Het Rhedens De Tender

Praktijkonderwijs

2024_DeTender_Dieren_HPV1778B_medres

Praktijkonderwijs

op maat

Ben jij vooral goed in leren door te doen? Kom dan naar Het Rhedens De Tender. Wij bieden goed en modern praktijkonderwijs binnen een omgeving waarin jij je veilig, begrepen en welkom voelt. De Tender werkt met kleine klassen, zodat je alle hulp en aandacht krijgt die je nodig hebt. Naast het volgen van theorie- en praktijkvakken loop je diverse stages, waarmee we je voorbereiden op een baan of vervolgonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet onderwijs, bestemd voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

2024_DeTender_Dieren_HPV2657B_medres

Breed aanbod

Op Het Rhedens De Tender kun je in de bovenbouw een opleiding volgen gericht op jouw vakgebied. Bij een aantal opleidingen werken we samen met externe opleiders. Zij nemen samen het examen af. Als je slaagt, behaal je een branche-erkend certificaat of diploma. Daarmee vergroot je je kansen als je aan het werk wil of je wil aanmelden voor een vervolgopleiding. Het aanbod van de opleidingen die we aanbieden is ieder jaar anders. Dit hangt namelijk af van waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft en hoeveel leerlingen kiezen voor een richting. We hebben opleidingen op het gebied van dienstverlening & zorg, verkoop, logistiek, horeca, techniek-metaal, techniek-bouw, groen, heftruck en meer.

Niet alleen praktijkvakken...

Het Rhedens De Tender is een praktijkschool. Maar dat betekent niet dat je alleen praktijkvakken krijgt. We hebben ook algemene en creatieve vakken. De algemene vakken zijn Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, informatiekunde en Mens & Maatschappij. De creatieve vakken zijn beeldende vorming, lichamelijke oefening, drama en muziek. vanaf de derde klas kan je (IVIO-)examen doen in vakken als Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, burgerschap en sociale vaardigheden.

...maar praktijkvakken zijn wel heel belangrijk!

Praktijkvakken zijn heel belangrijk op Het Rhedens De Tender. Net zoals stages, die ieder leerjaar een groter deel van het rooster innemen. In de eerste en tweede klas maak je kennis met alle praktijkvakken die we hebben (logistiek vanaf leerjaar 4). Dit zijn: 

  • Techniek - bouw: houtbewerking, installatietechniek, elektrotechniek, schilderen
  • Techniek - metaal: metaalbewerking, lassen, fietstechniek
  • Verkoopmedewerker: verkoop, detailhandel
  • Dienstverlening & Zorg: dienstverlening, zorg, facilitair
  • Horeca: consumptieve techniek en bediening
  • Groen: tuinonderhoud, groenvoorziening
  • Logistiek (vanaf leerjaar 4)
 

Leerjaar 1

In de eerste drie leerjaren krijg je naast theorielessen - zoals Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap, mens & maatschappij - ook les in alle praktijkvakken. Verder staan er uren voor gym, beeldende vorming en vrijetijdsbesteding op het rooster.

2024_DeTender_Dieren_HPV3460B_medres

Leerjaar 2

Bij de praktijkvakken leer je vaardigheden, maar ze geven je ook een eerste indruk van beroepen. Het is de bedoeling dat je ontdekt wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Daarom bezoek je in de tweede klas allerlei bedrijven in de omgeving. En je loopt interne stages, zoals assistent-conciërge, horecawerk in de kantine of helpen op de afdeling groen. Bij je zoektocht naar het beroep dat het beste bij je past, krijg je hulp van je mentor en de stagebegeleider. Ook je ouders worden hier intensief bij betrokken. 

2024_DeTender_Dieren_HPV3226B_medres

Leerjaar 3

In de derde klas ga je naast de theorie- en praktijklessen, één dag per week op groepsstage bij een bedrijf of een zorginstelling. Je leert niet alleen je mogelijke toekomstige beroep beter kennen, maar ook wat een bedrijf van je verwacht. Dat noemen we arbeidsvaardigheden. Na de derde klas maak je een keuze uit de praktijkvakken. Stages worden dan nog belangrijker. Vanaf leerjaar 3 starten we met voorbereiding op de IVIO (Instituut voor Individuele Ontwikkeling)-
examens. Dit zijn examens waarmee een deelcertificaat per vak kan worden behaald. De vakken zijn: Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels, burgerschap en sociale vaardigheden.

Leerichting bovenbouw
Na het derde leerjaar maak je een keuze in welke richting je verder gaat leren.

2024_DeTender_Dieren_HPV2930B_medres

Leerjaar 4, 5 en 6

In de vierde klas heb je een beroepsgerichte stage. Dan ga je echt aan de slag met een stage in de branche van jouw keuze voor twee of drie dagen per week. In de vijfde en zesde klas volgt de plaatsingsstage. De plaatsingsstage is drie dagen per week. Als oudere leerling ben je dus niet de hele week op school. Je hebt ook nog de algemene en creatieve vakken en je kunt op Het Rhedens De Tender branchegerichte opleidingen volgen. 

Entree-opleiding op De Tender
Dan kun je in de bovenbouw ook een Entree-opleiding volgen op Het Rhedens De Tender. Hiermee kun je een (erkend) mbo1-diploma behalen.

Entree-opleiding
2024_DeTender_Dieren_HPV3278B_medres