Visie

Het Rhedens Rozendaal

445A8565-Verbeterd-NR

Veilige omgeving

Maximaal ontwikkelen

Wij bieden een veilige omgeving waar elke leerling zichzelf kan zijn, gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Waar ze ontdekken wie ze zijn, regie nemen over hun leerproces en hun talenten en kwaliteiten maximaal ontwikkelen. Waar leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende en sociaal voelende mensen. Zo bereiden we onze leerlingen voor op hun plek midden in de samenleving van de toekomst. 

_HPV9260B

Belangrijke

principes

Onze visie op onderwijs is gebaseerd op een aantal belangrijke principes. Ten eerste geloven we in een open en lerende omgeving, waarin leerlingen en docenten samenwerken en van elkaar leren. We streven ernaar om een veilige en inspirerende omgeving te creƫren waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt.

Zelfstandig denkende

en sociale leerlingen

Daarnaast hechten we veel waarde aan het ontwikkelen van zelfstandig denkende en sociale leerlingen. We willen dat onze leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en handelen binnen de gestelde kaders. Dit betekent dat we de leerlingen aanmoedigen om actief deel te nemen aan hun leerproces en mee te denken en praten over het onderwijs dat ze krijgen. 

445A5573-Verbeterd-NR

Maatwerk

en eigenaarschap

Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen streven we naar maatwerk. Dit betekent dat we proberen om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele behoeften en interesses van de leerlingen. Door maatwerk toe te passen, streven we naar meer eigenaarschap van het leerproces bij de leerlingen. 

Voorbereiden

op de maatschappij

Onze visie op leerlingen is dat zij zich moeten voorbereiden op de maatschappij en dat brede kennis en vaardigheden centraal staan. We willen dat leerlingen niet alleen feitenkennis verwerven, maar ook leren kritisch na te denken, samen te werken en problemen op te lossen. We geloven dat het stellen van vragen belangrijker is dan het geven van antwoorden, omdat dit leerlingen aanzet tot zelfstandig denken en onderzoek doen.