Over onze school

445A8565-Verbeterd-NR

Een kleinschalige school

met oog voor elke leerling

Het Rhedens Rozendaal is een kleinschalige school voor eigentijds havo-, atheneum- en gymnasiumonderwijs. Een belangrijke reden waarom veel leerlingen voor Het Rhedens Rozendaal kiezen, is dat we een kleinschalige school zijn. Binnen de school kent iedereen elkaar, zowel leerlingen als docenten. Je voelt je dus snel thuis. En als er iets is, kun je altijd bij je coach terecht. 

De sfeer op Het Rhedens Rozendaal is goed. Op het gebied van veiligheid scoren we hoog; we gaan op een positieve manier met elkaar om en problemen lossen we snel op. We noemen dat ‘de kunst van het samenleven’. Dat is een vast onderdeel van de mentorlessen. Op onze school mág en kun je jezelf zijn. Wij vinden het mooi dat mensen verschillend zijn. De kunst van het samenleven betekent ook dat we elkaar helpen. We doen het samen: leerlingen, ouders en medewerkers!

image 6

Leerlingen hebben een belangrijke inbreng

Op Het Rhedens Rozendaal hebben leerlingen een belangrijke inbreng. Wij willen graag dat de leerlingen meedenken over onze school. Ze hebben ook invloed op het onderwijs dat ze krijgen en praten daarover mee. Dat is niet alleen omdat we vinden dat we het samen moeten doen, maar ook omdat de maatschappij later mensen nodig heeft die kritisch zijn en verantwoordelijkheid durven te nemen.

Tweejarige brugperiode

We hebben een tweejarige brugperiode; daardoor hebben leerlingen meer tijd om te ontdekken welke opleiding bij ze past. In de brugperiode zitten leerlingen in een havo/atheneumklas óf in een atheneum/gymnasiumklas. Na de brugperiode gaan leerlingen naar leerjaar drie van het havo of het atheneum. Leerlingen die kiezen voor het gymnasium volgen deze opleiding van leerjaar 1 tot en met 3. In leerjaar 3 bepalen ze bij hun profielkeuze of ze in de bovenbouw verdergaan met het gymnasium.

445A5636-Verbeterd-NR

Toegepaste kennis

en zelfstandig werken

Het doel van de lessen is het opdoen van kennis en vaardigheden. Op Het Rhedens Rozendaal gaan we een stapje verder. Leerlingen worden uitgedaagd om op andere manieren naar dingen te kijken en zo nieuwe kennis en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het is een andere manier van leren, die een sterk beroep doet op de nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en creativiteit van leerlingen. Zo leren ze niet alleen in de les, maar met alle middelen die er zijn. Door met elkaar te praten, door op onderzoek uit te gaan, door het lezen van boeken en door het speuren op internet.

Op Het Rhedens Rozendaal maken we het onderwijs voor onze leerlingen zo goed en zo aantrekkelijk mogelijk. Daarom staan we open voor nieuwe manieren van lesgeven. Zo maken ze hun eigen keuzes voor verdieping, ondersteuning of zelfwerkzaamheid bij de verschillende vakken.

_HPV9276B

Leren, ontplooien, samenleven

Het doel van het onderwijs op Het Rhedens Rozendaal is leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving, én bijdragen aan hun persoonlijke vorming. Alleen het diploma halen vinden we niet genoeg. We willen dat leerlingen hun talenten maximaal ontplooien en dat ze zich ontwikkelen tot betrokken, sociale en zelfbewuste deelnemers aan de samenleving.

Onze visie op onderwijs

Ons onderwijs

Havo

Title hr Title hr

Atheneum

Title hr Title hr

Gymnasium

Title hr Title hr