445A8543-Verbeterd-NR

Organisatie

en bestuur

Stichting Het Rhedens

Stichting Het Rhedens wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, met een Bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur bestaat uit één persoon: de bestuurder. De Raad van Toezicht uit vijf personen. Het bestuur en de Raad van Toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang en de opdracht van de stichting en de met haar verbonden organisatie. De bestuurder stuurt vanuit een gezamenlijk gevormde visie op de organisatie en het onderwijs en op het realiseren van deze visie. De hoofdtaak van de onderwijsorganisatie is het uitvoeren en ontwikkelen van goed onderwijs voor leerlingen en daarmee geeft de bestuurder leiding aan het uitvoeren en ontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijs. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken, het functioneren van de bestuurder en staat de bestuurder met raad terzijde. Ook bewaakt de Raad van Toezicht de verankerde grondslag en de doelstelling van de stichting.

Mirjam Bunt (3).jpg

Mirjam Bunt

Bestuurder Het Rhedens


 

Onze visie op onderwijs

De eenheid van organisatie is de locatie

Onder de stichting Het Rhedens vallen drie locaties: 

  • Het Rhedens De Tender
  • Het Rhedens Dieren
  • Het Rhedens Rozendaal

Een locatie staat onder leiding van een directeur. De locaties Dieren en Rozendaal zijn onderverdeeld in kleinere teams. Het onderwijs is leidend voor de indeling. De medewerkers in de teams worden aangestuurd door een afdelingsleider.

Lydia Dröge

Directeur Het Rhedens De Tender

Praktijkonderwijs en pro/vmbo-basis

Direct naar De Tender
DSC_4940.jpg

Eveline Maljers

Directeur Het Rhedens Dieren

Basis, kader, mavo, havo en vwo

Direct naar Dieren
Eveline Maljers.jpg

Gerard Jager

Directeur Het Rhedens Rozendaal

Havo, vwo en gymnasium

Direct naar Rozendaal
445A8634

Het Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt de locaties, de directie en het bestuur op het gebied van onder andere governance, financiën, huisvesting, ICT, communicatie, facilitaire zaken, inkoop en personeels- en leerlingenadministratie. Ook werkt het bestuursbureau beleid uit en voorziet het de directie en het bestuur van managementinformatie. Het bestuursbureau staat onder leiding van de directeur bedrijfsvoering Maarten Hanekamp.

Maarten Hanekamp.jpg

Raad van toezicht

Naam

Functie

Benoemd/herkozen

Einde 2e termijn

(Neven)functies

Mw. P.M. van Wingerden-Boers

Voorzitter RvT

1 januari 2018

 

Voorzitter van de Commissie van Toezicht

 

Lid Remuneratiecommissie

1 januari 2022

1 januari 2026

Detentieplaatsen Marechaussee

 

 

 

 

Vicevoorzitter RvT 1801

 

 

 

 

 

Mw. T.C. Zwarteveen

Vicevoorzitter RvT

1 november 2019

 

Concerncontroller ArtEZ Hogeschool voor de kunsten

 

Lid Auditcommissie

1 november 2023

1 november 2027

Penningmeester Stichting H.O.P.E. in S.A.

 

 

 

 

Lid RvT CorDeo Scholengroep te Leusden

 

 

 

 

 

Mw. S.C. Shkolnik-Oostwouder

Lid RvT

1 januari 2022

 

Secretaris Stichting Struikelstenen gemeente Rheden

 

Lid Remuneratiecommissie

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. R. Haverkamp

Lid RvT

1 augustus 2023

 

Directeur-Bestuurder Ataro B.V.

 

Lid Auditcommissie

 

 

Voorzitter VVE Velpsche Veste

 

 

 

 

 

Mw. mr. M.A.J. Kunst

Lid RvT

1 augustus 2023

 

Hoofdofficier parket Oost Nederland

 

 

 

 

Voorzitter RvT Iriszorg

 

 

 

 

Voorzitter RvT Rijnstad

_HPV2014

Contact

Postbus 35, 6950 AA Dieren
Doesburgsedijk 7, 6953 AK Dieren
algemeenbestuur@hetrhedens.nl
0313 490 900

Contact met Het Rhedens