De toekomst van Het RhedensStrategisch Beleidsplan
`
HomeStrategisch Beleidsplan

Een dynamisch plan

Het strategisch beleidsplan wordt een keer per vier jaar vastgesteld. Het wordt door ons gebruikt als instrument dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de school.

De wil om ons te ontwikkelen, is niet de enige drijfveer in dit plan. We hebben ook gekeken naar kansen en bedreigingen.
Een belangrijk factor de komende jaren is de bevolkingskrimp. We kiezen ervoor deze bedreiging als een kans te zien; krimp als een extra stimulans om nieuwe wegen in te slaan. We hebben gekozen voor een dynamisch plan, vooral bedoeld om ontwikkelingen in gang te zetten. We formuleren wat Het Rhedens bindt en binnen die kaders is het aan de locaties om concrete plannen uit te werken in de locatieplannen en in plannen van de verschillende afdelingen.

Onderwijs staat in het hart van de samenleving. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben direct en indirect gevolgen voor
het onderwijs. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te bieden. In een wereld die steeds verandert en nieuwe eisen stelt, kan het onderwijs altijd beter.
 

DSC_8871
Leren, ontplooien, samenleven
Klik hier voor het strategisch beleidsplan
351