leerlingen die geen gebruik kunnen maken van de opties ‘koop’ of ‘huur’ te ondersteunen, is contact gelegd met omliggende gemeenten en ondersteunende stichtingen zoals bijvoorbeeld Stichting Leergeld. Het beleid per gemeente en per stichting is echter niet gelijk, waardoor we nog niet tot een uniforme regeling kunnen komen.
Wij adviseren hierover telefonisch contact op te nemen met de betreffende gemeente. (klik hier)

Er is (nog) geen Leergeld stichting actief in de gemeente Brummen. Middels het project ‘Samen goed voor elkaar’ biedt de gemeente Brummen ondersteuning voor lage inkomens. Voor meer informatie klik hier.

De school beschikt zelf over een aantal Chromebooks die voor gebruik op school worden uitgeleend aan leerlingen die geen Chromebook hebben.

Heeft u een Gelrepas?
Wanneer uw zoon of dochter daarvan een bewijsstuk kan aanleveren (de pas of een kopie daarvan), dan komt u in aanmerking voor een speciale regeling met Het Rhedens.

Wat is een Gelrepas?
De Gelrepas is voor mensen die weinig tot geen financiële middelen hebben. Het wisselt per gemeente wie recht heeft op een Gelrepas. In Arnhem bijvoorbeeld, is de Gelrepas voor:

 • Arnhemmers met een bijstandsuitkering van de gemeente.
 • Arnhemmers met een (ander) inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm, behalve studenten.
 • Gezinnen met kinderen van 4 t/m 17 jaar met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. 

Besloten is dat voor ouders die beschikken over een Gelrepas of een daarmee vergelijkbare pas van een andere gemeente voor het schooljaar 2019-2020 een speciale regeling van toepassing is. Als u hierover beschikt, geef dit dan aan op het keuzeformulier en neem de Gelrepas mee bij het ophalen van de Chromebook.

In ieder geval stelt Het Rhedens in beperkte mate een aantal gratis leenlaptops ter beschikking, die echter niet mee naar huis mogen worden genomen.

De Gelrepas is voor mensen die weinig tot geen financiële middelen hebben. Het wisselt per gemeente wie recht heeft op een Gelrepas. In Arnhem bijvoorbeeld, is de Gelrepas voor:

 • Arnhemmers met een bijstandsuitkering van de gemeente.
 • Arnhemmers met een (ander) inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm, behalve studenten.
 • Gezinnen met kinderen van 4 t/m 17 jaar met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. 

Besloten is dat voor ouders die beschikken over een Gelrepas of een daarmee vergelijkbare pas van een andere gemeente voor het schooljaar 2019-2020 een speciale regeling van toepassing is. Als u hierover beschikt, geef dit dan aan op het keuzeformulier en neem de Gelrepas mee bij het ophalen van de Chromebook.

In ieder geval stelt Het Rhedens in beperkte mate een aantal gratis leenlaptops ter beschikking, die echter niet mee naar huis mogen worden genomen.

De leermiddelenbijdrage van de overheid is bedoeld voor schoolboeken en digitale content. De scholen ontvangen geen specifieke middelen van de overheid voor de bekostiging van laptops en tablets.

Op school neemt de vraag naar meer laptops in de lessen voortdurend toe. Docenten zijn doorlopend bezig met het zoeken naar en arrangeren van lesmateriaal om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van de leerlingen. Digitaal lesmateriaal wordt hierbij steeds vaker ingezet. Docenten worden daarom ook geschoold om laptops en het digitaal lesmateriaal effectief in te zetten in de klas. Dit is een continu proces. Er zullen altijd verschillen blijven tussen vakken en docenten, maar de bedoeling is dat de Chromebook vaak in de les gebruikt zal worden. Het wordt het digitale schrift, werkboek en leerboek van de leerling.

Zeker niet! Het Rhedens ziet het werken met laptops als een waardevolle aanvulling op de traditionele lesmethodes en niet als vervanger van schoolboeken. Gekozen is voor een mix.

Chromebooks maken gebruik van de Google management console for education. Hiermee kan de school de bijna 1600 Chromebooks binnen de stichting beheren. De tool stelt ons in staat gebruikersgroepen te maken, beleidsregels toe te voegen, apps vooraf te installeren of blokkeren, gebruikerstoegang te beheren, de netwerktoegang te configureren en gebruikersfuncties aan te passen.

Het is nog niet voor iedereen duidelijk hoe leerlingen moeten inloggen op de Chromebook. Niet vreemd, aangezien de situatie nog drie verschillende scenario’s kent. Dit heeft te maken met een vertraging die bij een dienstverlener is opgelopen, maar dat wordt zo spoedig mogelijk opgelost.

Zoals hierboven aangegeven, bestaan er drie scenario’s.

 1. De leerling is nieuw op school: nieuwe leerlingen hebben een week voor het einde van de zomervakantie een activatiemail ontvangen op hun persoonlijke emailadres. Hiermee hebben zij een account aangemaakt dat zowel op Magister als op de Chromebook werkt.
 2. De leerling zat hier vorig jaar ook al op school, maar heeft nooit ingelogd op een Chromebook: de inlognaam is gelijk aan die van Magister en het wachtwoord is rhedens+leerlingnummer. Bijvoorbeeld: rhedens123456
 3. De leerling zat hier vorig jaar ook op school en heeft al eerder gewerkt op een Chromebook: de leerling heeft zelf al een wachtwoord aangemaakt voor zijn of haar Chromebook. Zij kunnen dus met het bij hen bekende account inloggen.

In de loop van september worden alle accounts rechtgetrokken. Zodra dit klaar is kunnen leerlingen en personeelsleden met een enkel account inloggen op de Chromebooks, Google for Education, Magister, mail en het draadloze netwerk. Andere systemen worden later tevens gekoppeld, zoals Zermelo en Aura.

Het zal voorkomen dat leerlingen op hun Chromebook soms met andere dingen bezig zijn dan schoolzaken. Dat is niets nieuws; ook in de traditionele les zijn leerlingen soms met hele andere zaken bezig. Docenten weten dit en proberen dit gedrag te beïnvloeden. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het Google Chromebook management console for education (klassenmanagementsysteem).

Nee. Op school sluiten we bepaalde websites af. Deze beperking geldt thuis niet (afhankelijk van uw routerinstellingen thuis). Wanneer leerlingen met hun Chromebook inloggen op het schoolnetwerk wordt automatisch de Google Chromebook management console for education actief en worden bepaalde educatieve toepassingen (apps) door de school op de Chromebook geïnstalleerd. Eenmaal ingelogd in het schoolnetwerk kan de leerling niet zelf allerlei ongewenste websites bezoeken of apps installeren.

Net zoals bij gehuurde schoolboeken betekent een eigen Chromebook ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. De leerling is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer. Een goede hoes voorkomt veel problemen. De koper van de Chromebook handelt schade- en garantieclaims zelf af met de leverancier. De school vormt daarin geen partij. De huurder wordt door de school ontzorgd. De school handelt in dit geval garantiezaken af.

Dyslectische leerlingen maken soms gebruik van Kurzweil en dat werkt niet op een Chromebook. De school houdt daarmee rekening en heeft het programma geïnstalleerd op een aantal Windows-laptops. Hiervan kan een leerling op school gebruik maken als dat vereist is. Dit gebeurt in overleg met de vakdocent.

Daarnaast voert de school op dit moment (okt 2019) een onderzoek uit naar een vervangend programma voor Kurzweil.

Op de Chromebook kunt u i.p.v. Kurzweil de volgende software installeren: Read and Write, Introwords of Textaid (Readspeaker).

Digitale veiligheid heeft een zeer hoge prioriteit op Het Rhedens. Het schoolnetwerk is zo ingesteld dat alleen onze systeembeheerders de mogelijkheid hebben om te kunnen zien wie een bepaalde handeling doet. Uiteraard besteden zij daar alleen tijd aan wanneer er iets vreemds gebeurt, zoals een poging om een virus te verspreiden, een ddos-aanval of een hack-poging.

De gemiddelde accuduur van een Chromebook bedraagt tenminste 8 uur. Het is de bedoeling dat de leerling de schooldag begint met een opgeladen accu. Wanneer de leerling door een lege accu tijdens de les in de problemen komt, dan kan die voor de rest van de schooldag een Chromebook lenen.

Ja. Je kunt er gewoon op werken en bestanden offline opslaan. Zo kun je opgeslagen bestanden openen en bewerken, e-mail lezen en opstellen. Op het moment dat de laptop weer internet heeft, synchroniseert hij automatisch de laatste versie.

De Chromebook slaat gegevens veilig op in de Cloud*. Dus als de Chromebook bijvoorbeeld gestolen wordt, dan zijn alle data gewoon nog beschikbaar. Daarnaast zorgt een Chromebook automatisch voor beveiliging tegen virussen, zodat de gebruiker onbezorgd kan internetten.

*Met de Cloud wordt internet bedoeld. Werken in de Cloud betekent dat de applicaties (software) en data (gegevens) niet meer op de computer zelf staan maar op een server. De Chromebook is de toegangspoort tot die applicaties & data. Om in de Cloud te werken is een verbinding met internet nodig. Maar je kunt met een Chromebook je documenten ook offline opslaan, zodat je er ook in kunt werken als je niet op internet zit. Zodra je weer internet hebt, worden de documenten gesynchroniseerd.

Google
Het Rhedens werkt met onderwijsgerelateerde applicaties van Google, zoals Google for Education en Google Classroom. Deze produkten zijn zodanig ontwikkeld dat de privacy van leerlingen en docenten optimaal wordt beschermd en onderwijsinstellingen over de beste beveiliging in de branche beschikken. In tegenstelling tot veel ander internetbedrijven bouwt en beheert Google zijn eigen beveiligde servers en platformservices en maakt dus geen gebruik van diensten van derden. De kernservices van G Suite for Education bevatten geen advertenties en de persoonlijke informatie van leerlingen wordt niet gebruikt om advertentieprofielen te maken. Onafhankelijke organisaties (o.a. E.U.) hebben normen bepaald voor gegevensbeschermingsmethoden waaraan Google zich moet houden en voeren controle uit op deze services.

Een Chromebook weegt niet meer dan een gemiddeld schoolboek. Het Rhedens kiest voor een mix van boeken èn een Chromebook. Een deel van het lesmateriaal wordt door de uitgevers aangeboden in digitale vorm. De Chromebook vervangt dan het boek of werkschrift. Dat scheelt soms flink wat gewicht in de schooltas. Ook kunnen leerlingen een deel van hun boeken of de Chromebook na de lessen in hun kluisje bewaren. Aan het eind van de dag gaat de Chromebook mee naar huis, daar moet hij weer worden opgeladen. Als de Chromebook is geleend, wordt deze aan het einde van de schooldag weer ingeleverd in de mediatheek.
Leerlingen van Het Rhedens Rozendaal kunnen hun Chromebook ook overdag opladen in hun kluisje.

Het Rhedens Rozendaal werkt vanaf het nieuwe schooljaar met Chromebooks in de leerjaren 2 tot en met 4. Wij kunnen ons voorstellen dat u overweegt om voor uw zoon of dochter die naar de middelbare school gaat een laptop of een ander device aan te schaffen. We willen u daarom de mogelijkheid bieden om dit met het oog op de toekomst nu alvast via school te doen. Vanaf leerjaar 2 zal dit wel het geval zijn. Daarom kan de voortijdige aanschaf via school u eventuele dubbele aanschafkosten besparen. U ontvangt bij de start van het schooljaar nadere informatie hierover, met de mogelijkheid om de Chromebook te bestellen.

We benadrukken dat de aanschaf voor het onderwijs niet noodzakelijk is in het eerste jaar. Het Rhedens heeft dan ook een beperkt aantal Chromebooks extra besteld. Voor leerjaar 1 geldt daarom: op = op.

ECS_2768
443