Exameninfo

alle niveaus

Group 3

Examenwebsites

Examenreglement Het Rhedens
In de examenreglementen voor vmbo, havo en vwo staan procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het schoolexamen en het centraal eindexamen, aangevuld met enkele inhoudelijke bepalingen.

Voor het examenreglement, examenroosters en examenboekjes kun je ook onze downloadpagina raadplegen.

Examenblad.nl is de officiële website van de overheid met alle informatie over de (eind)examens van dit schooljaar.

MijnEindexamen.nl laat je eerst kiezen uit een opleiding en daarna uit een van de vakken waarin je examen doet.

image 12

Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo ?

Wanneer ben ik geslaagd voor vmbo basis, kader of mavo?
Je slaagt voor het vmbo als je gemiddeld een voldoende haalt voor de centrale examens. Ook moet het gemiddelde van je eindcijfers voldoende zijn. Daarnaast moet je tenminste een voldoende hebben voor Kunstvakken 1 en Lichamelijke Opvoeding. En je moet de rekentoets hebben gemaakt. Je leerweg bepaalt of je ook een sectorwerkstuk moet hebben gemaakt. 

Bron: rijksoverheid.

Slaag- en zakregeling vmbo
_HPV2595

Wanneer ben ik geslaagd voor havo?

Je slaagt voor het eindexamen havo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor een van de kernvakken. Daarnaast mag je voor hooguit 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben. En moet je een voldoende of goed hebben voor CKV en Lichamelijke Opvoeding. Ten slotte moet je de rekentoets hebben gemaakt. Bron: rijksoverheid

Slaag- en zakregeling havo
445A6643-Verbeterd-NR

Wanneer ben ik geslaagd voor het vwo?

Je slaagt voor het eindexamen vwo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor één van de kernvakken. Daarnaast mag je voor hooguit 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben. En moet je een voldoende of goed hebben voor CKV en Lichamelijke Opvoeding.

Bron: rijksoverheid

Slaag- en zakregeling vwo