Werken bij Het RhedensVacatures
`
HomeVacaturesToezichthoudend bestuurder

Toezichthoudend bestuurder

Met ingang van: 1 augustus 2019

Welkom bij Het Rhedens

Stichting Het Rhedens is het bevoegd gezag van twee scholen: De Tender en Het Rhedens. Deze scholen hebben in totaal drie locaties – Het Rhedens Dieren, Het Rhedens Rozendaal en Het Rhedens De Tender – die organisatorisch zoveel mogelijk als zelfstandige eenheden worden beschouwd. Het Rhedens Rozendaal is een kleinschalig lyceum dat havo, atheneum en gymnasium aanbiedt. Rozendaal ligt tegen Arnhem aan en er is sprake van veel concurrentie van de omliggende scholen. Het Rhedens Dieren is een brede school die vmbo, havo en atheneum aanbiedt. Het Rhedens De Tender is een praktijkschool. Het Rhedens Dieren en De Tender hebben een regionale functie en zijn de enige middelbare scholen in de regio binnen een straal van tien kilometer rondom Dieren. Deze scholen liggen in een krimpgebied. Het Rhedens is algemeen-bijzonder en staat voor iedereen open. Alle drie de locaties zijn gevestigd in moderne gebouwen. Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat ouders en leerlingen zeer te spreken zijn over het uitstekende schoolklimaat, het diverse onderwijsaanbod en de extra activiteiten die worden aangeboden.

Functieomschrijving

Het bestuursmodel van de stichting gaat, zoals vermeld, uit van een scheiding tussen een dagelijks bestuur (DB) en een toezichthoudend bestuur (algemeen bestuur/AB). Het AB heeft als zodanig geen directe bemoeienis met de afzonderlijke locaties en hun directeuren. Het AB toetst bij uitstek op de samenhang, volledigheid en integraliteit van plannen en activiteiten van de stichting en adviseert het DB op belangrijke en complexe zaken. Een belangrijke rol van het AB is dat dit orgaan en zijn leden de verankering vormen van de stichting – en de scholen – in haar maatschappelijke omgeving en een rol hebben in de maatschappelijke verantwoording van de stichting. Van AB-leden wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn, binding hebben met de regio en op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen die de stichting kunnen raken.

Functie-eisen

Kandidaten dienen aantoonbaar over financiële deskundigheid te beschikken en ervaring als bestuurder of toezichthouder te hebben. Daarnaast is een recente Verklaring Omtrent Gedrag een vereiste.
De toezichthoudend bestuurder dient voorts te beschikken over de volgende ervaringen, kwaliteiten en competenties:

  • de filosofie van toezicht op afstand onderschrijven en beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand (rolvast);
  • (strategische) bestuurlijke kwaliteiten;
  • deskundig en betrokken;
  • affiniteit met het onderwijs;
  • kennis van de regio;
  • banden met het bedrijfsleven, overheid of maatschappelijke instelling;
  • goed, relevant netwerk;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en een kritisch zelf reflecterend vermogen;
  • géén mogelijke conflicterende functies vervullend; met name het in dienst zijn van of een functie vervullend bij regionale (semi-)overheid en/of belangenbehartigende instanties;
  • analytisch vermogen.

Van dit AB-lid wordt naast zijn inbreng in het AB verwacht dat hij inhoudelijk sparringpartner is van het hoofd financiën. Er is voldoende financiële kennis binnen de organisatie aanwezig; het gaat dus nadrukkelijk om meedenken.

De voorselectiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 28 maart 2019; de selectiegesprekken op vrijdagmiddag 19 april 2019.

De werving en selectie van deze functie wordt begeleid door B&T Werving en Selectie. Als je hier klikt, word je direct doorgelinkt naar deze vacature op de website van B&T. Je brief en curriculum vitae kun je versturen via het inschrijfformulier op deze pagina van ter attentie van mevrouw mr. Elly van Zadelhoff, onder vermelding van vacaturenummer 20190049.

Meer informatie in de profielschets en telefonisch: 088 20 51 600.
 
We zien je reactie graag uiterlijk zondag 24 maart 2019 tegemoet.

Vacatures
vacatures

Hartelijk dank voor uw interesse in Het Rhedens. Op deze pagina vindt u per locatie een overzicht van onze vacatures.

Voor de verwerking van sollicitaties maken wij gebruik van Meesterbaan. Als u binnen de vacature van uw interesse op de link klikt, wordt u direct doorgelinkt naar onze vacatures op de website van Meesterbaan.

Staat er op dit moment geen passend aanbod voor u tussen? Wij zijn altijd geïnteresseerd in gemotiveerd en goed opgeleid personeel dus stuur ons gerust een open sollicitatie via het online invulformulier.  

Uiteraard worden de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld en in geen geval aan derden verstrekt.

195