2024_DeTender_Dieren_HPV2913B_medres

Over onze school

Het Rhedens De Tender

Iedere school pakt het onderwijs op zijn eigen manier aan. Kenmerkend voor Het Rhedens De Tender is dat wij altijd voor de plus gaan. Onze instelling is: probeer het, want je kunt meer dan je denkt. Door iedere leerling op persoonlijk niveau uit te dagen, zien we de leerlingen groeien op lerend en persoonlijk niveau. Het resultaat: trotse leerlingen die zichzelf echt kennen.

Een kleine school
Het Rhedens De Tender is een kleinschalige school, gewoon omdat we ook écht klein zijn. De cijfers spreken voor zich: we hebben circa 120 leerlingen en per klas maximaal 16 leerlingen. Een groot voordeel van een kleine school is dat iedereen elkaar kent; zowel de leerlingen als docenten en andere medewerkers. Je wordt gezien, gehoord en begrepen. Door de korte lijntjes kunnen we directer handelen en dat is prettig voor leerlingen, ouders en onze medewerkers. Een goede samenwerking vinden we belangrijk.

Door de kleinschaligheid is Het Rhedens De Tender een stabiele en veilige omgeving voor de leerlingen. De medewerkers zijn betrokken en zorgzaam. We vertrouwen elkaar en kunnen op elkaar rekenen. Als we afspraken maken, komen we die na. Dit alles zorgt voor een fijne school, waar iedereen zich thuis en welkom voelt.

Praktijkonderwijs op maat:
  • Leren binnen en buiten de school
  • Groot aanbod vakopleidingen
  • Echt kleinschalig onderwijs
  • Uitstekende leerlingbegeleiding

Praktijkonderwijs is regulier voortgezet onderwijs, bestemd voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Leerlingen in het praktijkonderwijs leren door te doen. Zij volgen diverse opleidingen, die ze kunnen afsluiten met een diploma en branchecertificaten. Praktijkonderwijs richt zich vooral op de plaatsing van leerlingen op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. 

Tijdens school en stage besteden we veel aandacht aan het overdragen van kennis en vaardigheden. Ook sociale weerbaarheid en sociale vaardigheden zoals werkhouding, doorzettingsvermogen, omgaan met collega’s en initiatief nemen, spelen een belangrijke rol.

2024_DeTender_Dieren_HPV2824B_medres

Passend onderwijs

Programma op maat

Bij Het Rhedens De Tender maken we onderscheid tussen onder- en bovenbouw. Leerlingen volgen een programma op maat. Alle kinderen verdienen namelijk een passende plek in het onderwijs. De eerste 3 jaren vormen de onderbouw. Leerlingen krijgen dan een breed aanbod in theorie- en praktijkvakken, zodat ze kunnen ontdekken waar hun kwaliteiten en voorkeuren liggen. Vanaf het vierde leerjaar kiezen ze één van de praktijkrichtingen, waarin een certificaat of diploma kan worden behaald. In de bovenbouw lopen de leerlingen ook stage. Zo worden ze op een passende manier voorbereid voor het werk of voor een vervolgopleiding.