19 april 2018 - Dm3b van #hetrhedensdieren heeft buiten les...Lekker even het gebouw… https://t.co/iicDNmtI2h
18 april 2018 - Terwijl ik de volgende dag van het #cspe voorbereid, kijkt collega @wskamphuis het gemaakte werk van vandaag na in… https://t.co/DOaFm8Ys3a
16 april 2018 - Het Rhedens Dieren houdt sponsorloop voor motorrun https://t.co/rRwpml1DPP https://t.co/AC815gSZDv
16 april 2018 - #examenstunt mavo4 op #hetrhedensdieren. Feest voor leerjaar 3 & 4… https://t.co/eqm9hHzucu
13 april 2018 - Herdenking bevrijding Dieren in het Carolinapark https://t.co/2KNzWKAKdk
Welkom bij Het Rhedens!

Over Het Rhedens


Het Rhedens is een bijzonder openbare scholengemeenschap met drie locaties, Het Rhedens Rozendaal, Het Rhedens Dieren en Het Rhedens de Tender, die samen alle soorten van voortgezet onderwijs verzorgen. De organisatorische eenheid van Het Rhedens wordt gevormd door de locatie. De onderwijskundige eenheid is de afdeling. Deze afdelingen zijn overzichtelijk met 150 tot 300 leerlingen. Binnen elke afdeling speelt een kernteam van docenten een centrale rol. De afdeling en het kernteam worden aangestuurd door de afdelingsleider.

 

Aantal leerlingen per locatie

Het Rhedens Dieren: ± 1030
Het Rhedens Rozendaal: ± 865
Het Rhedens de Tender: ± 135

Samenstelling algemeen schoolbestuur

Dhr. J. Wiegers, voorzitter
Dhr. M.A. Willemen, vicevoorzitter
Dhr. K. van de Sande, penningmeester
Dhr. R.J. den Haan, lid

Dagelijks bestuur
Mevrouw M.M. Bunt, algemeen directeur 

Locatiedirecteuren

De heer I. Gijsberts, Het Rhedens Dieren 
Mevrouw C.J.M. OomensHet Rhedens Rozendaal
De heer M. van Minderhout, Het Rhedens de Tender

Medezeggenschap

Elke locatie heeft een ouderraad die is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de locatie. De medezeggenschapsraden van de drie locaties vormen tezamen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.