2024_DeTender_Dieren_HPV3481B_medres

Leerlingenzorg

Voel je thuis

Op Het Rhedens De Tender willen we dat elke leerling zich prettig, veilig en thuis voelt. Daarom besteden we veel aandacht aan de zorg voor - en begeleiding - van onze leerlingen.

De mentor: één-op-één begeleiding
Een heel belangrijke persoon op Het Rhedens De Tender is je mentor. Bij je mentor kun je altijd terecht als je vragen hebt of met een probleem zit. Je mentor onderneemt dan snel actie. Daarom geeft de mentor in de onderbouw zoveel mogelijk les aan de eigen klas. Je start elke dag met een mentorhalfuur met je mentorklas. Hierin bespreek je onder andere belangrijke zaken voor die dag. Ook ga je aan de slag met onderdelen die jij moeilijk vindt. Misschien vind je plannen bijvoorbeeld lastig. Dan helpt de mentor je daar bij. Verder heb je elke zes weken een coachmoment, waarbij je kijkt naar je persoonlijke doelen. 

2024_DeTender_Dieren_HPV3393B_medres
2024_DeTender_Dieren_HPV2956B_medres

Extra begeleiding

Als je hulp nodig hebt of je ergens zorgen over maakt, kun je altijd bij je mentor terecht. Indien nodig kan de mentor terugvallen op andere deskundigen binnen de school: de ondersteuningscoördinator (die helpt je als je extra begeleiding nodig hebt), de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige. Ook zijn er vertrouwenspersonen. En als je last hebt van bijvoorbeeld faalangst of dyslexie, is daarvoor extra ondersteuning aanwezig. Vaak neemt de leerling het initiatief bij hulpvragen, maar dat hoeft niet. Het Rhedens De Tender is een kleine school, waar de docenten hun leerlingen kennen. Zij trekken zelf ook aan de bel als ze vermoeden dat je extra hulp nodig hebt.