Welkom bij Het RhedensWie zijn wij
`
HomeWie zijn wij

Van praktijkonderwijs tot en met gymnasium

Het Rhedens heeft drie locaties die samen alle vormen van voortgezet onderwijs aanbieden: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Het doel van ons onderwijs is leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving, én bijdragen aan hun persoonlijke vorming. Alleen een diploma halen vinden we niet genoeg. We willen dat de leerling zijn talenten maximaal ontplooit en zich ontwikkelt tot een betrokken, sociale en zelfbewuste deelnemer aan de samenleving. Daarom is ons motto ‘leren, ontplooien, samenleven’.

We zijn er voor iedereen!
Wij zijn uit volle overtuiging een ‘algemeen bijzondere’ school. Wij zijn er voor iedereen, voor alle geloven en andere levensovertuigingen. Op Het Rhedens is iedereen welkom. Omdat we een school voor iedereen zijn, vinden we ‘de kunst van het samenleven’ ontzettend belangrijk. Op Het Rhedens leer je omgaan met mensen die anders zijn of anders denken. En je leert dat jouw vrijheid van meningsuiting betekent dat je ook de vrijheid van meningsuiting van een ander respecteert. We zijn ook een school voor iedereen, omdat we vinden dat we een streekfunctie hebben. Iedere jongere in ons verzorgingsgebied kan zijn talenten ten volle ontplooien op Het Rhedens. Daarom hebben we alle opleidingen, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Binnen die opleidingen bieden we een aantrekkelijk onderwijsaanbod met volop keuzemogelijkheden, uitdagende programma’s en extra activiteiten.

De leerling staat centraal
Op Het Rhedens staat de leerling centraal. Dat lijkt een open deur, maar dat is het niet. Bij letterlijk alles wat we doen, vragen we ons af: Is dit in het belang van de leerling? Daarvoor zijn we bereid om beleid en routines te herijken en staan we open voor feedback, suggesties en nieuwe ideeën. Het Rhedens is een school die vooruitkijkt en waar mogelijk vooroploopt.

‘Typisch Het Rhedens’
Het Rhedens heeft vier kernwaarden: openheid, vertrouwen, veiligheid en verbinding. Deze waarden zijn ‘typisch Het Rhedens’. We houden ze in het achterhoofd bij alles wat we doen. Met openheid bedoelen we dat wij - leerlingen, medewerkers en ouders - open met elkaar omgaan. We voelen ons vrij om ons te uiten, we zijn eerlijk tegen elkaar en we houden elkaar op de hoogte. Openheid is ook dat we nieuwsgierig zijn naar nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen en dat we graag samenwerken met de samenleving om ons heen. Openheid kan niet zonder vertrouwen. Vanuit vertrouwen ontwikkelen leerlingen zelfvertrouwen. Dat is juist in deze levensfase enorm belangrijk. Dat geldt ook voor veiligheid. Wij willen dat onze leerlingen fouten durven te maken en niet bang zijn om ‘anders’ te zijn. Verbinding houdt in dat leerlingen en medewerkers zich verbonden voelen met elkaar, met hun locatie en met de school als geheel. Dus verbinding op het microniveau van de klas, maar ook stichtingbreed. En buiten de school zoeken we actief verbinding met de samenleving.

Leren, ontplooien, samenleven

Het Rhedens wil leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving, én bijdragen aan hun persoonlijke vorming. Alleen je diploma halen vinden we niet genoeg. We willen dat je je talenten maximaal ontplooit en dat je je ontwikkelt tot een betrokken, sociale en zelfbewuste deelnemer aan de samenleving. Daarom is ons motto ‘leren, ontplooien, samenleven’.

  

200