Chromebooks
`
HomeChromebooks

Het Rhedens werkt met Chromebooks

Een Chromebook is een relatief goedkope, kleine laptop die werkt met een online besturingssysteem: Chrome OS. Enkele belangrijke voordelen zijn: de korte opstarttijd, de lange accuduur en de stabiliteit. Leerlingen slaan hun werk op in MyDrive van Google. Schoolwerk wordt gegenereerd via Google Classroom. Voor de Chromebook worden steeds meer (educatieve) apps ontwikkeld (Google Workspace For Education).

Het werken met Chromebooks kan vragen opleveren. Mochten die relevant zijn en hieronder niet beantwoord worden, maak dan gebruik van ons contactformulier. Wij zullen deze vraag met antwoord dan opnemen in onderstaande FAQ-lijst.

Wij doen ons best om alle informatie op deze website zo actueel mogelijkt te houden. Desondanks kan aan de informatie in deze FAQ Chromebooks geen rechten worden ontleend. De nformatie over de geldende koop- en huurovereenkomst is leidend. Deze kunt u vinden onder Publicaties op deze website.

NB In de week voordat onze scholen weer starten, ontvangen leerlingen nadere informatie over de Chromebooks. In de eerste schoolweek worden de Chromebooks aan de leeringen uitgereikt.

Veelgestelde vragen Chromebooks

Uitlevering van de Chromebook vindt plaats in de eerste schoolweek of tweede schoolweek.

Uitlevering op de locatie Dieren: dinsdag 25 augustus, in de aula van de school. Leerlingen worden onder lestijd opgehaald.

Uitlevering op de locatie Rozendaal: dinsdag 25 augustus, in de mediatheek van de school. Het moment van ophalen wordt vermeld in het lesrooster.

Uitlevering op de locatie De Tender: maandag 31 augustus bij de receptie van de school. Het moment van ophalen wordt vermeld in het lesrooster.

In de zomervakantie ontvangt u post van Het Rhedens: een Keuzeformulier Chromebook en een brief met een Huurovereenkomst Chromebook.

 • Wanneer u op het Keuzeformulier Chromebook kiest voor de optie 'huur', dienen zowel u als uw zoon/dochter het Keuzeformulier Chromebook èn de Huurovereenkomst Chromebook te ondertekenen en in te leveren bij het ophalen van de Chromebook. Uw zoon/dochter ontvangt hem dan in een beschermhoes. De Chromebook mag dan uiteraard gewoon mee naar huis.
 • Kiest u voor de optie 'huur met bewijs van een instantie', dan dient dat bewijs (op naam van een van de ouders/ verzorgers) bij het verstrekken van de Chromebook te worden getoond. Hiervan maken wij een kopie voor onze administratie. Ook dient uw zoon/dochter daarbij het ingevulde Keuzeformulier Chromebook èn de ondertekende Huurovereenkomst Chromebook in te leveren. Uw zoon/dochter ontvangt dan de laptop in een beschermhoes. De Chromebook mag ook mee naar huis.
 • Kiest u voor de optie 'leen'? Dan dient uw zoon/dochter alleen het Keuzeformulier Chromebook ingevuld in te leveren. Een leen-Chromebook wordt dan gereserveerd en moet vóór de les in de mediatheek opgehaald worden en na de laatste les van die schooldag daar weer ingeleverd worden. Een leen-Chromebook mag dus niet mee naar huis.

De nieuwe Chromebook is gebruiksklaar maar het is verstandig om hem thuis geheel op te laden.

Facturering/betaling van de huurtermijn en/of de borg vindt plaats via WIS Collect.

Op het Rhedens kunnen leerlingen en personeelsleden met één account inloggen op de Chromebooks, maar ook op allerlei andere applicaties, waaronder Magister, Google for Education, Classroom, Zermelo, Gmail, Aura en het draadloze netwerk. Er bestaan drie scenario’s.

 1. De leerling is nieuw op Het Rhedens: hij/zij heeft dan vóór aanvang van het nieuwe schooljaar een activatie-link ontvangen op een persoonlijk emailadres. Hiermee kan de leerling zelf een schoolaccount aanmaken dat zowel op Magister als op de Chromebook werkt. De inlognaam kan niet gewijzigd worden, het wachtwoord wèl.
 2. De leerling zit al op Het Rhedens, maar heeft nooit ingelogd op een Chromebook: de inlognaam is dan gelijk aan die van Magister. Het tijdelijk wachtwoord is: rhedens+leerlingnummer. Bijvoorbeeld: rhedens123456. Eenmaal ingelogd, dient dit tijdelijke wachtwoord veranderd te worden.
 3. De leerling zat vorig schooljaar ook op Het Rhedens en heeft al eerder gewerkt met een Chromebook: de leerling heeft zelf al een wachtwoord aangemaakt voor de Chromebook en kan daarmee inloggen op het bekende schoolaccount.

Wanneer de leerling het wachtwoord van het schoolaccount niet meer weet, kan een nieuw tijdelijk wachtwoord aangevraagd worden door een e-mail te sturen aan: acccount@hetrhedens.nl. Vermeld daarbij in ieder geval leerlingnaam en leerlingnummer.

Wanneer de Chromebook is gekocht in augustus 2019, is er sprake van garantie tot augustus 2021. Bij problemen kan de leerling het volgende doen:

De leerling meldt zich met de Chromebook op het ICT-Servicepunt en legt het probleem zo duidelijk mogelijk uit. De medewerker van het Servicepunt zal eerst een kort onderzoek doen om te kijken of het probleem eenvoudig verholpen kan worden. Ook kan dan vastgesteld worden of er sprake is van garantie.

In de koopvariant is het risico van schade die buiten de garantie valt, voor de leerling/ouder. U moet dan een nieuwe Chromebook huren via Het Rhedens. Daarvoor dient u een Keuzeformulier en een Huurovereenkomst te ondertekenen en weer in te leveren in de mediatheek van de locatie. Facturering van kosten vindt digitaal plaats via WisCollect.

Bij reparaties onder garantie via de school, behoeven de acculader en beschermhoes niet te worden ingeleverd.

Binnen afzienbare tijd krijgt de leerling een e-mailbericht over de status van de reparatie of wanneer de Chromebook weer kan worden opgehaald in de mediatheek.

Een leerling die tijdelijk niet over een eigen Chromebook kan beschikken (bijv. vanwege reparatie of in afwachting van vervanging), kan in de mediatheek om een LEEN-exemplaar vragen. Een leen-Chromebook mag niet mee naar huis maar moet aan het einde van iedere lesdag weer ingeleverd worden in de mediatheek. Van de leerling wordt verwacht dat hij of zij extra voorzichtig omgaat met de leen-Chromebook. Bij schade, aantoonbaar door eigen schuld, zullen reparatiekosten in rekening gebracht worden.

TIP: Bij reparatie kunnen bestanden verloren gaan. Daarom: opgeslagen bestanden op de Chromebook, voor zover dat nog mogelijk is, naar Google Drive uploaden.

De leerling meldt zich met de Chromebook op het ICT-Servicepunt in de school en legt het probleem zo duidelijk mogelijk uit.

De medewerker van het ICT-Servicepunt zal eerst een kort onderzoek doen om te kijken of het probleem eenvoudig verholpen kan worden. Ook kan dan vastgesteld worden of er sprake is van garantie.

Wanneer de Chromebook niet op het ICT Servicepunt te repareren is, levert de leerling deze in en krijgt in de mediatheek een vervangend, goed werkend Chromebook van de school. De acculader en beschermhoes hoeven niet te worden ingeleverd. 

Bij schade, aantoonbaar door eigen schuld, zullen reparatiekosten in rekening gebracht worden. De leerling is dan verplicht ter afwikkeling van de huurovereenkomst om € 50 aan eigen risico te betalen en ook vervalt de borg van € 65 aan Het Rhedens. Facturering van kosten vindt plaats via Wis Collect.

KLIK HIER voor de huurovereenkomst. 

TIP: Bij reparatie kunnen bestanden verloren gaan. Daarom: opgeslagen bestanden op de Chromebook, voor zover dat nog mogelijk is, naar Google Drive uploaden.

Wat vervelend! Vul direct dit online-formulier in: KLIK HIER  *

Wat moet je nu zelf doen?
We verwachten van jou dat je zelf ACTIEF blijft zoeken en rondvragen. Meld de vermissing direct bij je ouders/verzorgers, je mentor en de mediathecaris. Controleer dagelijks Magister > BERICHTEN en Gmail want daarin ontvang je van ons bericht als wij hem gevonden hebben. Vraag in de mediatheek om een LEEN-Chromebook.

Wat kun je van ons verwachten?
We gaan ons best doen om je te helpen jouw CB terug te vinden. De mediathecaris kan je een tijdelijk LEEN-exemplaar ter beschikking stellen. Mochten we jouw Chromebook gevonden hebben, dan sturen we jou een BERICHT via Magister > BERICHTEN en jouw Gmail schoolaccount.

Mijn Chromebook is nergens meer te vinden...wat nu?
Jij of je ouders/verzorgers doen aangifte van vermissing/diefstal bij de politie.
De school stuurt een rekening naar je ouders/verzorgers. Die kunnen een aanvraag doen voor opnieuw huren of lenen. Daarvoor zal een nieuw Keuzeformulier Chromebook en een nieuwe Huurovereenkonst Chromebook moeten worden ingevuld en ondertekend. Via de Mediatheek kun je die aangevragen.

* ) Dit formulier wordt gestuurd naar de mediathecaris, ICT-beheer, de receptie en de ICT-coördinator           

 • Als de leerling de lesstof heeft afgerond, hoeft hij of zij niet te wachten op andere klasgenoten. De ene leerling leert het best door een filmpje te zien; de andere leerling leert liever door het lezen van een tekst. Leerlingen die de uitleg nog eens willen horen/zien, kunnen die herhalen zo vaak ze willen.
 • De leerling heeft de beschikking over talloze apps en andere software.
 • Leren met een device kan vele malen actueler zijn dan met een leerboek. Via Internet hebben leerlingen continu toegang tot de meest actuele (praktijk)voorbeelden.
 • Leerlingen kunnen nauwkeuriger werken; het is gebleken dat het voor veel leerlingen makkelijker is om aantekeningen e.d. netjes bij te houden op een laptop.
 • Met de geïnstalleerde applicatie Readspeaker TextAid voorleessoftware kunnen leerlingen met een lees-, schrijf of visuele handicap de leerstof beter verwerken.
 • Een kwalitatief goed apparaat voor relatief weinig geld.
 • Gebleken betrouwbaarheid op Het Rhedens.
 • Snel opstarten (in enkele seconden).
 • Altijd up-to-date en virusvrij; wordt automatisch van de nieuwste software voorzien.
 • Lange accuduur die nauwelijks afneemt na jaren in gebruik.
 • Werkt uitstekend samen met Magister, de ELO, Google en Android Apps.
 • Als de leerling de lesstof heeft afgerond, hoeft die niet te wachten op andere klasgenoten. De ene leerling leert het best door een filmpje te zien; de andere leerling leert liever door het lezen van een tekst. Leerlingen die de uitleg nog eens willen horen/zien, kunnen die herhalen zo vaak ze willen.
 • De leerling heeft de beschikking over talloze apps en andere software.
 • Leren met een device kan vele malen actueler zijn dan met een leerboek. Via Internet hebben leerlingen continu toegang tot up-to-date voorbeelden uit de werkelijkheid.
 • Leerlingen kunnen nauwkeuriger werken; het is gebleken dat het voor veel leerlingen makkelijker is om aantekeningen e.d. netjes bij te houden op een laptop.

Een greep uit de vele mogelijkheden die het werken met een laptop biedt:

 • Leerlingen verschillen in tempo van begrip en werken, in de manier waarop ze het beste leren en in niveau (en dat kan ook weer per vak verschillen). In een klassikale les kan daar minder goed rekening mee worden gehouden. Met behulp van een laptop kunnen leerlingen op vele manieren met de lesstof bezig zijn.
 • Digitale middelen maken, door de vele differentiatiemogelijkheden, de lessen voor de leerling inhoudelijk sterker en begrijpelijker. De docent beschikt nu over een breed scala aan nieuwe didactische mogelijkheden. Nieuwe mogelijkheden zijn bijvoorbeeld simulaties, zelftests, games, mindmaps, herhalingsstof/verdiepingsstof etc.
 • Door het maken van een snelle digitale test kan de leerling of de docent checken of dat wat uitgelegd is, ook begrepen is.
 • Actualiteiten en nieuwsfeiten zijn eenvoudig in te zetten als lesmateriaal (de buitenwereld binnenhalen).
 • Leerlingen leren online samenwerken aan één project, onafhankelijk van tijd en plaats. Samenwerken is een van de 21e eeuwse vaardigheden die een belangrijkere positie in het curriculum krijgen.

De school. Het Rhedens heeft via een Europese aanbesteding enkele leveranciers als voorkeursleverancier geselecteerd voor de levering van IT hardware. Bij elke aanbesteding van nieuwe IT hardware maken zij kans om via een minicompetitie de opdracht voor levering van IT hardware te verkrijgen.

Doordat wij heel veel laptops inkopen, behalen we inkoopvoordeel. Dit voordeel geven we door aan leerlingen en ouders. De school maakt hierop geen winst. Bovendien kunnen wij gunstigere garantievoorwaarden bedingen dan particulieren. Wanneer u kiest voor het huren van een Chromebook, garandeert Het Rhedens tot vier jaren na eerste uitreiking dat de leerling beschikt over een goed werkende Chromebook. Bij de huurvariant huurt de leerling/ouder vier jaar de Chromebook, die daarna nog gekocht kan worden (geen verplichting) tegen een door ons vast te stellen restwaarde.

Wanneer de leerling minder dan vier jaar op Het Rhedens doorbrengt en de school definitief verlaat, bestaat, in geval van huur, de mogelijkheid tot aankoop tegen een door ons te bepalen restwaarde. Bij geen belangstelling tot koop, kan de Chromebook gewoon worden ingeleverd, ontdaan van persoonlijke kenmerken (stickers e.d.); in goede, werkende staat en voorzien van hoes en acculader.

Het Rhedens werkt voornamelijk met Chromebooks van het A-merk HP* 
Dit is een lichte maar toch extra robuuste 11,6 inch laptop met aangegoten rubberen stootranden en versterkte hoeken. Dit apparaat maakt gebruik van het Chrome OS besturingssysteem,en beschikt o.a. over USB-C aansluit- en oplaadmogelijkheden.

De Chromebook wordt geleverd met een acculader en een beschermhoes.

U moet zelf zorgen voor een koptelefoon/oortjes.

*) schooljaar 2019/2020 11A G6 EE     |     schooljaar 2020/2021 11A G8 EE

Nee. Werken met een ander merk of type is niet mogelijk. De school werkt met één soort Chromebook. Dit heeft te maken met de registratie van de Chromebook in het netwerk van de school, het gebruik van een klassenmanagementsysteem en toegang tot licenties die door de school zijn betaald.

Nee, dit is niet mogelijk. Een belangrijke reden voor Het Rhedens om te kiezen voor een Chromebook met een Google Management Console is, dat we daardoor als onderwijsinstelling op eenvoudige wijze het functioneren van een Chromebook in onze lessen kunnen waarborgen. De gekozen oplossing (goedkoop en met respect voor de privacy van de individuele gebruiker) werkt alleen op Chromebooks. Alleen Chromebooks worden in het netwerk van de school geregistreerd en herkend. Voor het gebruik van een klassenmanagementsysteem en toegang tot licenties en applicaties is door de school betaald.

Zie ook de vraag over een klassenmanagementsysteem.

 

De manier waarop Het Rhedens Chromebooks aanbiedt is veel goedkoper en biedt hetzelfde. De school geeft het prijsvoordeel direct door aan de koper of huurder en verdient daar zelf niets aan.

Er is een ruime keuze in merken Chromebooks. No-name-instapmodellen koop je al beneden € 150 maar die voldoen niet aan onderwijskundige eisen. Het Rhedens kiest voor een merk en type Chromebook waarvan de betrouwbaarheid is aangetoond en levert die af met een stevige hoes.
Het Rhedens bestelt honderden identieke Chromebooks en krijgt daardoor een korting per apparaat. Dat prijsvoordeel wordt doorgegeven aan de huurder. De school verdient er niets aan.
U huurt de Chromebook van Het Rhedens. De vergoeding die u betaalt bestaat uit twee onderdelen: de aanschaf van de Chromebook en een verzekering voor onderhoud en reparaties gedurende de looptijd van de overeenkomst (vier jaar vanaf de datum van eerste ingebruikname).

De huurkosten worden als volgt in rekening gebracht:

 • In het eerste jaar betaalt u een borg van € 65,00 en de eerste termijn van € 65,00; samen dus € 130.
 • In het tweede en derde jaar betaalt u ook € 65,00 per jaar.
 • In het vierde jaar betaalt u niets: deze termijn wordt verrekend met de borg.

Na vier jaar heeft u dus in totaal € 260,00 betaald. Alle betalingen verlopen digitaal via WisCollect.
Aan het eind van de huurlooptijd, bestaat de mogelijkheid om de laptop te kopen.

Het Rhedens biedt de optie 'koop Chromebook' niet meer aan.

Voor ouders die in 2019 van deze optie gebruik maakten, geldt het volgende:

De Chromebook is in 2019 via Het Rhedens aangeschaft voor € 220,00 incl. BTW. Voor deze prijs heeft u een Chromebook mét beschermhoes en met twee jaar garantie.  Deze garantie geldt tot 1 augustus 2021.

Buiten de garantie vallende reparaties (denk hierbij aan: vervanging beeldscherm, accu, waterschade etc.) komen voor uw eigen rekening. Hiervoor ontvangt u een factuur via Wis Collect. Uiteraard kunt u voor hulp bij reparaties aan de Chromebook op medewerking rekenen van het ICT Servicepunt op school. Houd er wel rekening mee dat reparaties soms wat langer kunnen duren en de leerling dan tijdelijk niet kan beschikken over de eigen Chromebook. Hij/zij kan gedurende de reparatieperiode gebruik maken van een leenexemplaar van school. Dit mag niet mee naar huis genomen worden. Updates worden kosteloos doorgevoerd.

KLIK HIER voor de koopovereenkomst.

U huurt de Chromebook van Het Rhedens.

De vergoeding die u betaalt bij ‘huur’ bestaat uit twee onderdelen: de aanschaf van de Chromebook en een verzekering voor onderhoud en reparaties gedurende de looptijd van de overeenkomst (vier jaar na eerste datum van ingebruikneming). Deze kosten worden als volgt in rekening gebracht:

 • In het eerste jaar betaalt u een borg van € 65 en de eerste termijn van € 65; samen dus € 130,00
 • In het tweede en derde jaar betaalt u ook € 65 per jaar.
 • In het vierde jaar betaalt u niets: deze huurtermijn wordt verrekend met de borg.

Na vier jaar heeft u dus in totaal € 260 betaald. 

 

Mocht in de gehele huurperiode van 4 jaar schade aan de Chromebook ontstaan, dan betaalt u € 50 eigen risico per gebeurtenis als de schade is ontstaan door eigen schuld. De leerling krijgt een vervangend exemplaar van Het Rhedens gedurende de periode van reparatie en ruilt deze weer om wanneer de eigen Chromebook is gerepareerd.

Wanneer u besluit gebruik te maken van deze optie, ondertekent u het Keuzeformulier Chromebook en de Huurovereenkomst Chromebook die u per post ontvangt. U geeft deze op de uitleverdag aan uw zoon of dochter mee naar school.

Een beschermhoes is bij de prijs inbegrepen.

Huren via een instantie of gemeente.
Beschikt u over weining financiële middelen? Wellicht komt u in aanmerking voor financiële ondersteuning. 
Klik hier.

NB Alle betalingen verlopen digitaal via onze partner WisCollect.

Ja, dat is mogelijk, maar niet wenselijk. De leerling kan in de mediatheek een leen-Chromebook krijgen. Die moet ’s morgens voor de eerste les opgehaald worden in de mediatheek en daar, na de laatste les, weer ingeleverd worden. Een leen-Chromebook mag niet mee naar huis genomen worden. Bij inlevering wordt de Chromebook op gebreken gecontroleerd.

Wanneer er tijdens de uitleentijd sprake is van diefstal of verlies van de Chromebook of wanneer er in de leenperiode schade aan de Chromebook is ontstaan, aantoonbaar door eigen schuld, zijn de volledige reparatiekosten of de kosten van vervanging van de Chromebook voor rekening van de ouder/verzorger.

Wanneer de leerling misbruik maakt van de leenoptie, bijvoorbeeld door het tòch mee naar huis nemen, kan besloten worden om de leerling van lenen uit te sluiten.

In artikel 2.2 van de huurovereenkomst  Chromebooks is geregeld dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier opeenvolgende schooljaren. In artikel 12.2 is geregeld dat de overeenkomst schriftelijk dient te worden opgezegd indien sprake is van een tussentijdse overstap naar een andere onderwijsinstelling.

Dit betekent dat de huurovereenkomst met een leerling die bijv. nog twee jaar op Het Rhedens onderwijs volgt (bijv. een leerling in GTL3, H4, V5) eindigt na het behalen van het diploma bij Het Rhedens. In dit geval hoeft niet schriftelijk te worden opgezegd: de beëindiging blijkt al uit het behalen van het diploma. Wel heeft de leerling dan de mogelijkheid (niet de plicht) de Chromebook te kopen tegen een door de school vast te stellen reële vergoeding.

Bij geen belangstelling tot koop, dient de Chromebook te worden ingeleverd, ontdaan van alle persoonlijke kenmerken (stickers, lijmresten, e.d.); in goede, werkende staat en voorzien van hoes en acculader. Indien er twee of drie jaar is gehuurd, zal een eventueel vooruitbetaald borgbedrag worden terugbetaald mits de Chromebook naar ons oordeel, zowel technisch als optisch in goede staat verkeert.

Wanneer de leerling minder dan vier jaar op Het Rhedens doorbrengt en de school definitief verlaat, wordt in geval van huur, de Chromebook weer ingeleverd, samen met de acculader en de beschermhoes. 

Er zijn bij inlevering geen sporen van lijm, pen, potlood, viltstift zichtbaar. Stickers zijn verwijderd. Op school wordt hij vervolgens gecontroleerd op technische en optische gebreken. Wanneer de chromebook in orde wordt bevonden, krijgt de leerling een ontvangstbewijs en wordt een eventueel resterend borgbedrag terugbetaald.

Er bestaat ook een mogelijkheid om de huur-Chromebook te kopen tegen een door de school te bepalen restwaarde. Na aankoop vervalt de garantie op het apparaat.

Niet iedereen heeft de financiële middelen om hun kind(eren) te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor directe ondersteuning van deze gezinnen, heeft elke gemeente een aantal regelingen getroffen. De regelingen zijn inkomensafhankelijk en bestemd voor bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop, fiets, calculator, rugzak e.d. of een bijdrage aan de ouderbijdrage en/of schoolreizen. In een aantal gemeenten is Stichting Leergeld actief. 

De regelingen van Stichting Leergeld zijn per gemeente verschillend. U kunt hierover informatie vinden via de algemene site van Stichting Leergeld: klik hier.
Contactgegevens: 013 545 1656 | info@leergeld.nl

Website Stichting Leergeld Arnhem, Velp, Rozendaal , Westervoort en Rheden: klik hier.
Contactgegevens: 026 445 55 72 | info@leergeldarnhem.nl

Website Stichting Leergeld Doesburg: klik hier.
Contactgegevens: 0313 764 000 | info@leergelddoesburgeo.nl

Website Stichting Leergeld Zevenaar en Duiven: klik hier.
Contactgegevens: 0316 764 000 (woensdag 10.00-12.00 uur) | info@leergelddeliemers.nl

Website Stichting Leergeld Zutphen: klik hier.
Alleen voor kinderen waarvan de ouders in de gemeente Zutphen wonen.
Contactgegevens: 0575 514 675 | info@leergeldzutphen.nl

De gemeente Brummen heeft geen Stichting Leergeld. Zij bieden ondersteuning aan mensen met een laag inkomen middels het project ‘Iedereen doet mee in Brummen’. Meer informatie daarover vindt u op de website ‘samen goed voor elkaar’: klik hier en op de website van de gemeente Brummen: klik hier.
Contactgegevens: 0575 568 568 | info@teamvoorelkaar.nl

De gemeente Rheden biedt ook financiële hulp middels het Kindpakket, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Dit pakket biedt onder meer vergoeding voor een laptop. Voor meer informatie: klik hier.

Niet iedereen heeft de financiële middelen om hun kind(eren) te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor directe ondersteuning van deze gezinnen, heeft elke gemeente een aantal regelingen getroffen. De regelingen zijn inkomensafhankelijk en bestemd voor bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop, fiets, calculator, rugzak e.d. of een bijdrage aan de ouderbijdrage en/of schoolreizen. In een aantal gemeenten is Stichting Leergeld actief. 

De regelingen van Stichting Leergeld zijn per gemeente verschillend. U kunt hierover informatie vinden via de algemene site van Stichting Leergeld: klik hier.
Contactgegevens: 013 545 1656 | info@leergeld.nl

Website Stichting Leergeld Arnhem, Velp, Rozendaal , Westervoort en Rheden: klik hier.
Contactgegevens: 026 445 55 72 | info@leergeldarnhem.nl

Website Stichting Leergeld Doesburg: klik hier.
Contactgegevens: 0313 764 000 | info@leergelddoesburgeo.nl

Website Stichting Leergeld Zevenaar en Duiven: klik hier.
Contactgegevens: 0316 764 000 (woensdag 10.00-12.00 uur) | info@leergelddeliemers.nl

Website Stichting Leergeld Zutphen: klik hier.
Alleen voor kinderen waarvan de ouders in de gemeente Zutphen wonen.
Contactgegevens: 0575 514 675 | info@leergeldzutphen.nl

De gemeente Brummen heeft geen Stichting Leergeld. Zij bieden ondersteuning aan mensen met een laag inkomen middels het project ‘Iedereen doet mee in Brummen’. Meer informatie daarover vindt u op de website ‘samen goed voor elkaar’: klik hier en op de website van de gemeente Brummen: klik hier.
Contactgegevens: 0575 568 568 | info@teamvoorelkaar.nl

De gemeente Rheden biedt ook financiële hulp middels het Kindpakket, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Dit pakket biedt onder meer vergoeding voor een laptop. Voor meer informatie: klik hier.

De leermiddelenbijdrage van de overheid is bedoeld voor schoolboeken en digitale content. De scholen ontvangen geen specifieke middelen van de overheid voor de bekostiging van laptops en tablets.

Het Rhedens maakt steeds meer gebruik van applicaties waarvoor zij de licentiekosten betaalt en niet de ouders. Deze applicaties werken niet op een privé-laptop.

Docenten zijn doorlopend bezig met het zoeken naar en arrangeren van lesmateriaal om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van de leerlingen. Naast lesmateriaal op papier e.a. wordt hierbij ook digitaal lesmateriaal ingezet. Daarbij is de Chromebook onmisbaar. Maar ook voor leerlingen met bijv. lees-, reken- en visuele problemen is de Chromebook erg belangrijk.
Docenten worden regelmatig getraind om nieuw digitaal lesmateriaal effectief in te zetten in de klas. Dit is een continu proces. Er zullen altijd verschillen blijven tussen vakken en docenten, maar de bedoeling is dat de Chromebook in de les vaak gebruikt wordt. Als digitaal schrift, werkboek en leerboek van de leerling.

Zeker niet! Het Rhedens ziet het werken met laptops als een waardevolle aanvulling op de traditionele lesmethodes en niet als vervanger van schoolboeken. Gekozen is voor een mix.

Op het Rhedens maken de Chromebooks gebruik van de applicatie: Google Management Console for Education. Hiermee kan de school de meer dan 2000 Chromebooks binnen de stichting beheren. Deze applicatie stelt ons in staat gebruikersgroepen te maken, beleidsregels toe te voegen, apps vooraf te installeren of te blokkeren, de gebruikerstoegang te beheren, de netwerktoegang te configureren en gebruikersfuncties aan te passen.

Het kan gebeuren dat leerlingen op hun Chromebook soms met andere dingen bezig zijn dan schoolzaken. Dat is niets nieuws; ook in de traditionele les zijn leerlingen soms met hele andere zaken bezig. Docenten weten dit en proberen dit gedrag te beïnvloeden. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het Google Chromebook management console for education (klassenmanagementsysteem). Verder wordt gebruikgemaakt van een applicatie waarmee de Chromebooks tijdens de les kunnen worden beheerd door de docent*. Zo kan de docent tijdens een presentatie voor de klas bijvoorbeeld de schermen op zwart zetten en heeft de docent de mogelijkheid om mee te kijken op het scherm van de leerling. 

* NB Dit beheer functioneert uitsluitend tijdens de les en niet daarbuiten.

Nee. Op school worden bepaalde websites geblokkeerd. Deze beperking geldt thuis niet (afhankelijk van uw routerinstellingen thuis).
Wanneer leerlingen met hun Chromebook inloggen op het schoolnetwerk wordt automatisch de Google Chromebook management console for education actief. Daarmee worden bepaalde educatieve toepassingen (apps) door de school op de Chromebook geïnstalleerd. Eenmaal ingelogd in het schoolnetwerk kan de leerling niet zelf allerlei ongewenste websites bezoeken of apps installeren. De docent beschikt over een applicatie waarmee de Chromebooks van de leerlingen tijdens de les kunnen worden beheerd*.

* NB Dit beheer functioneert alléén tijdens de les en dus niet daarbuiten.

Net zoals bij gehuurde schoolboeken betekent het huren van een Chromebook van school een stukje eigen verantwoordelijkheid. De leerling is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer. Een goede hoes voorkomt veel problemen. De koper van de Chromebook handelt schade- en garantieclaims zelf af met de leverancier. De school vormt daarin geen partij. De huurder wordt door de school ontzorgd tot 4 jaar na datum van eerste ingebruikneming. De school handelt in dit geval garantiezaken af.

Het aanmelden van een gehuurde Chromebook met een storing of schade gebeurt bij het ICT-servicepunt in de school. Schade door eigen schuld of door vermissing vallen niet onder de garantievoorwaarden.

De school hanteert protocollen (vaste regels) voor Chromebooks in geval van schade of vermissing. Die kun je elders in deze FAQ-reeks te vinden.

Vanaf februari 2020 is op alle Chromebooks van Het Rhedens de voorleesapplicatie ReadSpeaker TextAid geïnstalleerd. Dyslectische leerlingen kunnen hiervan gebruikmaken door in te loggen met hun Google-schoolaccount. Deze applicatie werkt ook op computers met een ander besturingssysteem, bijv. Windows, Apple of op een tablet. Wel moet altijd gebruik gemaakt worden van de Chrome browser.

Deze applicatie wordt ook gebruikt om toetsen af te nemen bij dyslectische leerlingen. De vakdocent kan een toets online klaarzetten, de leerling maakt de toets en levert hem online weer in ter beoordeling.

Digitale veiligheid heeft een zeer hoge prioriteit op Het Rhedens. Het schoolnetwerk is zo ingesteld, dat alleen onze systeembeheerders de mogelijkheid hebben om te kunnen zien wie een bepaalde handeling doet. Uiteraard besteden zij daar alleen tijd aan wanneer er iets vreemds gebeurt, zoals een poging om een virus te verspreiden, een ddos-aanval of een hackpoging.

De gemiddelde accuduur van een Chromebook bedraagt tenminste 9 uur. Het is de bedoeling dat de leerling de schooldag begint met een opgeladen accu. Wanneer de leerling door een lege accu tijdens de les in de problemen komt, dan kan die voor de rest van de schooldag een acculader lenen bij het ICT-servicepunt in de school. In veel lokalen is een extra acculader voor Chromebooks aanwezig. Bij Het Rhedens Rozendaal beschikken de kluisjes ook over een oplaadmogelijkheid.

lJa. De Chromebook heeft een interne opslagcapaciteit van 32 GB. Je kunt er gewoon op werken en bestanden offline opslaan. Zo kun je opgeslagen bestanden openen en bewerken, e-mail lezen en opstellen. Op het moment dat de laptop weer internet heeft, synchroniseert hij automatisch de laatste bestandsversie.

Het is altijd veiliger om gebruik te maken van het opsaan van je bestanden in de Cloud, bijvoorbeeld in Google Drive.

De Chromebook slaat gegevens veilig op in de Cloud*. Dus als de Chromebook bijvoorbeeld gestolen wordt, dan zijn alle data gewoon nog beschikbaar. Daarnaast wordt een Chromebook automatisch online beveiligd tegen virussen, zodat de gebruiker onbezorgd kan internetten.

*Met de Cloud wordt internet bedoeld. Werken in de Cloud betekent dat de applicaties (software) en data (gegevens) niet meer op de computer zelf staan maar op een server. De Chromebook is de toegangspoort tot die applicaties & data. Om in de Cloud te werken is een verbinding met internet nodig. Maar je kunt met een Chromebook je documenten ook offline opslaan, zodat je er ook in kunt werken als je niet op internet zit. Zodra je weer internet hebt, worden de documenten gesynchroniseerd.

Google
Het Rhedens werkt met onderwijsgerelateerde applicaties van Google, zoals Google for Education en Google Classroom. Deze producten zijn zodanig ontwikkeld dat de privacy van leerlingen en docenten optimaal wordt beschermd en onderwijsinstellingen over de beste beveiliging in de branche beschikken. In tegenstelling tot veel ander internetbedrijven bouwt en beheert Google zijn eigen beveiligde servers en platformservices en maakt dus geen gebruik van diensten van derden. De kernservices van G Suite for Education bevatten geen advertenties en de persoonlijke informatie van leerlingen wordt niet gebruikt om advertentieprofielen te maken. Onafhankelijke organisaties (o.a. E.U.) hebben strenge normen bepaald voor gegevensbeschermingsmethoden waaraan Google zich moet houden, en voeren ook controle uit op deze services.

Een Chromebook weegt niet meer dan een gemiddeld schoolboek. Het Rhedens kiest voor een mix van boeken èn digitale content. Een deel van het lesmateriaal wordt door de uitgevers alleen nog aangeboden in digitale vorm. De Chromebook vervangt dan het boek of werkschrift. Dat scheelt soms flink wat gewicht in de schooltas. Ook kunnen leerlingen een deel van hun boeken of de Chromebook na de lessen in hun kluisje bewaren. Aan het eind van de dag gaat de Chromebook in de beschermhoes mee naar huis, daar moet hij weer worden opgeladen. Als de Chromebook is geleend, wordt deze aan het einde van de schooldag weer ingeleverd in de mediatheek.
Leerlingen van Het Rhedens Rozendaal kunnen hun Chromebook ook overdag opladen in hun kluisje.

Het is altijd verstandig om de Chromebook te laten onderzoeken op het ICT-servicepunt in de school. Daar kan men meestal vaststellen wat er mis is en tevens bepalen of er sprake is van garantie of niet.

Schade koop-Chromebook.
Bij een koop-Chromebook is het risico van schade die buiten de garantie valt, voor de leerling/ouder. Als de koop-Chromebook niet gerepareerd wordt, zal de leerling, ter vervanging, een Chromebook moeten huren of lenen. De mediatheek van de locatie helpt om dit te regelen.

Schade huur-Chromebook.
Bij een huur-Chromebook krijgt de leerling een vervangende, goedwerkende Chromebook van de school. Wanneer de schade aan een huur-Chromebook niet onder de garantievoorwaarden valt, is de leerling is verplicht ter afwikkeling van de huurovereenkomst om € 50 aan eigen risico te betalen. Ook vervalt de borg van € 65 aan Het Rhedens. De leerling moet de kapotte Chromebook inleveren bij Het Rhedens.

Leen-Chromebook.
Een leerling die tijdelijk niet over een eigen Chromebook kan beschikken (bijv. vanwege reparatie of in afwachting van vervanging), kan in de mediatheek om een leen-exemplaar vragen. Een leen-Chromebook mag niet mee naar huis maar moet aan het einde van iedere lesdag weer ingeleverd worden in de mediatheek. Uiteraard wordt ook hier, in geval van schade door eigen schuld, de leerling aansprakelijk gesteld.

Voor het schooljaar 2019-2020 is gekozen voor HP Chromebook 11 G6 EE

Voor het schooljaar 2020-2021 is gekozen voor HP Chromebook 11 G8 EE

De specificaties vindt u bij o.a. de fabrikant Hewlett Packard

ECS_2768
443