Nieuws
`
HomeNieuwsKindpakket gemeente Rheden

Kindpakket gemeente Rheden

Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen zoals sporten bij een sportclub, op muziekles of mee op schoolreisje met de klas. De kosten hiervoor zijn niet voor elke ouder eenvoudig op te brengen. Daarom heeft de gemeente Rheden het kindpakket.

De gemeente Rheden heeft samen met Stichting Leergeld een pilot gestart, waarbij er voor bepaalde brugklassers een mobiele telefoon beschikbaar wordt gesteld. Voorwaarde hiervoor is dat de ouder zelf een Gelrepas heeft (d.w.z. inkomen tot 120% van bijstandsniveau) of een laag besteedbaar inkomen.

De gemeente Rheden heeft daarnaast ook middelen beschikbaar gesteld voor schoolkosten.

Meer informatie over deze regelingen staat op de website van de gemeente Rheden: www.rheden.nl/kindpakket.

Vergoeding schoolkosten
Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben ouders vaak extra kosten. Bijvoorbeeld voor schrijfspullen, gymkleding en de ouderbijdrage voor school. Ouders die weinig inkomen hebben, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen; € 75,00 voor kinderen op de basisschool en € 175,00 voor kinderen in het voortgezet onderwijs. Aanvragen gaat via een aanvraagformulier op www.rheden.nl/kindpakket.

Mobiele telefoon voor brugklassers
Het is al langer mogelijk om ondersteuning te krijgen bij de aanschaf van een fiets of laptop. Vanaf komend schooljaar is het ook mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het aanschaffen van een smartphone voor brugklassers.
Aanvragen gaat via Stichting Leergeld Arnhem: www.leergeldarnhem.nl.

CONTACT

Zoals u weet zijn onze locaties vanwege het coronavirus in ieder geval tot en met de meivakantie gesloten (voor onze eindexamenleerlingen kan hier op strikt noodzakelijke momenten van worden afgeweken).

Dat betekent dat bij de recepties ook niemand aanwezig is. Als u de locatie belt, krijgt u onze voicemail met praktische informatie. In de brieven die ouders en leerlingen van ons ontvangen, staan soms ook mobiele telefoonnummers.  

Hoe kunt u ons digitaal bereiken? 

Het Rhedens De Tender: infodetender@hetrhedens.nl
Het Rhedens Dieren:
infodieren@hetrhedens.nl
Het Rhedens Rozendaal: inforozendaal@hetrhedens.nl

ECS_8549
Nieuws

Het Rhedens is een school voor iedereen, die bekend staat om de fijne sfeer en persoonlijke aandacht. Een school waar ontzettend veel gebeurt. Regelmatig plaatsen we daarover korte nieuwsberichtjes. Veel leesplezier!

194