2024_DeTender_Dieren_HPV2282B_medres

Schoolkosten

Bij Het Rhedens De Tender vragen we geen vrijwillige bijdrage meer van de ouders. De kosten voor schoolreisjes, schoolfeesten, verzekeringen, kluisjes en kopieën begroten we uit de algemene middelen. Voor sommige activiteiten ‘sparen’ de leerlingen. Dit stimuleren we door bijvoorbeeld de verkoop van producten die de leerlingen hebben gemaakt.

De overheid neemt de meeste kosten voor de opleiding van kinderen in het voortgezet onderwijs voor haar rekening. Maar niet alle. De huur van het Chromebook en de aanschaf van verplichte werkkleding en -schoenen (i.v.m. veiligheid) komen bijvoorbeeld wel voor rekening van de ouders. De bedragen hiervan worden tijdig met ouders gecommuniceerd.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) betaalt van de vier soorten schoolkosten alleen de kosten voor lesmateriaal. 

Categorie 1

Lesmateriaal

Het Rhedens De Tender verzorgt de benodigde lesmaterialen die haar leerlingen voor het praktijkonderwijs nodig hebben. De (werk)boeken en digitale methodes worden door De Tender zelf besteld en bewaard in het lesmaterialenmagazijn. Je hoeft dus zelf geen materialen te bestellen. De verplichte leermiddelen (leerboeken en werkboeken, zowel digitaal als de papieren versie) voor de pro/vmbo klas van Het Rhedens De Tender, worden verzorgd door OsingadeJong.

Het Rhedens De Tender verzorgt de benodigde lesmaterialen die haar leerlingen voor het praktijkonderwijs nodig hebben. De (werk)boeken en digitale methodes worden door De Tender zelf besteld en bewaard in het lesmaterialenmagazijn. Je hoeft dus zelf geen materialen te bestellen. De verplichte leermiddelen (leerboeken en werkboeken, zowel digitaal als de papieren versie) voor de pro/vmbo klas van Het Rhedens De Tender, worden verzorgd door OsingadeJong.

 • Enkele weken voor de start van de zomervakantie ontvangen leerlingen en ouders per e-mail de uitnodiging om te bestellen. Met de inloggegevens van het (leerling)Rhedens account kunnen leerlingen rechtstreeks inloggen op mijnleermiddelen.nl. Dit is een eigen, beveiligde omgeving, waar je bestellingen kunt volgen en vragen kunt stellen.
 • Plaat je je bestelling vóór de zomervakantie? Dan wordt deze sowieso op tijd geleverd. Aan op deze wijze bestelde verplichte leermiddelen zijn voor leerlingen geen kosten verbonden. Ouders en leerlingen kunnen voor eigen rekening bij OsingadeJong ook niet-verplichte leermaterialen aanschaffen. Als er vragen zijn tijdens het bestelproces, dan is OsingadeJong gedurende werkdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar op 0515-580081 (voor leerlingen optie 1) en per e-mail via leerlingen@osingadejong.nl.  
 • Leermiddelen worden in de laatste twee weken van de zomervakantie afgeleverd op het huisadres van de leerling. Leerlingen krijgen een track & trace-id toegestuurd, waarmee zij het pakket eenvoudig kunnen volgen. Leerlingen worden gevraagd de ontvangen leermiddelen direct te controleren en bij foutieve leveringen contact op te nemen met OsingadeJong.
 • Leerlingen zijn verantwoordelijk voor de ontvangen leermiddelen. Huurboeken moeten aan het eind van het schooljaar in goede staat worden ingeleverd. Bij schade aan de huurboeken wordt aan de leerling een schadebedrag in rekening gebracht op basis van de waarde van de huurboeken op dat moment. Het inlevermoment wordt aan het eind van het schooljaar, na afstemming met OsingadeJong, bekendgemaakt.
 • Leermiddelen die gedurende het schooljaar verloren gaan, moeten opnieuw worden besteld. Deze bestelling wordt door het bestuursbureau gedaan bij OsingadeJong. De kosten van het nieuwe leermiddel worden in rekening gebracht bij de leerling. De rekening dient binnen een week te worden betaald.

De contactpersoon op het bestuursbureau voor lesmateriaal is mevrouw E. Masselink. Zij is via
e-mail te bereiken op leermiddelen@hetrhedens.nl.

2024_DeTender_Dieren_HPV3445B_medres
 • Enkele weken voor de start van de zomervakantie ontvangen leerlingen en ouders per e-mail de uitnodiging om te bestellen. Met de inloggegevens van het (leerling)Rhedens account kunnen leerlingen rechtstreeks inloggen op mijnleermiddelen.nl. Dit is een eigen, beveiligde omgeving, waar je bestellingen kunt volgen en vragen kunt stellen.
 • Plaat je je bestelling vóór de zomervakantie? Dan wordt deze sowieso op tijd geleverd. Aan op deze wijze bestelde verplichte leermiddelen zijn voor leerlingen geen kosten verbonden. Ouders en leerlingen kunnen voor eigen rekening bij OsingadeJong ook niet-verplichte leermaterialen aanschaffen. Als er vragen zijn tijdens het bestelproces, dan is OsingadeJong gedurende werkdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar op 0515-580081 (voor leerlingen optie 1) en per e-mail via leerlingen@osingadejong.nl.  
 • Leermiddelen worden in de laatste twee weken van de zomervakantie afgeleverd op het huisadres van de leerling. Leerlingen krijgen een track & trace-id toegestuurd, waarmee zij het pakket eenvoudig kunnen volgen. Leerlingen worden gevraagd de ontvangen leermiddelen direct te controleren en bij foutieve leveringen contact op te nemen met OsingadeJong.
 • Leerlingen zijn verantwoordelijk voor de ontvangen leermiddelen. Huurboeken moeten aan het eind van het schooljaar in goede staat worden ingeleverd. Bij schade aan de huurboeken wordt aan de leerling een schadebedrag in rekening gebracht op basis van de waarde van de huurboeken op dat moment. Het inlevermoment wordt aan het eind van het schooljaar, na afstemming met OsingadeJong, bekendgemaakt.
 • Leermiddelen die gedurende het schooljaar verloren gaan, moeten opnieuw worden besteld. Deze bestelling wordt door het bestuursbureau gedaan bij OsingadeJong. De kosten van het nieuwe leermiddel worden in rekening gebracht bij de leerling. De rekening dient binnen een week te worden betaald.

De contactpersoon op het bestuursbureau voor lesmateriaal is mevrouw E. Masselink. Zij is via
e-mail te bereiken op leermiddelen@hetrhedens.nl.

Categorie 2

Persoonsgebonden

Persoonsgebonden spullen zijn middelen die meerdere leerjaren en/of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden. Denk daarbij aan een atlas, woordenboeken, agenda, rekenmachine, schriften, pennen, gereedschap, werkkleding en sportkleding. Deze komen voor rekening van de ouders. Leerlingen ontvangen van de school tijdig een overzicht met materialen en werkkleding die voor een leerjaar moet worden aangeschaft.

Persoonsgebonden spullen zijn middelen die meerdere leerjaren en/of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden. Denk daarbij aan een atlas, woordenboeken, agenda, rekenmachine, schriften, pennen, gereedschap, werkkleding en sportkleding. Deze komen voor rekening van de ouders. Leerlingen ontvangen van de school tijdig een overzicht met materialen en werkkleding die voor een leerjaar moet worden aangeschaft.

Werkkleding

Voor sommige vakken op Het Rhedens De Tender, moeten leerlingen werkkleding aanschaffen. Deze materialen worden door de school ingekocht en aan de ouders gefactureerd. Indien de leerling beschikt over een Gelrepas, dan kunnen de kosten voor werkkleding daar ook mee worden betaald. In sommige gemeentes is de Stichting Leergeld actief voor financiële ondersteuning.

Sportkleding

Tijdens de gymnastieklessen (binnen, in de gymzalen) is elke leerling verplicht schoenen met lichtgekleurde zolen te dragen. Deze schoenen mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Deze regel is ingesteld vanwege hygiënische redenen en om beschadiging van de kostbare vloeren in de gymzalen te voorkomen.

2024_DeTender_Dieren_HPV3233B_medres
Werkkleding

Voor sommige vakken op Het Rhedens De Tender, moeten leerlingen werkkleding aanschaffen. Deze materialen worden door de school ingekocht en aan de ouders gefactureerd. Indien de leerling beschikt over een Gelrepas, dan kunnen de kosten voor werkkleding daar ook mee worden betaald. In sommige gemeentes is de Stichting Leergeld actief voor financiële ondersteuning.

Sportkleding

Tijdens de gymnastieklessen (binnen, in de gymzalen) is elke leerling verplicht schoenen met lichtgekleurde zolen te dragen. Deze schoenen mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Deze regel is ingesteld vanwege hygiënische redenen en om beschadiging van de kostbare vloeren in de gymzalen te voorkomen.

Categorie 3

Elektronische Gegevensdragers

Leerlingen van Het Rhedens maken gebruik van Chromebooks. Deze worden door de school aan leerlingen verhuurd of per dag uitgeleend.

Leerlingen van Het Rhedens maken gebruik van Chromebooks. Deze worden door de school aan leerlingen verhuurd of per dag uitgeleend.

Het Rhedens kiest voor deze constructie vanwege uniformiteit, uitstekende garantievoorwaarden en een zeer lage huurprijs van €65,- per jaar, inclusief onderhoud en reparaties gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

De kosten worden als volgt in rekening gebracht: in het eerste jaar betaal je een borg van €65,- plus de eerste termijn van €65,-. In de jaren daarna betaal je €65,- per jaar. In het examenjaar zijn er geen extra kosten, deze termijn wordt verrekend met de borg.

Mocht er in de gehele huurperiode schade aan de Chromebook ontstaan, dan betaalt de ouder €65,- eigen risico per gebeurtenis als de schade is ontstaan door eigen schuld. De leerling krijgt een vervangend exemplaar van Het Rhedens gedurende de periode van reparatie en ruilt deze weer om wanneer de eigen Chromebook is gerepareerd.

2024_DeTender_Dieren_HPV1545B_medres

Het Rhedens kiest voor deze constructie vanwege uniformiteit, uitstekende garantievoorwaarden en een zeer lage huurprijs van €65,- per jaar, inclusief onderhoud en reparaties gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

De kosten worden als volgt in rekening gebracht: in het eerste jaar betaal je een borg van €65,- plus de eerste termijn van €65,-. In de jaren daarna betaal je €65,- per jaar. In het examenjaar zijn er geen extra kosten, deze termijn wordt verrekend met de borg.

Mocht er in de gehele huurperiode schade aan de Chromebook ontstaan, dan betaalt de ouder €65,- eigen risico per gebeurtenis als de schade is ontstaan door eigen schuld. De leerling krijgt een vervangend exemplaar van Het Rhedens gedurende de periode van reparatie en ruilt deze weer om wanneer de eigen Chromebook is gerepareerd.

Categorie 4

Extra Activiteiten

Het Rhedens De Tender vraagt geen vrijwillige bijdrage aan ouders. Zij zet hiervoor de baten in die De Tender ontvangt van derden voor uitgevoerde praktijkwerkzaamheden en tijdens lessen gemaakte producten door leerlingen. Werkkleding van leerlingen wordt wel bij ouders in rekening gebracht.

Het Rhedens De Tender vraagt geen vrijwillige bijdrage aan ouders. Zij zet hiervoor de baten in die De Tender ontvangt van derden voor uitgevoerde praktijkwerkzaamheden en tijdens lessen gemaakte producten door leerlingen. Werkkleding van leerlingen wordt wel bij ouders in rekening gebracht.

2024_DeTender_Dieren_HPV3126B_medres

Betaalverzoeken via WIS Collect

Voor het versturen van betaalverzoeken aan ouders maakt Het Rhedens gebruik van het programma WIS Collect. Hiermee kunnen we ouders op verschillende manieren bedragen in rekening brengen, die recht doen aan het karakter van de categorie schoolkosten. Per email ontvangen ouders een betaalverzoek, die eenvoudig via de link betaald kan worden door middel van iDeal. Ouders hebben altijd online een overzicht van alle betaalverzoeken en betaalde bedragen. Bij vragen over betaalverzoeken, kan per email contact op worden genomen via financiën@hetrhedens.nl.

Over WIS Collect

Gelrepas

Voor personen met een laag inkomen kan de Gelrepas worden aangevraagd in de gemeenten Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Op de Gelrepas staat een tegoed speciaal voor jou. Dit besteed je aan musea, sport, film, cursussen en meer. Ook krijg je korting op allerlei acties.

Gelrepas aanvragen

Tegemoetkoming

Stichting Leergeld en Kindpakket

Niet iedereen heeft de financiële middelen om hun kind(eren) te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor directe ondersteuning van deze gezinnen heeft elke gemeente een aantal regelingen getroffen. De regelingen zijn inkomensafhankelijk en bestemd voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, calculator of rugzak. In een aantal gemeenten is Stichting Leergeld actief.

Niet iedereen heeft de financiële middelen om hun kind(eren) te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor directe ondersteuning van deze gezinnen heeft elke gemeente een aantal regelingen getroffen. De regelingen zijn inkomensafhankelijk en bestemd voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, calculator of rugzak. In een aantal gemeenten is Stichting Leergeld actief.

 • De regelingen van Stichting Leergeld zijn per gemeente verschillend. Contactgegevens: 013 545 1656 | info@leergeld.nl | www.leergeld.nl
 • Stichting Leergeld Arnhem, Renkum en Rheden. Contactgegevens: 026 445 55 72 | info@leergeldarnhem.nl 
 • Stichting Leergeld De Liemers. Contactgegevens: 0316 764 000 | info@leergelddeliemers.nl 
 • Stichting Leergeld Zutphen helpt kinderen waarvan de ouders in de gemeente Zutphen wonen. Contactgegevens: 0575 514 675 | info@leergeldzutphen.nl 
 • De gemeente Brummen heeft geen Stichting Leergeld. Zij bieden ondersteuning aan mensen met een laag inkomen middels het project ‘Iedereen doet mee in Brummen’. Contactgegevens: 0575 568 568 | info@teamvoorelkaar.nl
 • De gemeente Rheden biedt ook financiële hulp middels het Kindpakket, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. In dit pakket zit onder meer vergoeding voor een laptop. Contactgegevens: 026 44 55 572 | info@leergeldarnhem.nl
2024_DeTender_Dieren_HPV1256B_medres
 • De regelingen van Stichting Leergeld zijn per gemeente verschillend. Contactgegevens: 013 545 1656 | info@leergeld.nl | www.leergeld.nl
 • Stichting Leergeld Arnhem, Renkum en Rheden. Contactgegevens: 026 445 55 72 | info@leergeldarnhem.nl 
 • Stichting Leergeld De Liemers. Contactgegevens: 0316 764 000 | info@leergelddeliemers.nl 
 • Stichting Leergeld Zutphen helpt kinderen waarvan de ouders in de gemeente Zutphen wonen. Contactgegevens: 0575 514 675 | info@leergeldzutphen.nl 
 • De gemeente Brummen heeft geen Stichting Leergeld. Zij bieden ondersteuning aan mensen met een laag inkomen middels het project ‘Iedereen doet mee in Brummen’. Contactgegevens: 0575 568 568 | info@teamvoorelkaar.nl
 • De gemeente Rheden biedt ook financiële hulp middels het Kindpakket, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. In dit pakket zit onder meer vergoeding voor een laptop. Contactgegevens: 026 44 55 572 | info@leergeldarnhem.nl

Tegemoetkoming schoolkosten 18+

Als een leerling 18 jaar wordt en ingeschreven staat in het voortgezet onderwijs, hebben ouders geen recht meer op kinderbijslag. Om de leerling tegemoet te komen, kan deze zelf een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Dit is een gift zolang de leerling van 18 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs is ingeschreven. Informatie en aanvraag hiervoor kun je vinden op de website van de rijksoverheid.

Meer informatie

Meer weten?

Stel je vraag!

Heb je nou alles doorgelezen, maar nog steeds vragen? Dan kun je natuurlijk altijd bij ons terecht. Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.

Contactformulier
2024_DeTender_Dieren_HPV3454B_medres