27 juni 2017 - Brugklasintroductie #hetrhedensrozendaal! #welkom #brugklas https://t.co/ckw0KohhLn
24 juni 2017 - Met het insturen van hun zonnebloem-schilderijen, hebben leerlingen… https://t.co/JVi2FwVEKf
23 juni 2017 - Op het @sghetrhedens in Dieren voor opnames door E-Wise voor de e-learning over Online Privacy https://t.co/W593H9Xhgj
21 juni 2017 - Op #hetrhedensrozendaal was de afsluiting van het Plusklasjaar… https://t.co/vnZpfuKlnh
20 juni 2017 - Certificaat Chinees voor leerlingen van #hetrhedensrozendaal!
KOM OOK NAAR HET RHEDENS!

Over Het Rhedens


Het Rhedens is een bijzonder openbare scholengemeenschap met drie locaties, Het Rhedens Rozendaal, Het Rhedens Dieren en Het Rhedens de Tender, die samen alle soorten van voortgezet onderwijs verzorgen. De organisatorische eenheid van Het Rhedens wordt gevormd door de locatie. De onderwijskundige eenheid is de afdeling. Deze afdelingen zijn overzichtelijk met 150 tot 300 leerlingen. Binnen elke afdeling speelt een kernteam van docenten een centrale rol. De afdeling en het kernteam worden aangestuurd door de afdelingsleider.

 

Aantal leerlingen per locatie

Het Rhedens Dieren: ± 1100
Het Rhedens Rozendaal: ± 950
Het Rhedens de Tender: ± 130

Samenstelling algemeen schoolbestuur

De heer J. Wiegers, voorzitter
De heer J.H.A. van de Sande, penningmeester
De heer M. Willemen, lid
Mevrouw T. van Kempen, lid

Mevrouw K.M. Timmer, lid

Dagelijks bestuur
Mevrouw M.M. Bunt, algemeen directeur 

Locatiedirecteuren

De heer I. Gijsberts, Het Rhedens Dieren 
Mevrouw C.J.M. OomensHet Rhedens Rozendaal
De heer M. van Minderhout, Het Rhedens de Tender

Medezeggenschap

Elke locatie heeft een ouderraad die is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de locatie. De medezeggenschapsraden van de drie locaties vormen tezamen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.