Onze visie op onderwijs

Group 3
visie1

Voorbereiding op de wereld van morgen

Ambities

We gaan flexibel om met uitdagingen van de huidige tijd

Ons onderwijsprogramma stimuleert maatwerk en vakoverstijgend werken

Onze leerlingen hebben regie over hun ontwikkeling

Onze leerlingen ontwikkelen zich tot actieve en sociale deelnemers aan de samenleving

visie2

Stimulerende plek om te werken

Ambities

Er is ruimte en waardering voor ieders inbreng en ontwikkeling

Onze medewerkers zijn professionals. Ze kennen hun eigen talenten en zijn zich bewust van hun toegevoegde waarde voor onze school

Een plek waar we samen leren, elkaar ontmoeten en onszelf ontplooien

Aandacht voor werkplezier en duurzame inzetbaarheid

Midden in de samenleving

Ambities

Ontwikkelen binnen een rijke en uitdagende (praktijkgerichte) leeromgeving

In nauw contact met onze omgeving en de wereld om ons heen

Meer ruimte voor interactie en samenwerking met de buitenwereld

Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen

visie-3-nieuw.png

Leren, ontplooien, samenleven

Ga naar ons strategisch beleid