Goed om te weten!Leerlingen
`

Het Rhedens Rozendaal is er voor jou

De mentor of coach: één-op-één begeleiding
Een heel belangrijke persoon op Het Rhedens Rozendaal is je mentor. In de bovenbouw heeft elke leerling in plaats van een mentor een coach. Bij hem (of haar) kun je altijd terecht als je vragen hebt of een probleem. De mentor onderneemt dan snel actie. De mentor zorgt ervoor dat hij alle leerlingen in de klas goed kent. Daarom geeft de mentor naast zijn eigen vak ook het mentoruur. In de onderbouw heeft elke klas één keer per week mentorles en een wekelijks coachuur. In het coachuur spreekt de mentor de leerlingen individueel. De mentor geeft iedere leerling per- soonlijke aandacht en snapt dat iedereen anders is.

Tijdens het mentoruur werk je aan studievaardigheden en sociale vaardigheden. Studievaardigheden zijn bijvoorbeeld goed plannen, woordjes leren en samenvattingen en mind- maps maken. Sociale vaardigheden hebben te maken met hoe je met elkaar omgaat in de klas, dat er niet wordt gepest en dat iedereen zich prettig voelt. De mentor doet het niet alleen. Ook de andere docenten staan voor je klaar. Je kunt altijd om extra uitleg of begeleiding vragen. We hebben aardige, betrokken docenten die het leuk vinden om jou zo goed mogelijk te helpen.

Ten slotte zijn er juniormentoren. Dat zijn leerlingen uit de bovenbouw, die brugklasleerlingen wegwijs maken op Het Rhedens Rozendaal. Je ontmoet de juniormentoren al meteen tijdens de introductiemiddag voor de zomervakantie en tijdens de introductiedagen aan het begin van het schooljaar.

Extra begeleiding
Als je hulp nodig hebt of je ergens zorgen over maakt, kun je altijd bij je mentor terecht. Indien nodig kan hij/zij terugvallen op andere deskundigen binnen de school. Zoals de zorgcoördinator, de leerlingcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts en de schoolverpleegkundigen. Bovendien zijn er vertrouwenspersonen. Ook als je last hebt van bijvoorbeeld faalangst of dyslexie is extra ondersteuning aanwezig. Vaak neemt de leerling het initiatief bij hulpvragen, maar dat hoeft niet. Het Rhedens Rozendaal is een kleine school, waar de docenten hun leerlingen kennen. Zij trekken zelf aan de bel als ze vermoeden dat je niet helemaal lekker in je vel zit.

Leerlingen hebben een belangrijke inbreng…
Leerlingen hebben op Het Rhedens Rozendaal een belangrijke inbreng, die verdergaat dan meepraten over schoolfeesten en de inrichting van de aula. Ze hebben ook invloed op het onderwijs dat ze krijgen en op allerlei andere zaken. Dat is niet alleen omdat we vinden dat we het samen moeten doen, maar ook omdat de maatschappij later mensen nodig heeft die kritisch zijn en verantwoordelijkheid durven te nemen.

Vandaar dat leerlingen deelnemen aan studiedagen en bijeenkomsten, waar ze met medewerkers en ouders in gesprek gaan over het onderwijs en de schoolorganisatie. Ze bespreken wat goed gaat, wat beter kan en welke kansen er liggen. Leerlingen kunnen hun mening ook laten horen in de klankbordgroepen die iedere afdeling heeft en in de leerlingenraad. En ze zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Ook op andere manieren hebben leerlingen een actieve inbreng, bijvoorbeeld tijdens het driehoeksgesprek. Tijdens het driehoeksgesprek gaat de leerling in gesprek mijn zijn ouders en mentor. Er wordt teruggekeken op de vorige periode, er wordt besproken hoe het met jou gaat op school en er worden doelen gesteld voor de komende periode. Tijdens dit gesprek heeft de leerling de regie.

Huiswerk
De hoeveelheid huiswerk verschilt per persoon, maar houd maar rekening met gemiddeld anderhalf uur per dag. Gelukkig kun je veel doen tijdens de lessen. Goed plannen en op tijd beginnen is altijd verstandig. Je kunt je huiswerk thuis maken, maar ook op school. De mediatheek is iedere middag tot vier uur open. Je hebt er goede studieplekken en computers. Daarna kun je nog tot vijf uur in de aula terecht. 

Huiswerkbegeleiding
Om jou te helpen bij het maken van je schoolwerk biedt Het Rhedens Rozendaal verschillende vormen van hulp aan met de inzet van Bijlesnetwerk. Gewoon op school, dus je hoeft er niet extra voor te fietsen! Dit bieden we aan:
  Huiswerkbegeleiding
Vind je het moeilijk om thuis zelfstandig aan de slag te gaan met het huiswerk? Begin je vaak te laat met het leren van toetsen of heb je geen idee wat nu een handige planning is? Dan is huiswerkbegeleiding de ideale plek om jou hiermee te helpen. Wanneer je dan thuiskomt van de huiswerkbegeleiding hoef je vaak niets meer aan school te doen. Dat is wel zo fijn!
  Toetsweek opvangklas
Wil je je goed voorbereiden op de toetsweek, maar vind je het moeilijk om thuis aan de slag te gaan? Dan is de Toetsweek opvangklas misschien wel een oplossing voor jou. Wij zorgen voor een rustige en stille ruimte op school waar jij kunt leren en er is iemand aanwezig waar je terecht kunt voor al je vragen.
KLIK HIER voor alle informatie over onze huiswerkbegeleiding.

Huiswerkbegeleiding is ook mogelijk via stichting TopTutors.

TopTutors streeft ernaar oud-leerlingen in te zetten voor bijlessen. Deze bijlessen (voor alle vakken) worden op non-profit basis aangeboden en leerlingen zitten niet vast aan pakketten of abonnementen.

Meer informatie? Neem dan contact op met de managing Tutor van de regio’s Arnhem, Dieren en Rozendaal, Donna Groothedde: donnagroothedde@toptutors.nl

Magister
Magister is onze ‘elektronische leeromgeving’, wat betekent dat je met je eigen inlognaam en wachtwoord van alles online kunt inzien: studiewijzers, je rooster, je cijfers en mededelingen van de school. Je kunt Magister bovendien gebruiken om opdrachten te maken en bronnen te raadplegen. Er is ook een Magister App. Hiermee hebben jij en je ouders altijd en overal zicht op de laatste informatie van Het Rhedens.

Je hoeft je geen moment te vervelen!
Op onze school leer je niet alleen in de klas, tijdens de lessen, maar ook daarbuiten. Ieder jaar staat een groot aantal activiteiten op het programma, binnen en buiten de school. Hierdoor doe je steeds weer nieuwe ervaringen op en blijft leren leuk en spannend.

Kunst en cultuur zijn belangrijk op Het Rhedens Rozendaal. We stimuleren museum- en schouwburgbezoek en we organiseren regelmatig podiumavonden met voorstellingen of concerten in de aula. Voor muziekgroepen is er een professionele oefenruimte. Verder zijn er sporttoernooien en doen we mee aan kenniswedstrijden zoals de olympiades bij de vakken biologie, aardrijkskunde en wiskunde. Wil je leren debatteren? Ook dat kan. En je kunt het geleerde meteen in de praktijk brengen als lid van het Europees jeugdparlement (Model European Parliament). Eén keer per schooljaar hebben we een activiteitenweek/reisweek. Dan vallen de normale lessen uit. In plaats daarvan gaan we aan de slag met maatschappelijke thema’s. Bijvoorbeeld digitaal pesten, seksuele diversiteit of ‘Cross Your Borders’. Ook zijn er excursies, buitenlandreizen en culturele activiteiten, die aansluiten op het thema. De activiteitenweek is dus een mooie combinatie van leren en ontspannen.

Het Rhedens Rozendaal is een internationaal georiënteerde school. Het Europees jeugdparlement is al genoemd. Je kunt kiezen voor vakken als Cambridge Engels, DELF Frans en Goethe Duits. Maar je gaat natuurlijk ook echt de grens over. In de derde klas maak je een driedaagse reis naar Duitsland of Frankrijk. Daar verblijf je met klasgenoten in een gastgezin en leer je de taal en cultuur kennen. Daarnaast zijn er cultuurreizen naar onder andere Athene, Berlijn of Barcelona.

Leerlingenraad
Leerlingenraad
Links

Zoek je iets wat niet op deze pagina staat?
Klik hier

Op zoek naar de toetsroosters?
Die
worden gepubliceerd in de Magister ELO.

Klik hier: Magister
Klik hier: Zermelo rooster
Klik hier: Mediatheek Rozendaal

 

384