Resultaten

Onderwijs behoort tot de kern van onze samenleving

Maatschappelijke ontwikkelingen en krachten die inwerken op de samenleving zijn ook voelbaar in het onderwijs. Soms vormt onderwijs daarop een antwoord, soms moet het ertegen worden beschermd. Scholen in het voortgezet onderwijs staan voor grote uitdagingen. Van leerlingen met leerachterstanden en motivatieproblemen tot een tekort aan onderwijzend personeel en een achteruitgang in basisvaardigheden. Allemaal langlopende en lastige kwesties. 

Toch leveren onze scholen elke dag een bijdrage aan een oplossing, door zich te blijven ontwikkelen, te professionaliseren en stappen te zetten in het verbeteren van de onderwijskwaliteit. In onze jaarverslagen lees je hoe wij dat doen.

Onze jaarverslagen
_HPV3303BEx7

Vergelijk middelbare scholen

Op de website van scholen op de kaart kun je gemakkelijk middelbare scholen vergelijken. ‘Scholen op de kaart’ is afgeleid van Vensters VO. De opdrachtgever is de VO-raad.

Scholenopdekaart