445A7111-Verbeterd-NR

Wat je moet weten

Ouders en verzorgers hebben bij ons een grote inbreng. Zo kunnen zij meepraten in klankbordgroepen, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld over de schoolbrede koers of over de dagelijkse gang van zaken in de afdelingen. Maar de betrokkenheid van ouders geldt natuurlijk in de eerste plaats voor het eigen kind. 

Het hele jaar door in gesprek

We nemen je als ouder of verzorger op Het Rhedens Dieren zoveel mogelijk mee in het onderwijs van jouw kind. Dat begint meteen aan het begin van de brugklas met een ouderavond, waarop ouders en coach elkaar leren kennen. Direct daarna is er een startgesprek, waaraan de leerling, ouders en coach deelnemen. Dit is het eerste gesprek van drie driehoeksgesprekken. In het startgesprek maken leerling, ouders en coach goed kennis met elkaar en komen de ambities en onderwijsbehoeften van de leerling aan de orde. Als het nodig is, kunnen ook aandachtspunten met betrekking tot de begeleiding besproken worden.

In december en in april vinden er nog twee driehoeksgesprekken plaats. Tijdens het driehoeksgesprek gaat de leerling in gesprek met de ouder en de coach. Er wordt teruggekeken op de vorige periode, er wordt besproken hoe het gaat op school en er worden doelen gesteld voor de komende periode. Tijdens dit gesprek heeft de leerling de regie. De leerlingen bereiden dit gesprek voor op school, maar ook thuis, samen met de ouder(s) of verzorger(s).

Schoolkosten

Als ouder of verzorger moet je rekening houden met een eigen bijdrage. Zoals voor het schoolfonds, waaruit extra activiteiten zoals projecten, excursies en activiteiten worden betaald. De boeken komen voor rekening van de school.

Applicaties

Het Rhedens maakt voor haar digitale communicatie met leerlingen gebruik van een elektronische leeromgeving (ELO). Deze Magister ELO bestaat uit een aantal modules waarmee onder andere berichten en opdrachten worden verstuurd, de schoolagenda en cijfers kunnen worden ingezien. Alle ouders krijgen een inlogcode voor Magister, zodat zij de studieprestaties van het kind kunnen volgen.

445A7415-Verbeterd-NR

Ouderraad

en oudercontact

Ouders en verzorgers kunnen lid worden van de ouderraad, die regelmatig met de schoolleiding overlegt over onder andere het beleid en het onderwijs van de school. De ouderraad is ook betrokken bij de organisatie van activiteiten.

Ouderraad & oudercontact