22 januari 2018 - We zijn te zien in @Pathe Arnhem! Voor élke film draait dit filmpje mee in de reclame!
21 januari 2018 - Open dag Het Rhedens op zaterdag 27 Januari https://t.co/9zSUrvuaYB #HetRhedens
21 januari 2018 - Vrijwilligers gemeente Rheden en Rozendaal in de schijnwerpers https://t.co/IFiYQuLLZV
20 januari 2018 - Op #hetrhedensdieren is vanavond de uitreiking van de… https://t.co/CqRzY8evWo
18 januari 2018 - Het Rhedens on film! We zijn enorm trots op en blij met onze kersverse promotiefilms! Bekijk ze op ons Facebookacco… https://t.co/vUIhb6cmVm
27 JANUARI 2018 OPEN DAG! KOM JIJ OOK?

Over Het Rhedens


Het Rhedens is een bijzonder openbare scholengemeenschap met drie locaties, Het Rhedens Rozendaal, Het Rhedens Dieren en Het Rhedens de Tender, die samen alle soorten van voortgezet onderwijs verzorgen. De organisatorische eenheid van Het Rhedens wordt gevormd door de locatie. De onderwijskundige eenheid is de afdeling. Deze afdelingen zijn overzichtelijk met 150 tot 300 leerlingen. Binnen elke afdeling speelt een kernteam van docenten een centrale rol. De afdeling en het kernteam worden aangestuurd door de afdelingsleider.

 

Aantal leerlingen per locatie

Het Rhedens Dieren: ± 1030
Het Rhedens Rozendaal: ± 865
Het Rhedens de Tender: ± 135

Samenstelling algemeen schoolbestuur

Dhr. J. Wiegers, voorzitter
Dhr. M.A. Willemen, vicevoorzitter
Dhr. K. van de Sande, penningmeester
Dhr. R.J. den Haan, lid

Dagelijks bestuur
Mevrouw M.M. Bunt, algemeen directeur 

Locatiedirecteuren

De heer I. Gijsberts, Het Rhedens Dieren 
Mevrouw C.J.M. OomensHet Rhedens Rozendaal
De heer M. van Minderhout, Het Rhedens de Tender

Medezeggenschap

Elke locatie heeft een ouderraad die is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de locatie. De medezeggenschapsraden van de drie locaties vormen tezamen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.