Chromebooks
`
HomeChromebooks

Het Rhedens kiest voor Chromebooks

Een Chromebook is een relatief goedkope, kleine laptop die werkt met een online besturingssysteem: Chrome OS. Enkele belangrijke voordelen zijn: de korte opstarttijd, de lange accuduur en de stabiliteit. Leerlingen slaan hun werk op in de Cloud van Google Drive. Voor de Chromebook worden steeds meer (educatieve) apps ontwikkeld (Google Apps For Education).

Het werken met Chromebooks kan vragen opleveren. Mochten die hieronder niet beantwoord worden, maak dan gebruik van ons contactformulier. Wij zullen deze vraag met antwoord dan opnemen in onderstaande FAQ-lijst.

Veelgestelde vragen Chromebooks

 • Leerlingen verschillen in tempo van begrip en werken, in de manier waarop ze het best leren en in niveau (en dat kan dan ook weer per vak verschillen). In een klassikale les kan daar minder goed rekening mee worden gehouden. Met behulp van een laptop kunnen leerlingen op vele manieren met de lesstof bezig zijn.
 • Digitale middelen maken, door de vele differentiatiemogelijkheden, de lessen voor de leerling inhoudelijk sterker en begrijpelijker. Nieuwe mogelijkheden zijn bijvoorbeeld simulaties, zelftests, games, mindmaps, herhalingsstof/verdiepingsstof.
 • Door het maken van een snelle digitale test kan de leerling of de docent checken of dat wat uitgelegd is, ook begrepen is. 
 • De docent beschikt nu over een breed scala aan nieuwe didactische mogelijkheden: simulaties, zelftests, games, mindmaps, herhalingsstof/verdiepingsstof etc.
 • Actualiteiten en nieuwsfeiten zijn eenvoudig in te zetten als lesmateriaal (de buitenwereld binnenhalen).
 • Leerlingen leren online samenwerken aan één project, onafhankelijk van tijd en plaats. Samenwerken is een van de 21e eeuwse vaardigheden die een belangrijkere positie in het curriculum krijgen.
 • Als de leerling de lesstof heeft afgerond, hoeft die niet te wachten op andere klasgenoten. De ene leerling leert het best door een filmpje te zien; de andere leerling leert liever door het lezen van een tekst. Leerlingen die de uitleg nog eens willen horen/zien, kunnen die herhalen zo vaak ze willen.
 • De leerling heeft de beschikking over talloze apps en andere software.
 • Leren met een device kan vele malen actueler zijn dan met een leerboek. Via Internet hebben leerlingen continu toegang tot up-to-date voorbeelden uit de werkelijkheid.
 • Leerlingen kunnen nauwkeuriger werken; het is gebleken dat het voor veel leerlingen makkelijker is om aantekeningen e.d. netjes bij te houden op een laptop.

De school werkt met één soort Chromebook. Een ander merk of type gebruiken is niet mogelijk. Dit heeft te maken met de registratie van de Chromebook in het netwerk van de school en het gebruik van een klassenmanagementsysteem. Wel zijn we deze optie aan het onderzoeken, omdat het een interessant alternatief is. Wij hopen hierover op termijn meer informatie te kunnen geven.

Nee. Een belangrijke reden voor Het Rhedens om te kiezen voor een Chromebook met een Google Management Console is, dat we daardoor als onderwijsinstelling op eenvoudige wijze het functioneren van een Chromebook in onze lessen kunnen waarborgen. Zie ook de vraag over een klassenmanagementsysteem. De gekozen oplossing (goedkoop en met respect voor de privacy van de individuele gebruiker) werkt alleen op Chromebooks.

 

 • Een kwalitatief goed apparaat voor relatief weinig geld.
 • Gebleken betrouwbaarheid in pilots, o.a. bij wiskunde op Het Rhedens.
 • Snel opstarten (in enkele seconden).
 • Altijd up-to-date, wordt automatisch van de nieuwste software voorzien.
 • Lange accuduur die nauwelijks afneemt na jaren in gebruik.
 • Werkt uitstekend samen met Magister, de ELO, Google en Android Apps.

De school. Het Rhedens heeft via een Europese aanbesteding enkele leveranciers als voorkeursleverancier geselecteerd voor de levering van IT hardware. Zij krijgen bij elke aanbesteding van nieuwe IT hardware de kans om via een minicompetitie de opdracht voor levering van IT hardware te verkrijgen. Doordat we heel veel laptops inkopen, behalen we inkoopvoordeel. Dit voordeel geven we op onze beurt weer door aan leerlingen en ouders. De Chromebooks die we kopen, kunnen voor eenzelfde bedrag door de leerling/ouder worden overgenomen (koopvariant). De school maakt hierop geen winst. Bij de huurkoopvariant huurt de leerling/ouder vier jaar de Chromebook, die daarna automatisch hun eigendom wordt. Gedurende die vier jaar garandeert Het Rhedens dat de leerling beschikt over een werkende Chromebook.

De manier waarop Het Rhedens Chromebooks aanbiedt is veel goedkoper en biedt hetzelfde. De school geeft het prijsvoordeel direct door aan de koper of huurkoper en verdient daar zelf niets aan.

Er is een ruime keuze in merken Chromebooks. No-name-instapmodellen koop je al beneden € 150 maar die voldoen niet aan onderwijskundige eisen. Het Rhedens kiest voor een merk en type Chromebook waarvan de betrouwbaarheid is aangetoond en levert dit af met een stevige hoes. Het Rhedens bestelt honderden identieke Chromebooks en krijgt daardoor een korting per apparaat. Dat prijsvoordeel wordt doorgegeven aan de (huur-)koper. De school verdient er niets aan. Het Rhedens biedt u twee opties:

Op dit moment loopt een minicompetitie bij drie IT hardware leveranciers voor de aanschaf en onderhoud van Chromebooks. Wij verwachten dat de prijs van het apparaat circa € 240,00 per stuk inclusief BTW zal bedragen. Bij de variant huurkoop wordt de prijs verhoogd met circa € 60 voor vier jaar, waarmee alle kosten van onderhoud en reparatie worden betaald.

U koopt de Chromebook van Het Rhedens onder dezelfde garantievoorwoorden die wij hebben bedongen bij de leverancier. U krijgt dan een Chromebook tegen een aantrekkelijke prijs met één jaar fabrieksgarantie. Buiten de garantie vallende reparaties komen voor uw eigen rekening (bijvoorbeeld vervanging van het beeldscherm, de accu, waterschade). Uiteraard regelen wij dergelijke reparaties, maar houd er rekening mee dat u enkele weken niet beschikt over de Chromebook. De leerling kan gedurende de reparatie gebruik maken van een leenexemplaar van Het Rhedens, maar deze mag niet mee naar huis.

NB Een beschermhoes voor de Chromebook is niet bij de prijs inbegrepen.

U huurt de Chromebook van Het Rhedens. De vergoeding die u betaalt bij ‘huurkoop’ bestaat uit twee onderdelen: de aanschaf van de Chromebook en een verzekering voor onderhoud en reparaties gedurende de looptijd van de overeenkomst (vier jaar). Deze kosten worden als volgt in rekening gebracht: in het eerste jaar betaalt u een borg van € 75 en de eerste termijn van € 75. In het tweede en derde jaar betaalt u € 75 per jaar. In het vierde jaar betaalt u niets: deze termijn wordt verrekend met de borg. Na vier jaar heeft u dus in totaal € 300 betaald. Mocht er gedurende deze periode schade aan de Chromebook ontstaan, dan betaalt u € 50 eigen risico per gebeurtenis als de schade is ontstaan door eigen schuld. De leerling krijgt een vervangend exemplaar van Het Rhedens gedurende de periode van reparatie en ruilt deze weer om wanneer de eigen Chromebook is gerepareerd.

NB Een beschermhoes is bij de prijs inbegrepen.

Er zijn situaties denkbaar waarbij een leerling de Chromebook minder dan vier jaar gebruikt voor het volgen van onderwijs bij Het Rhedens. Bijvoorbeeld bij een tussentijdse overstap naar een andere school of vanwege het eindexamenjaar. In dat geval geldt het volgende:

 • Huurovereenkomst bij 0 tot 1 jaar gebruik.
  De leerling kan de laptop retourneren aan Het Rhedens of kopen voor € 180. Verminderd met de betaalde borg van € 75 resteert een betaling van € 105.
   
 • Huurovereenkomst bij 1 tot 2 jaar gebruik.
  De leerling kan de laptop retourneren aan Het Rhedens, of kopen voor € 120. Verminderd met de betaalde borg van € 75 resteert een betaling van € 45.
   
 • Huurovereenkomst bij 2 tot 3 jaar gebruik.
  De leerling behoudt de laptop en de betaalde borg van € 75 komt toe aan Het Rhedens. 

Bovenstaande geldt alleen als sprake is van betaling van de reguliere huurkooptermijn van € 75 per jaar. Indien nog niet alle termijnen zijn betaald, wordt de koopsom hiermee verhoogd.

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Indien u als ouder geen gebruik kunt maken van de opties koop of huurkoop, dan wordt in overleg met de school gezocht naar een oplossing. Er kan mogelijk een aanvraag voor ondersteuning worden gedaan via Stichting Leergeld. De school beschikt zelf over een aantal Chromebooks die voor gebruik op school worden uitgeleend aan leerlingen die geen Chromebook hebben.

De leermiddelenbijdrage van de overheid is bedoeld voor schoolboeken en digitale content. De scholen ontvangen geen specifieke middelen van de overheid voor de bekostiging van laptops en tablets.

Op school neemt de vraag naar meer laptops in de lessen voortdurend toe. Docenten zijn doorlopend bezig met het zoeken naar en arrangeren van lesmateriaal om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van de leerlingen. Digitaal lesmateriaal wordt hierbij steeds vaker ingezet. Docenten worden daarom ook geschoold om laptops en het digitaal lesmateriaal effectief in te zetten in de klas. Dit is een continu proces. Er zullen altijd verschillen blijven tussen vakken en docenten, maar de bedoeling is dat de Chromebook vaak in de les gebruikt zal worden. Het wordt het digitale schrift, werkboek en leerboek van de leerling.

Zeker niet! Het Rhedens ziet het werken met laptops als een waardevolle aanvulling op de traditionele lesmethodes en niet als vervanger van schoolboeken. Gekozen is voor een mix.

Chromebooks maken gebruik van de Google management console for education. Hiermee kan de school de bijna 2.000 Chromebooks binnen de stichting beheren. De tool stelt ons in staat gebruikersgroepen te maken, beleidsregels toe te voegen, apps vooraf te installeren of blokkeren, gebruikerstoegang te beheren, de netwerktoegang te configureren en gebruikersfuncties aan te passen.

Het zal voorkomen dat leerlingen op hun Chromebook soms met andere dingen bezig zijn dan schoolzaken. Dat is niets nieuws; ook in de traditionele les zijn leerlingen soms met hele andere zaken bezig. Docenten weten dit en proberen dit gedrag te beïnvloeden. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het Google Chromebook management console for education (klassenmanagementsysteem).

Nee. Op school sluiten we bepaalde websites af. Deze beperking geldt thuis niet (afhankelijk van uw routerinstellingen thuis). Wanneer leerlingen met hun Chromebook inloggen op het schoolnetwerk wordt automatisch de Google Chromebook management console for education actief en worden bepaalde educatieve toepassingen (apps) door de school op de Chromebook geïnstalleerd. Eenmaal ingelogd in het schoolnetwerk kan de leerling niet zelf allerlei ongewenste websites bezoeken of apps installeren.

Net zoals bij gehuurde schoolboeken betekent een eigen Chromebook ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. De leerling is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer. Een goede hoes voorkomt veel problemen. De koper van de Chromebook handelt schade- en garantieclaims zelf af met de leverancier. De school vormt daarin geen partij. De huurkoper wordt door de school ontzorgd. De school handelt in dit geval garantiezaken af.

Dyslectische leerlingen maken soms gebruik van Kurzweil en dat werkt niet op een Chromebook. De school houdt daarmee rekening en heeft het programma geïnstalleerd op een aantal Windows-laptops. Hiervan kan een leerling op school gebruik maken als dat vereist is. Dit gebeurt in overleg met de vakdocent.
Op de Chromebook kunt u i.p.v. Kurzweil de volgende software installeren: Read and Write, Introwords of Textaid (Readspeaker).

Digitale veiligheid heeft een zeer hoge prioriteit op Het Rhedens. Het schoolnetwerk is zo ingesteld dat alleen onze systeembeheerders de mogelijkheid hebben om te kunnen zien wie een bepaalde handeling doet. Uiteraard besteden zij daar alleen tijd aan wanneer er iets vreemds gebeurt, zoals een poging om een virus te verspreiden, een ddos-aanval of een hack-poging.

De gemiddelde accuduur van een Chromebook bedraagt tenminste 8 uur. Het is de bedoeling dat de leerling de schooldag begint met een opgeladen accu. Wanneer de leerling door een lege accu tijdens de les in de problemen komt, dan kan die voor de rest van de schooldag een Chromebook lenen.

In de koopvariant is dit het risico van de leerling/ouder. U moet dan een nieuwe Chromebook aanschaffen. Het Rhedens regelt dit.

Bij de huurkoopvariant krijgt de leerling van de school een nieuwe Chromebook. Wel is de leerling verplicht ter afwikkeling van de huurkoop overeenkomst om € 50 aan eigen risico te betalen en ook vervalt de borg van € 75 aan Het Rhedens. De leerling moet de kapotte Chromebook inleveren bij Het Rhedens.

Ja. Je kunt er gewoon op werken en bestanden offline opslaan. Zo kun je opgeslagen bestanden openen en bewerken, e-mail lezen en opstellen. Op het moment dat de laptop weer internet heeft, synchroniseert hij automatisch de laatste versie.

De Chromebook slaat gegevens veilig op in de Cloud*. Dus als de Chromebook bijvoorbeeld gestolen wordt, dan zijn alle data gewoon nog beschikbaar. Daarnaast zorgt een Chromebook automatisch voor beveiliging tegen virussen, zodat de gebruiker onbezorgd kan internetten.

*Met de Cloud wordt internet bedoeld. Werken in de Cloud betekent dat de applicaties (software) en data (gegevens) niet meer op de computer zelf staan maar op een server. De Chromebook is de toegangspoort tot die applicaties & data. Om in de Cloud te werken is een verbinding met internet nodig. Maar je kunt met een Chromebook je documenten ook offline opslaan, zodat je er ook in kunt werken als je niet op internet zit. Zodra je weer internet hebt, worden de documenten gesynchroniseerd.

Google
Het Rhedens werkt met onderwijsgerelateerde applicaties van Google, zoals Google for Education en Google Classroom. Deze produkten zijn zodanig ontwikkeld dat de privacy van leerlingen en docenten optimaal wordt beschermd en onderwijsinstellingen over de beste beveiliging in de branche beschikken. In tegenstelling tot veel ander internetbedrijven bouwt en beheert Google zijn eigen beveiligde servers en platformservices en maakt dus geen gebruik van diensten van derden. De kernservices van G Suite for Education bevatten geen advertenties en de persoonlijke informatie van leerlingen wordt niet gebruikt om advertentieprofielen te maken. Onafhankelijke organisaties (o.a. E.U.) hebben normen bepaald voor gegevensbeschermingsmethoden waaraan Google zich moet houden en voeren controle uit op deze services.

Een Chromebook weegt minder dan een gemiddeld schoolboek. Het Rhedens kiest voor een mix van boeken èn een Chromebook. Een deel van het lesmateriaal wordt door de uitgevers aangeboden in digitale vorm. De Chromebook vervangt dan het boek of werkschrift. Dat scheelt soms flink wat gewicht in de schooltas. Ook kunnen leerlingen een deel van hun boeken of de Chromebook na de lessen in hun kluisje bewaren. Aan het eind van de dag gaat de Chromebook mee naar huis, daar moet hij weer worden opgeladen. Als de Chromebook is geleend, wordt deze aan het einde van de schooldag weer ingeleverd. Leerlingen van Het Rhedens Rozendaal kunnen hun Chromebook ook overdag opladen in hun kluisje.

Chromebooks
443