Schoolkosten

 

Als jouw kind naar de basis- of middelbare school gaat, krijg je te maken met verschillende kosten voor het onderwijs. Welke kosten zijn er eigenlijk allemaal als een kind naar school gaat? Wie betaalt welke rekening? En wat zijn de regels? Hieronder leggen we dat graag uit. 

De overheid neemt de meeste kosten voor de opleiding van kinderen in het voortgezet onderwijs voor haar rekening. Maar niet alle. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) betaalt van de vier soorten schoolkosten alleen de kosten voor lesmateriaal.

Categorie 1

Lesmateriaal

De verplichte leermiddelen (leer- en werkboeken, zowel digitaal als folio) voor Het Rhedens Rozendaal worden verzorgd door OsingadeJong. 

Enkele weken voor de start van de zomervakantie ontvangen leerlingen en ouders per email de uitnodiging om te bestellen. Via Magister kunnen leerlingen rechtstreeks inloggen op mijnleermiddelen.nl. Dit is een eigen, beveiligde omgeving, waar je bestellingen kunt volgen en vragen kunt stellen.

De verplichte leermiddelen (leer- en werkboeken, zowel digitaal als folio) voor Het Rhedens Rozendaal worden verzorgd door OsingadeJong. 

Enkele weken voor de start van de zomervakantie ontvangen leerlingen en ouders per email de uitnodiging om te bestellen. Via Magister kunnen leerlingen rechtstreeks inloggen op mijnleermiddelen.nl. Dit is een eigen, beveiligde omgeving, waar je bestellingen kunt volgen en vragen kunt stellen.

Bestellingen vóór de zomervakantie worden gegarandeerd op tijd geleverd. Aan op deze wijze bestelde verplichte leermiddelen zijn voor leerlingen geen kosten verbonden. Ouders en leerlingen kunnen voor eigen rekening bij OsingadeJong ook niet-verplichte leermaterialen aanschaffen. Als er vragen zijn tijdens het bestelproces, dan is OsingadeJong gedurende werkdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar op 0515 580 081 (voor leerlingen optie 1) en per email via leerlingen@osingadejong.nl.  

Leermiddelen worden in de laatste twee weken van de zomervakantie afgeleverd op het huisadres van de leerling. Leerlingen krijgen een track & trace-id toegestuurd, waarmee zij het pakket eenvoudig kunnen volgen. Leerlingen worden gevraagd de ontvangen leermiddelen direct te controleren en bij foutieve leveringen contact op te nemen met OsingadeJong.

Leerlingen zijn verantwoordelijk voor de ontvangen leermiddelen. Huurboeken moeten aan het eind van het schooljaar in goede staat worden ingeleverd. Bij schade aan de huurboeken wordt aan de leerling een schadebedrag in rekening gebracht op basis van de waarde van de huurboeken op dat moment. Het inlevermoment wordt aan het eind van het schooljaar, na afstemming met OsingadeJong, bekendgemaakt.

Leermiddelen die gedurende het schooljaar verloren gaan, moeten opnieuw worden besteld. Deze bestelling wordt door het bestuursbureau gedaan bij OsingadeJong. De kosten van het nieuwe leermiddel worden in rekening gebracht bij de leerling. De rekening dient binnen een week te worden betaald.

De contactpersoon op het bestuursbureau voor lesmateriaal is mevrouw Emelie Masselink. Zij is via de mail te bereiken op leermiddelen@hetrhedens.nl.

445A5123-Verbeterd-NR

Bestellingen vóór de zomervakantie worden gegarandeerd op tijd geleverd. Aan op deze wijze bestelde verplichte leermiddelen zijn voor leerlingen geen kosten verbonden. Ouders en leerlingen kunnen voor eigen rekening bij OsingadeJong ook niet-verplichte leermaterialen aanschaffen. Als er vragen zijn tijdens het bestelproces, dan is OsingadeJong gedurende werkdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar op 0515 580 081 (voor leerlingen optie 1) en per email via leerlingen@osingadejong.nl.  

Leermiddelen worden in de laatste twee weken van de zomervakantie afgeleverd op het huisadres van de leerling. Leerlingen krijgen een track & trace-id toegestuurd, waarmee zij het pakket eenvoudig kunnen volgen. Leerlingen worden gevraagd de ontvangen leermiddelen direct te controleren en bij foutieve leveringen contact op te nemen met OsingadeJong.

Leerlingen zijn verantwoordelijk voor de ontvangen leermiddelen. Huurboeken moeten aan het eind van het schooljaar in goede staat worden ingeleverd. Bij schade aan de huurboeken wordt aan de leerling een schadebedrag in rekening gebracht op basis van de waarde van de huurboeken op dat moment. Het inlevermoment wordt aan het eind van het schooljaar, na afstemming met OsingadeJong, bekendgemaakt.

Leermiddelen die gedurende het schooljaar verloren gaan, moeten opnieuw worden besteld. Deze bestelling wordt door het bestuursbureau gedaan bij OsingadeJong. De kosten van het nieuwe leermiddel worden in rekening gebracht bij de leerling. De rekening dient binnen een week te worden betaald.

De contactpersoon op het bestuursbureau voor lesmateriaal is mevrouw Emelie Masselink. Zij is via de mail te bereiken op leermiddelen@hetrhedens.nl.

Categorie 2

Persoonsgebonden materiaal

Persoonsgebonden spullen zijn middelen die meerdere leerjaren en/of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden. Denk daarbij aan een atlas, woordenboeken, agenda, rekenmachine, schriften, pennen, gereedschap, werkkleding en sportkleding. Deze komen voor rekening van de ouders. Leerlingen ontvangen van de school tijdig een overzicht met materialen en werkkleding die voor een leerjaar moeten worden aangeschaft.

Persoonsgebonden spullen zijn middelen die meerdere leerjaren en/of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden. Denk daarbij aan een atlas, woordenboeken, agenda, rekenmachine, schriften, pennen, gereedschap, werkkleding en sportkleding. Deze komen voor rekening van de ouders. Leerlingen ontvangen van de school tijdig een overzicht met materialen en werkkleding die voor een leerjaar moeten worden aangeschaft.

Sportkleding
Tijdens de gymnastieklessen (binnen, in de gymzalen) is elke leerling verplicht schoenen met lichtgekleurde zolen te dragen. Deze schoenen mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Deze regel is ingesteld vanwege hygiënische redenen en om beschadiging van de kostbare vloeren in de gymzalen te voorkomen.

_HPV9260B

Sportkleding
Tijdens de gymnastieklessen (binnen, in de gymzalen) is elke leerling verplicht schoenen met lichtgekleurde zolen te dragen. Deze schoenen mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Deze regel is ingesteld vanwege hygiënische redenen en om beschadiging van de kostbare vloeren in de gymzalen te voorkomen.

Categorie 3

Chromebook

Leerlingen van Het Rhedens maken gebruik van Chromebooks. Deze worden door de school aan leerlingen verhuurd of per dag uitgeleend. Het Rhedens kiest voor deze constructie vanwege uniformiteit, uitstekende garantievoorwaarden en een zeer lage huurprijs van € 65 per jaar, inclusief onderhoud en reparaties gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

Leerlingen van Het Rhedens maken gebruik van Chromebooks. Deze worden door de school aan leerlingen verhuurd of per dag uitgeleend. Het Rhedens kiest voor deze constructie vanwege uniformiteit, uitstekende garantievoorwaarden en een zeer lage huurprijs van € 65 per jaar, inclusief onderhoud en reparaties gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

Wat kost het?
De kosten worden als volgt in rekening gebracht: in het eerste jaar betaal je een borg van € 65 plus de eerste termijn van € 65. In de jaren daarna betaalt je € 65 per jaar. In het examenjaar zijn er geen extra kosten, deze termijn wordt verrekend met de borg.

In geval van schade
Mocht in de gehele huurperiode schade aan de Chromebook ontstaan, dan betaalt de ouder € 65 eigen risico per gebeurtenis als de schade is ontstaan door eigen schuld. De leerling krijgt een vervangend exemplaar van Het Rhedens gedurende de periode van reparatie en ruilt deze weer om wanneer de eigen Chromebook gerepareerd is.

_HPV9282B

Wat kost het?
De kosten worden als volgt in rekening gebracht: in het eerste jaar betaal je een borg van € 65 plus de eerste termijn van € 65. In de jaren daarna betaalt je € 65 per jaar. In het examenjaar zijn er geen extra kosten, deze termijn wordt verrekend met de borg.

In geval van schade
Mocht in de gehele huurperiode schade aan de Chromebook ontstaan, dan betaalt de ouder € 65 eigen risico per gebeurtenis als de schade is ontstaan door eigen schuld. De leerling krijgt een vervangend exemplaar van Het Rhedens gedurende de periode van reparatie en ruilt deze weer om wanneer de eigen Chromebook gerepareerd is.

Categorie 4

Extra activiteiten

Het Rhedens vindt het belangrijk dat naast het reguliere onderwijsprogramma extra activiteiten voor leerlingen worden georganiseerd en extra voorzieningen worden gerealiseerd, die een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Deze worden niet bekostigd.

Het Rhedens vindt het belangrijk dat naast het reguliere onderwijsprogramma extra activiteiten voor leerlingen worden georganiseerd en extra voorzieningen worden gerealiseerd, die een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Deze worden niet bekostigd.

Vrijwillige ouderbijdrage
Aan ouders/verzorgers van Het Rhedens Rozendaal wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage per leerling gevraagd. De activiteiten en de gevraagde bijdragen vind je bovenaan deze pagina onder de knop 'vrijwillige ouderbijdrage'. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan deze extra activiteiten die worden georganiseerd. Wel kan Het Rhedens bij onvoldoende vrijwillige bijdragen besluiten de extra activiteiten anders vorm te geven of, in uiterste gevallen, niet door te laten gaan.

Controle en verantwoording van uitgaven
De organisatie van en de bestedingen uit de ouderbijdrage vinden plaats in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. In deze raad zijn ook ouders vertegenwoordigd. Zij verlenen jaarlijks instemming aan de begroting voor het nieuwe schooljaar en controleren de verantwoording van de uitgaven in het vorige schooljaar. De hoogte en de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld en gepubliceerd op de website.

Spaarsysteem voor reizen
Ouders hebben aangegeven dat zij graag gebruik willen maken van een spaarsysteem voor reizen. Het Rhedens heeft daarom de mogelijkheid tot sparen geïntroduceerd. Deelname staat open voor alle leerlingen van Het Rhedens. Het jaarlijkse spaarbedrag bedraagt 3 keer € 50 per schooljaar. Het spaarsaldo is altijd voor ouders opvraagbaar.

_HPV9072B

Vrijwillige ouderbijdrage
Aan ouders/verzorgers van Het Rhedens Rozendaal wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage per leerling gevraagd. De activiteiten en de gevraagde bijdragen vind je bovenaan deze pagina onder de knop 'vrijwillige ouderbijdrage'. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan deze extra activiteiten die worden georganiseerd. Wel kan Het Rhedens bij onvoldoende vrijwillige bijdragen besluiten de extra activiteiten anders vorm te geven of, in uiterste gevallen, niet door te laten gaan.

Controle en verantwoording van uitgaven
De organisatie van en de bestedingen uit de ouderbijdrage vinden plaats in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. In deze raad zijn ook ouders vertegenwoordigd. Zij verlenen jaarlijks instemming aan de begroting voor het nieuwe schooljaar en controleren de verantwoording van de uitgaven in het vorige schooljaar. De hoogte en de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld en gepubliceerd op de website.

Spaarsysteem voor reizen
Ouders hebben aangegeven dat zij graag gebruik willen maken van een spaarsysteem voor reizen. Het Rhedens heeft daarom de mogelijkheid tot sparen geïntroduceerd. Deelname staat open voor alle leerlingen van Het Rhedens. Het jaarlijkse spaarbedrag bedraagt 3 keer € 50 per schooljaar. Het spaarsaldo is altijd voor ouders opvraagbaar.

Betaalverzoeken via WIS Collect

Voor het versturen van betaalverzoeken aan ouders maakt Het Rhedens gebruik van het programma WIS Collect. Hiermee kunnen we ouders op verschillende manieren bedragen in rekening brengen, die recht doen aan het karakter van de categorie schoolkosten. Per e-mail ontvangen ouders een betaalverzoek, dat eenvoudig via de link betaald kan worden door middel van iDeal. Ouders hebben altijd online een overzicht van alle betaalverzoeken en betaalde bedragen. Bij vragen over betaalverzoeken, kan per email contact op worden genomen via financiën@hetrhedens.nl.

over WIS Collect

Gelrepas

Voor personen met een laag inkomen kan de Gelrepas worden aangevraagd in de gemeenten Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Op de Gelrepas staat een tegoed speciaal voor jou. Dit besteed je aan musea, sport, film, cursussen, en meer. Ook krijg je korting op allerlei acties. 

Gelrepas aanvragen

Tegemoetkoming schoolkosten

Stichting Leergeld en Kindpakket

Niet iedereen heeft de financiële middelen om hun kind(eren) te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor directe ondersteuning van deze gezinnen heeft elke gemeente een aantal regelingen getroffen. De regelingen zijn inkomensafhankelijk en bestemd voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, calculator of rugzak. In een aantal gemeenten is Stichting Leergeld actief.

Niet iedereen heeft de financiële middelen om hun kind(eren) te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor directe ondersteuning van deze gezinnen heeft elke gemeente een aantal regelingen getroffen. De regelingen zijn inkomensafhankelijk en bestemd voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, calculator of rugzak. In een aantal gemeenten is Stichting Leergeld actief.

Stichting Leergeld
De regelingen van Stichting Leergeld zijn per gemeente verschillend.
U kunt hierover informatie vinden via de algemene site van Stichting Leergeld.
Contactgegevens: 013 545 1656 | info@leergeld.nl

Leergeld regio Arnhem
Website Stichting Leergeld Arnhem, Renkum en Rheden: klik hier.
Contactgegevens: 026 445 55 72 | info@leergeldarnhem.nl

Leergeld regio De Liemers
Website Stichting Leergeld De Liemers: klik hier
Contactgegeven: 0316 764 000 | info@leergelddeliemers.nl

Leergeld regio Zutphen
Website Stichting Leergeld Zutphen: klik hier.
Alleen voor kinderen waarvan de ouders in de gemeente Zutphen wonen.
Contactgegevens: 0575 514 675 | info@leergeldzutphen.nl

Gemeente Brummen 'Iedereen doet mee'
De gemeente Brummen heeft geen Stichting Leergeld. Zij bieden ondersteuning aan mensen met een laag inkomen middels het project ‘Iedereen doet mee in Brummen’. Meer informatie daarover vindt u op de website van de gemeente Brummen: klik hier.
Contactgegevens: 0575 568 568 | info@teamvoorelkaar.nl

Gemeente Rheden 'Kindpakket'
De gemeente Rheden biedt ook financiële hulp middels het Kindpakket, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. In dit pakket zit onder meer vergoeding voor een laptop. Voor meer informatie: klik hier.

_HPV3392

Stichting Leergeld
De regelingen van Stichting Leergeld zijn per gemeente verschillend.
U kunt hierover informatie vinden via de algemene site van Stichting Leergeld.
Contactgegevens: 013 545 1656 | info@leergeld.nl

Leergeld regio Arnhem
Website Stichting Leergeld Arnhem, Renkum en Rheden: klik hier.
Contactgegevens: 026 445 55 72 | info@leergeldarnhem.nl

Leergeld regio De Liemers
Website Stichting Leergeld De Liemers: klik hier
Contactgegeven: 0316 764 000 | info@leergelddeliemers.nl

Leergeld regio Zutphen
Website Stichting Leergeld Zutphen: klik hier.
Alleen voor kinderen waarvan de ouders in de gemeente Zutphen wonen.
Contactgegevens: 0575 514 675 | info@leergeldzutphen.nl

Gemeente Brummen 'Iedereen doet mee'
De gemeente Brummen heeft geen Stichting Leergeld. Zij bieden ondersteuning aan mensen met een laag inkomen middels het project ‘Iedereen doet mee in Brummen’. Meer informatie daarover vindt u op de website van de gemeente Brummen: klik hier.
Contactgegevens: 0575 568 568 | info@teamvoorelkaar.nl

Gemeente Rheden 'Kindpakket'
De gemeente Rheden biedt ook financiële hulp middels het Kindpakket, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. In dit pakket zit onder meer vergoeding voor een laptop. Voor meer informatie: klik hier.

Tegemoetkoming scholieren 18+

Als een leerling 18 jaar wordt en ingeschreven staat in het voortgezet onderwijs, hebben ouders geen recht meer op kinderbijslag. Om de leerling tegemoet te komen, kan deze zelf een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Dit is een gift zolang de leerling van 18 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs is ingeschreven.

Alle info tegemoetkoming scholieren 18+

Meer weten?

Stel je vraag!

Alles doorgelezen en toch nog een vraag? Dan kun je natuurlijk altijd bij ons terecht!
Neem contact met ons op via onderstaand knop.

Contactformulier
_HPV9098B