Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Dieren

Help, ik ben mijn sleutels kwijt. Wat nu?

Geen paniek!

Gevonden spullen worden ingeleverd bij de receptie. Vraag daar of ze zijn gevonden.

Hoe gaan jullie om met lesuitval?

De afwezigheid van een docent leidt in de eerste drie leerjaren van het tweede tot en met
het zesde uur in principe niet tot lesuitval. We vangen de afwezigheid van docenten zoveel mogelijk op met behulp van een schaduwrooster. Een andere docent zorgt voor opvang.
Een enkele keer lukt het niet om opvang te organiseren. Dan vragen we de leerlingen zelfstandig te werken in de aula.

Wat doen leerlingen in het groepsuur?

Eén keer per week krijgen onze leerlingen een groepsuur aangeboden. Tijdens de groepsuren worden zij begeleid door een docent. Er wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen, zoals sociaal-emotionele vaardigheden, waarbij thema’s als groepsdynamiek (is onze klas een veilige en fijne klas: hoort iedereen erbij?), samenwerken, pesten en mediawijsheid aan de orde komen.

Daarnaast is er veel aandacht voor studievaardigheden: leerlingen leren welke studie-aanpak bij hen past, hoe je moet plannen, samenvattingen en mindmaps maakt, hoe je woordjes leert en meer.

Verder heeft iedere leerling een coach voor persoonlijke begeleiding.

Welke extra activiteiten biedt Het Rhedens Dieren?

Op Het Rhedens Dieren is veel ruimte voor kunst, cultuur en sport. Je creativiteit kun je bijvoorbeeld laten zien tijdens het open podium, dansworkshops of tijdens de projectdagen. Jaarlijks organiseren we voor alle leerjaren de Kunstdag met activiteiten, variërend van djembé spelen tot fotografie. Ook verzorgen leerlingen de productie van een toneelvoorstelling: acteren, decors bouwen, muziek uitzoeken en de techniek regelen. Daarnaast is er de Dinnershow met dans, zang, rap, acrobatiek en andere podiumkunsten.

Elke leerling krijgt de kans om op reis te gaan. In klas vier kun je kiezen uit meerdaagse reizen naar diverse bestemmingen.

Gedurende het schooljaar is er veel aandacht voor verschillende buitenlesactiviteiten en excursies, én zijn er allerlei leerzame en avontuurlijke projecten.

Wat biedt Het Rhedens Dieren voor leerlingen die extra uitdaging aan kunnen?

Met keuzevakken en keuzemodules bieden we leerlingen in de mavo-, havo- en vwo-klassen verrijking of verdieping.

Wie komt in aanmerking voor NT2 (Nederlands als tweede taal)?

NT2 (Nederlands als tweede taal) wordt aangeboden aan leerlingen met een taalachterstand. In kleine groepjes helpt een van onze docenten om de woordenschat te vergroten en de taalachterstand te verkleinen.

Hoe helpen jullie een leerling met dyslexie of dyscalculie?

Informatie over de werkwijze is te vinden op onze pagina met downloads: ‘Protocol dyslexie Het Rhedens Dieren’. 

Wordt er op school huiswerkbegeleiding en bijles aangeboden?

In de mediatheek kunnen leerlingen zelfstandig aan hun huiswerk werken. Daarnaast biedt het studiecentrum extra ondersteuningsfaciliteiten. Zo kunnen leerlingen er terecht voor extra begeleiding. Hierbij ligt de nadruk op de vakken Nederlands en wiskunde en ook op het leren plannen en ontwikkelen van studievaardigheden. Daarnaast kun je een-op-een begeleiding (tutoring) krijgen van bovenbouwleerlingen. 

Hoe kun je nader kennismaken met Het Rhedens Dieren?

Leerlingen en ouders zijn van harte welkom om te komen kijken en nader kennis te maken in een persoonlijk gesprek.
Willen jij en je ouders alvast kennismaken? Neem dan even contact op met de afdelingsleider onderbouw van Het Rhedens Dieren via 0313 490 900. Tot snel!

Hoeveel tijd ben je kwijt aan huiswerk?

Het Rhedens Dieren heeft een studiecentrum in de mediatheek, waar leerlingen in de middag aan hun huiswerk kunnen werken. Gemiddeld ben je zo’n anderhalf uur per dag met je huiswerk bezig. Veel leerlingen redden het met minder tijd.

Welke introductieactiviteiten zijn er voor het eerste leerjaar?

De kennismakingsmiddag vindt plaats in juni van elk schooljaar. De nieuwe brugklassers maken dan kennis met de klas en de coach.

Tijdens de eerste schoolweek zijn er verschillende introductieactiviteiten onder leiding van de coaches. Er vinden allerlei sport- en spelactiviteiten plaats, met het doel dat de leerlingen elkaar nog beter leren kennen. Bovenbouwleerlingen helpen ook mee bij bepaalde activiteiten.

Hoe groot zijn de klassen?

In de eerste klas is de groepsgrootte afhankelijk van het niveau van de brugklas. Deze varieert van gemiddeld 15 leerlingen in basis/kader tot 30 leerlingen in havo/vwo.

Welke brugklassen heeft Het Rhedens Dieren?

De brugklasperiode op Het Rhedens Dieren duurt twee jaar. Je start in een basis, kader, mavo, havo of vwo klas. Leerlingen met een dubbeladvies worden doorgaans toegelaten tot het hoogste niveau van hun advies. Aan het einde van die twee jaar kijken we naar welk niveau je definitief doorstroomt. Zo heb je de tijd om te wennen aan de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Lesgeven gebeurt op het hoogste niveau, en daarnaast wordt extra oefening of verrijking/verdieping aangeboden.

Wat is de Pro/vmbo-basis klas op Het Rhedens De Tender?

In samenwerking met Het Rhedens Dieren biedt Het Rhedens De Tender een pro/vmbo-basis leerroute aan: een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die zich bij de start van het voortgezet onderwijs op de grens tussen praktijkonderwijs en vmbo-basis bevinden.

Leerlingen die kunnen overstappen vanuit deze pro/vmbo-basisklas naar het vmbo-basis, vervolgen hun schoolloopbaan op Het Rhedens Dieren. Voor meer informatie over deze klas kan contact worden opgenomen met Het Rhedens De Tender via infodetender@hetrhedens.nl.

Wat doet Het Rhedens Dieren op het gebied van ICT?

Digitalisering en snelle ontwikkelingen op het gebied van automatisering hebben grote invloed op het onderwijs. Hierdoor verandert het leerproces van onze leerlingen; via ICT is er altijd toegang tot verschillende vormen van informatie. Tevens vraagt de maatschappij van het onderwijs om onze leerlingen goed toe te rusten voor het gebruik van ICT.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Het Rhedens Dieren, naast de reguliere lesmethodes met boeken, steeds meer digitaal lesmateriaal aanbiedt. Het sluit aan bij ons aanbod van onderwijs op maat, gebaseerd op de individuele behoeften van leerlingen en gericht op talentontwikkeling.

Wij werken met een mix van boeken en digitaal lesmateriaal. Op alle locaties van Het Rhedens werken de leerlingen met Chromebooks. Alle programma's waarmee de leerling werkt, zijn daarop afgestemd.

Onze leerlingen werken met een Chromebook, die door ouders via school wordt aangeschaft.

Wanneer word je bij ons op school aangenomen in de eerste klas?

Het schooladvies is leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.

De doorstroomtoets geldt voor alle leerlingen als tweede gegeven. Wanneer het resultaat op de doorstroomtoets hoger uitvalt dan verwacht, moet de basisschool het advies naar boven bijstellen. Alleen als het in het belang is van de leerling, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit motiveren. Voor leerlingen met een schooladvies voor het praktijkonderwijs die het toetsadvies ‘pro/vmbo bb’ krijgen, geldt een uitzondering. De school is dan niet verplicht om het schooladvies bij te stellen. Als het resultaat op de doorstroomtoets lager is dan verwacht, dan wijzigt de basisschool het schooladvies niet.

Kijk voor meer informatie de pagina Schooladvies en doorstroomtoets basisschool op Rijksoverheid.nl.

Bron: onderwijsinspectie.nl

Waarom kiezen voor Het Rhedens Dieren?

Het Rhedens Dieren heeft een breed onderwijsaanbod, een mooi studiecentrum en veel activiteiten op het gebied van cultuur, sport, dans en muziek.

Het Rhedens Dieren biedt alle niveaus aan: basis, kader, mavo, havo en vwo. Kenmerkend voor onze school is dat we onze leerlingen op alle niveaus aanmoedigen om het maximale uit zichzelf te halen, zowel binnen als buiten de lessen. Met als resultaat, een passend diploma en een prima aansluiting op het vervolgonderwijs.

Bij Het Rhedens Dieren kan de leerling naar Het College (voor onderzoekend en praktisch basis, kader en mavo) of De Academie (voor wetenschappelijk, onderzoekend en praktisch vwo en havo). Wij hebben hoge verwachtingen van iedere leerling en willen dat ze het beste uit zichzelf halen. En omdat iedereen anders is, leveren we zoveel mogelijk maatwerk. Dat kan extra ondersteuning zijn, maar ook verdieping. Want excelleren mag én kan op Het Rhedens Dieren.

De begeleiding op Het Rhedens Dieren is uitstekend en erop gericht de leerroute van iedere leerling optimaal te begeleiden. Goed contact met ouders, vervolgopleidingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties vinden wij vanzelfsprekend. We zijn een ambitieuze school. Niet alleen willen we het beste uit onze leerlingen halen, maar ook uit onszelf.

Chromebooks

Waar vind ik de huurovereenkomst voor de Chromebook?

Die vindt u op elke locatiepagina onder Downloads. 

Waar vind ik de Chromebook leenovereenkomst?

Die vindt u op elke locatiepagina onder Downloads. 

Help, ik ben mijn wachtwoord kwijt!

Wanneer je het wachtwoord van Het Rhedens schoolaccount niet meer weet, kun je een nieuw tijdelijk wachtwoord aanvragen door een privé-e-mail te sturen aan: account@hetrhedens.nl.

Vermeld daarbij in ieder geval je leerlingnaam en leerlingnummer.

Ik wil een ander merk of type Chromebook kopen voor mijn kind, kan dat?

Nee. De school werkt alleen met een eigen Chromebook. Dit heeft te maken met de registratie van de Chromebook in het netwerk van de school, de beveiliging van ons netwerk, het gebruik van een klassenmanagementsysteem en toegang tot licenties die door de school zijn betaald.

Hoe moet ik inloggen?

Op Het Rhedens kunnen leerlingen en personeelsleden met hun Rhedens schoolaccount inloggen op de Chromebooks, maar ook op allerlei andere applicaties, waaronder Magister, Google for Education, Classroom, Zermelo, Gmail, Aura en het draadloze netwerk. Er bestaan drie scenario’s.

Je bent nieuwe leerling op Het Rhedens: dan heb je vóór aanvang van het nieuwe schooljaar een activatielink ontvangen op een persoonlijk e-mailadres. Een persoonlijk e-mailadres is een vereiste om zelf het schoolaccount te kunnen activeren. Het schoolaccount geeft toegang tot Magister en wordt ook gebruikt om in te loggen op de Chromebook. De inlognaam is door de school verstrekt en kan niet gewijzigd worden. Het voorlopige wachtwoord kan wel gewijzigd worden.

Je bent al leerling op Het Rhedens, maar hebt nooit ingelogd op een Chromebook: de inlognaam is dan gelijk aan die van Magister. Het tijdelijk wachtwoord is: rhedens+leerlingnummer. Bijvoorbeeld: rhedens123456. Eenmaal ingelogd, dient dit tijdelijke wachtwoord veranderd te worden.

Je zat vorig schooljaar ook op Het Rhedens en hebt al eerder gewerkt met een Chromebook van school: je hebt zelf al een wachtwoord aangemaakt voor de Chromebook en kan daarmee inloggen op het bekende schoolaccount.

Wanneer je het wachtwoord van het schoolaccount niet meer weet, kan een nieuw tijdelijk wachtwoord aangevraagd worden door van een privé e-mail account een bericht te sturen aan: acccount@hetrhedens.nl. Vermeld daarbij in ieder geval je leerlingnaam en leerlingnummer.

Kan mijn kind alle websites bezoeken?

Op school worden bepaalde websites geblokkeerd. Deze beperking geldt thuis niet (afhankelijk van uw routerinstellingen thuis).

Wanneer leerlingen met hun Chromebook inloggen op het schoolnetwerk, wordt automatisch het (klassen)management actief. Eenmaal ingelogd in het schoolnetwerk kan de leerling niet zelf allerlei ongewenste websites bezoeken of apps installeren. De docent beschikt over een applicatie waarmee de Chromebooks van de leerlingen tijdens de les kunnen worden beheerd*.

* NB Dit beheer functioneert alléén tijdens de les en dus niet daarbuiten.

Is het schoolnetwerk goed beveiligd?

Digitale veiligheid heeft zeer hoge prioriteit op Het Rhedens. Het schoolnetwerk is zo ingesteld, dat alleen onze systeembeheerders de mogelijkheid hebben om te kunnen zien wie een bepaalde handeling doet. Uiteraard besteden zij daar alleen tijd aan wanneer er iets vreemds gebeurt, zoals een poging om een virus te verspreiden, een ddos-aanval of een hackpoging.

Kan de Chromebook ook gebruikt worden zonder internetverbinding?

De Chromebook heeft een interne opslagcapaciteit van 32 GB. Je kunt er gewoon op werken en bestanden offline opslaan. Zo kun je opgeslagen bestanden openen en bewerken, e-mail lezen en opstellen. Op het moment dat de laptop weer internet heeft, synchroniseert hij automatisch de laatste bestandsversie.

Het is altijd veiliger om gebruik te maken van het opslaan van je bestanden in de Cloud, bijvoorbeeld in Google Drive.

Mijn HUUR-Chromebook doet het niet (goed) meer. Wat moet ik doen?

Doet jouw huur-Chromebook het niet meer goed? Meld je dan met de Chromebook bij het ICT-Servicepunt en leg het probleem zo duidelijk mogelijk uit.

De medewerker van het ICT-Servicepunt zal eerst een kort onderzoek doen en beoordeelt of het probleem eenvoudig verholpen kan worden. Ook kan dan vastgesteld worden of er sprake is van garantie.

Wanneer de Chromebook niet op het ICT-Servicepunt te repareren is, lever je deze in (de acculader en beschermhoes hoeven niet te worden ingeleverd) en ga je vervolgens naar de mediatheek. Daar krijg je een vervangende, goed werkende Chromebook van school. 

TIP: Bij reparatie kunnen bestanden verloren gaan. Daarom: opgeslagen bestanden op de Chromebook, voor zover dat nog mogelijk is, naar de Google Drive uploaden.

Ik ben mijn Chromebook kwijt. Wat nu?

Wat moet je nu zelf doen?
We verwachten van jou dat je zelf ACTIEF blijft zoeken en rondvragen. Meld de vermissing direct bij je ouders/verzorgers, je mentor en de mediathecaris. Controleer dagelijks Magister > BERICHTEN en Gmail, want daarin ontvang je van ons bericht als wij de Chromebook gevonden hebben. Vraag in de mediatheek om een LEEN-Chromebook.

Wat kun je van ons verwachten?
We gaan ons best doen om je te helpen jouw Chromebook terug te vinden. De mediathecaris kan je een tijdelijk LEEN-exemplaar ter beschikking stellen. Mochten we jouw Chromebook gevonden hebben, dan sturen we jou een BERICHT via Magister > BERICHTEN en via jouw Gmail schoolaccount.

Mijn Chromebook is nergens meer te vinden...wat nu?
Jij of je ouders/verzorgers doen direct aangifte van vermissing/diefstal bij de politie.
De school stuurt een rekening naar je ouders/verzorgers. Die kunnen een aanvraag doen voor opnieuw huren of lenen. Daarvoor zal een nieuw Keuzeformulier Chromebook en een nieuwe Huurovereenkonst Chromebook moeten worden ingevuld en ondertekend. Via de Mediatheek kun je die aanvragen.

Wat houdt de optie huur in?

Je huurt de Chromebook van Het Rhedens.

De vergoeding die je betaalt bij ‘huur’ bestaat uit twee onderdelen: de aanschaf van de Chromebook en een verzekering voor onderhoud en reparaties gedurende de looptijd van de overeenkomst. Deze kosten worden als volgt in rekening gebracht:

  • In het eerste jaar betaal je een borg van € 65 en de eerste termijn van € 65; samen dus € 130,00.
  • In de volgende jaren betaal je ook € 65 per jaar.
  • In het examenjaar betaal je niets: deze huurtermijn wordt verrekend met de borg.

Mocht in de gehele huurperiode schade aan de Chromebook ontstaan, dan betaal je € 65 eigen risico per gebruikersschade (schade door eigen schuld). De leerling krijgt een vervangend exemplaar van Het Rhedens gedurende de periode van reparatie en ruilt deze weer om wanneer de eigen Chromebook is gerepareerd.

Wanneer je besluit gebruik te maken van deze optie, onderteken je het Keuzeformulier Chromebook en de Huurovereenkomst Chromebook die je per post ontvangt. Je geeft deze op de uitleverdag aan je kind mee naar school.

Een beschermhoes is bij de prijs inbegrepen.

Kan de leerling een Chromebook lenen?

Dat is mogelijk, maar niet wenselijk, aangezien de Chromebook dan niet mee naar huis mag. De leerling kan in de mediatheek een leen-Chromebook krijgen. Die moet ’s morgens voor de eerste les opgehaald worden in de mediatheek en daar, na de laatste les, weer ingeleverd worden. Bij inlevering wordt de Chromebook op gebreken gecontroleerd.

Wanneer er tijdens de leenperiode schade ontstaat aan de Chromebook of wanneer die in de leenperiode gestolen wordt, zijn daaraan voor de 'lener' kosten van reparatie of vervanging verbonden. Meer hierover kun je lezen in de Leenovereenkomst in Downloads.

Wanneer de leerling misbruik maakt van de leenoptie, bijvoorbeeld door het tòch mee naar huis te nemen, kan - na een waarschuwing - besloten worden om de leerling van lenen uit te sluiten.

Wat als je de Chromebook niet kunt betalen?

Niet iedereen heeft de financiële middelen om hun kind(eren) te laten deelnemen aan alle binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor directe ondersteuning van deze gezinnen, heeft elke gemeente een aantal regelingen getroffen. De regelingen zijn inkomensafhankelijk en bestemd voor bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop, fiets, calculator en rugzak, of een bijdrage aan de ouderbijdrage en/of schoolreizen. In een aantal gemeenten is Stichting Leergeld actief.

De regelingen van Stichting Leergeld zijn per gemeente verschillend. Je kunt hierover informatie vinden via de algemene website van Stichting Leergeld: klik hier.

Contactgegevens: 013 545 1656 | info@leergeld.nl

Website Stichting Leergeld Arnhem, Velp, Rozendaal , Westervoort en Rheden: klik hier.

Contactgegevens: 026 445 55 72 | info@leergeldarnhem.nl

Website Stichting Leergeld Doesburg: klik hier. Contactgegevens: 0313 764 000 | info@leergelddoesburgeo.nl

Website Stichting Leergeld Zevenaar en Duiven: klik hier. Contactgegevens: 0316 764 000 (woensdag 10.00-12.00 uur)  | info@leergelddeliemers.nl

Website Stichting Leergeld Zutphen: klik hier.  Alleen voor kinderen waarvan de ouders in de gemeente Zutphen wonen. Contactgegevens: 0575 514 675 | info@leergeldzutphen.nl

De gemeente Brummen heeft geen Stichting Leergeld. Zij biedt ondersteuning aan mensen met een laag inkomen middels het ‘Team Voor Elkaar’. Klik hier voor alle info. Je kunt ‘Team Voor Elkaar’ elke werkdag bellen van 9.00 tot 12.00 uur of gebruikmaken van het contactformulier.  Contactgegevens: 0575 568 568 | info@teamvoorelkaar.nl

De gemeente Rheden biedt financiële hulp met het Kindpakket, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Dit pakket biedt onder meer vergoeding voor een laptop. Voor meer informatie: klik hier.

Hoe gaat de school om met het risico van diefstal of beschadiging?

Net zoals bij gehuurde schoolboeken betekent het huren van een Chromebook van school een stukje eigen verantwoordelijkheid. De leerling is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer. Een goede hoes voorkomt veel problemen. In geval van diefstal is de huurder verplicht daarvan aangifte te doen bij de politie. Daarbij betaalt de huurder een eigen risicobijdrage van € 65.

Het aanmelden van een gehuurde Chromebook met een storing of schade gebeurt bij het ICT-servicepunt in de school. Gebruikersschade en diefstal/vermissing vallen niet onder de productgarantie.

De school hanteert protocollen (vaste regels) voor Chromebooks in geval van schade of vermissing. Die vind je ook in deze FAQ-reeks.

Is de Chromebook veilig?

De Chromebook slaat gegevens veilig op in de Cloud*. Dus als de Chromebook bijvoorbeeld gestolen wordt, dan zijn alle data gewoon nog beschikbaar. Daarnaast wordt een Chromebook automatisch online beveiligd tegen virussen, zodat de gebruiker onbezorgd kan internetten.

*Met de Cloud wordt internet bedoeld. Werken in de Cloud betekent dat de applicaties (software) en data (gegevens) niet meer op de computer zelf staan maar op een server. De Chromebook is de toegangspoort tot die applicaties & data. Om in de Cloud te werken is een verbinding met internet nodig. Maar je kunt met een Chromebook je documenten ook offline opslaan, zodat je er ook in kunt werken als je niet op internet zit. Zodra je weer internet hebt, worden de documenten gesynchroniseerd.

Google
Het Rhedens werkt met onderwijsgerelateerde applicaties van Google, zoals Google for Workspace en Google Classroom. Deze producten zijn zodanig ontwikkeld dat de privacy van leerlingen en docenten optimaal wordt beschermd en onderwijsinstellingen over de beste beveiliging in de branche beschikken. In tegenstelling tot veel ander internetbedrijven bouwt en beheert Google zijn eigen beveiligde servers en platformservices en maakt dus geen gebruik van diensten van derden. De kernservices van Google Workspace bevatten geen advertenties en de persoonlijke informatie van leerlingen wordt niet gebruikt om advertentieprofielen te maken. Onafhankelijke organisaties (o.a. E.U.) hebben strenge normen bepaald voor gegevensbeschermingsmethoden waaraan Google zich moet houden, en voeren ook controle uit op deze services.