22 oktober 2017 - Gratis #inpakservice van Het Rhedens de Tender! https://t.co/Nwoyz5afd9
13 oktober 2017 - Vanmorgen enkele leerlingen van @sghetrhedens De Tender mogen rondleiden. Leuke groep, en wie weet in toekomst… https://t.co/cG1AoLG3JX
13 oktober 2017 - Leerling van Het Rhedens Rozendaal Josquin van Elburg staat met lezersbrief in nrc.
12 oktober 2017 - @sghetrhedens Kent iemand een #tenor in de Veluwezoom? Een of twee tenoren meer zou een bijdrage zijn aan de balan… https://t.co/sfORaUyaff
7 oktober 2017 - Vadim van Kuijk 77e bij finale Junior Wiskunde Olympiade voor 2e klas VO @sghetrhedens
KOM OOK NAAR HET RHEDENS!

Over Het Rhedens


Het Rhedens is een bijzonder openbare scholengemeenschap met drie locaties, Het Rhedens Rozendaal, Het Rhedens Dieren en Het Rhedens de Tender, die samen alle soorten van voortgezet onderwijs verzorgen. De organisatorische eenheid van Het Rhedens wordt gevormd door de locatie. De onderwijskundige eenheid is de afdeling. Deze afdelingen zijn overzichtelijk met 150 tot 300 leerlingen. Binnen elke afdeling speelt een kernteam van docenten een centrale rol. De afdeling en het kernteam worden aangestuurd door de afdelingsleider.

 

Aantal leerlingen per locatie

Het Rhedens Dieren: ± 1030
Het Rhedens Rozendaal: ± 865
Het Rhedens de Tender: ± 135

Samenstelling algemeen schoolbestuur

Dhr. J. Wiegers, voorzitter
Dhr. M.A. Willemen, vicevoorzitter
Dhr. K. van de Sande, penningmeester
Dhr. R.J. den Haan, lid

Dagelijks bestuur
Mevrouw M.M. Bunt, algemeen directeur 

Locatiedirecteuren

De heer I. Gijsberts, Het Rhedens Dieren 
Mevrouw C.J.M. OomensHet Rhedens Rozendaal
De heer M. van Minderhout, Het Rhedens de Tender

Medezeggenschap

Elke locatie heeft een ouderraad die is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de locatie. De medezeggenschapsraden van de drie locaties vormen tezamen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.