445A7422-Verbeterd-NR

Ouderraad

Ouders hebben bij ons veel inbreng. Zo kun je meepraten in klankbordgroepen en de ouderraad, bijvoorbeeld over de schoolbrede koers of over de dagelijkse gang van zaken in de afdelingen. Maar jullie betrokkenheid geldt natuurlijk in de eerste plaats voor het eigen kind.

445A6604-Verbeterd-NR

Het hele jaar door in contact

We nemen ouders en verzorgers op Het Rhedens Dieren zoveel mogelijk mee in het onderwijs van hun kind. Dat begint meteen aan het begin van de brugklas met een ouderavond, waar alle ouders elkaar en de coach leren kennen. Direct daarna volgt het eerste gesprek: het startgesprek met coach, ouders en leerling. Hier krijgt de leerling de kans om zichzelf te presenteren.

Ouder/leerling-wisselochtend
In de eerste klas word je kort daarna uitgenodigd voor een ouder/leerling-wisselochtend. Dan neem je de plek van je kind in tijdens de lessen. Even een dagje terug naar school! De meeste ouders vinden dit super leuk en leerzaam.

Driehoeksgesprekken
Vervolgens is er rond de herfstvakantie een driehoeksgesprek met de coach, de ouder en de leerling over wat goed gaat op school, wat de leerling nodig heeft en de zelfgekozen doelen van de leerling. Dit is dus een vervolg op het startgesprek. 

Thema-avonden
Er zijn het hele jaar door ook thema-avonden voor ouders, vaak over heel praktische zaken, zoals hoe je je kind kunt begeleiden bij het huiswerk. Juist in het contact met ouders is de betrokkenheid van Het Rhedens Dieren goed merkbaar.

Doelstelling ouderraden

  • Het bevorderen van communicatie tussen de ouders onderling en tussen de ouders enerzijds en onderwijzend personeel en directie anderzijds;
  • Het bespreken van onderwerpen die naar het oordeel van de ouderraad voor de locatie of de hele school van belang zijn;
  • Het leveren van een bijdrage aan de voorlichting over de school, mede aan ouders van toekomstige leerlingen. 

De ouderraad probeert deze doelen te bereiken door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directeur en door het (mede) organiseren van spreekuur- of ouderavonden. De ouderraad heeft contacten met de ouders die lid zijn van de medezeggenschapsraad, de klankbordgroepen (die per leerjaar zijn georganiseerd) en de leerlingenraad. De ouderraad zal de ouders regelmatig informeren over de onderwerpen die zijn besproken of andere zaken die de aandacht behoeven. Dat gebeurt onder meer via de ‘Nieuwsbrief’ die regelmatig op iedere locatie verschijnt. Verslagen van de vergaderingen zijn op te vragen door te mailen naar: info@hetrhedens.nl 

De ouderraad vergadert in principe eens per 2 maanden. De vergaderingen zijn openbaar, maar het is prettig om vooraf te weten of er belangstelling is.

  • Heb je behoefte aan informatie?
  • Zijn er zaken waar je als ouder mee zit?
  • Zijn er onderwerpen die wij volgens jou op de agenda moeten zetten? 

Laat het ons weten via infodieren@hetrhedens.nl.