Gebouw De Tender

Ouderraad

Ouderraad

Ouders zijn heel belangrijk op Het Rhedens De Tender, niet alleen voor de ontwikkeling van het eigen kind maar ook bijvoorbeeld als lid van de ouderraad. Daarnaast vragen we ouders om hun eigen deskundigheid beschikbaar te stellen aan de school.

Ouders kunnen lid worden van de ouderraad, die regelmatig met de directie overlegt over de dagelijkse gang van zaken en het beleid van de school. De ouderraad is betrokken bij de organisatie van activiteiten. Zo werken we samen aan de toekomst van jouw kind en onze leerling!

Medezeggenschap