Nieuws
`
HomeNieuwsINFORMATIE CORONAVIRUS

INFORMATIE CORONAVIRUS

Donderdag 13 oktober 2022

Coronathermometer van ‘laag’ naar ‘verhoogd’- PO/VO

De stand van de coronathermometer is vanwege het toenemend aantal besmettingen van ‘laag’ naar ‘verhoogd’ gegaan. Dat betekent dat de impact op de samenleving en de zorg door de ziektelast van het virus is verhoogd. Vooral kwetsbare groepen lopen nu meer risico.

Voor het onderwijs verandert er niets nu de stand van de thermometer van ‘laag’ naar ‘verhoogd’ is gegaan. In het sectorplan corona funderend onderwijs staat dat pas vanaf de stand ‘hoog’ maatregelen nodig kunnen zijn, zoals het gebruik van mondkapjes, het instellen van looproutes in school, gespreide pauzes en voldoende afstand van elkaar houden.

Mocht de stand van de coronathermometer naar ‘zeer hoog’ gaan (de hoogste alarmfase), dan zou het kunnen dat per toerbeurt de helft van de leerlingen naar school gaat. Er zal in de hoogste alarmfase ook extra aandacht zijn voor de sociale functie van het onderwijs en voor kwetsbare leerlingen.

Het is de inzet van het kabinet om de scholen altijd open te houden, ook als sprake is van de hoogste alarmfase.

Tekst: voss abb: vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Maandag 11 april 2022

GGD-test niet meer nodig

Vanaf maandag 11 april wordt de zelftest het uitgangspunt om te bepalen of iemand besmet is met het coronavirus. Het is niet meer nodig om na een positieve zelftest dit door de GGD te laten bevestigen. Voor specifieke groepen, bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken of geen zelftest kunnen gebruiken, blijft een GGD-test mogelijk. Een GGD-test is ook mogelijk voor het krijgen van een herstelbewijs. Zo’n bewijs kan nodig zijn om internationaal te reizen of als bij een opleving het coronatoegangsbewijs onverhoopt weer noodzakelijk wordt.

Voor meer informatie: KLIK HIER

Dinsdag 15 maart 2022

Verdere versoepeling coronamaatregelen

Het kabinet heeft 15 maart 2022 besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Dat betekent concreet voor het onderwijs dat het advies om twee keer per week preventief te testen voor leerlingen én onderwijspersoneel per direct komt te vervallen. Wel blijft het advies om bij klachten thuis te blijven en een zelftest af te nemen. Vooralsnog blijft het mogelijk om hiervoor zelftesten aan te vragen, zowel voor leerlingen als voor personeelsleden. 

Voor meer informatie: KLIK HIER

Dinsdag 15 februari 2022

Persconferentie 15 februari 2022

Het blijft – tot vrijdag 25 februari – nodig voor onderwijspersoneel om 1,5 meter afstand te houden en voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de school.

Met ingang van vrijdag 18 februari zijn externe volwassenen, zoals ouders, ook weer op school welkom. Ook hiervoor geldt dat het tot vrijdag 25 februari nodig blijft 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen bij verplaatsingen.

Per 18 februari wordt de isolatieduur voor met covid besmette personen ingekort van minimaal 7 naar minimaal 5 dagen. Voorwaarde is wel dat de betreffende persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is.

Voor alle informatie: KLIK HIER

Woensdag 26 januari 2022

Kabinet versoepelt quarantaineregels voor voortgezet onderwijs

Met ingang van woensdag 26 januari vervallen de huidige quarantaineregels voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Leerlingen die in contact geweest zijn met een met covid-19 besmet persoon hoeven niet in quarantaine. Leerlingen die positief getest zijn of klachten hebben die op corona wijzen, blijven thuis. Voor meer informatie KLIK HIER.

Woensdag 5 januari 2022

Basis- en middelbaar onderwijs na de kerstvakantie weer open

Dat betekent dat we op maandag 10 januari 2022 alle leerlingen weer op school mogen ontvangen. De locaties hebben leerlingen, ouders en verzorgers via e-mail nader geïnformeerd. Voor meer informatie vanuit de rijksoverheid KLIK HIER.

Zondag 19 december 2021

Tijdelijke sluiting van onze scholen

Gisteravond kondigde het kabinet een lockdown af die per vandaag ingaat en ook voor het onderwijs bijzondere maatregelen tot gevolg heeft. Vanaf maandag 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022 zijn de scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs dicht.

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van alle locaties via de mail een brief ontvangen met daarin nadere informatie omtrent het opnieuw tijdelijk sluiten van onze scholen.

28 november 2021

Aanscherpingen coronamaatregelen

Met ingang van maandag 29 november is het dragen van een mondkapje in de gangen van de scholen weer verplicht. Zoals voorheen betekent dit dat je zelf een mondkapje mee naar school neemt en in de gangen en in de aula van de school het mondkapje draagt over mond en neus. Ook vragen we je om bij binnenkomst van de school je handen te reinigen met desinfectiemiddel dat klaarstaat bij de ingang. Het dringend advies is om minimaal twee keer per week een zelftest af te nemen. Zelftests kun je ophalen bij de receptie van de school. 

22 november 2021

Aanscherpingen coronamaatregelen

Sinds de persconferentie van 12 november is er sprake van aanvullende maatregelen in verband met corona. Voor het voortgezet onderwijs gelden ook enkele aanscherpingen.  

De maatregel dat de leerling bij coronagerelateerde klachten thuis blijft en zich laat testen bij de GGD, blijft van kracht. In geval van ziekte, corona-gerelateerde klachten en/of quarantaine, nemen ouders altijd contact op met school. Vanaf 19 november geldt de door het kabinet op 12 november aangekondigde algemene maatregel dat alle huisgenoten bij een besmetting in quarantaine moeten, ongeacht of zij gevaccineerd zijn of niet. Een test via de GGD op de vijfde dag kan de quarantaineperiode verkorten.

Op school zijn bij de receptie voor leerlingen zelftesten beschikbaar. Een zelftest kan thuis voor de zekerheid worden gebruikt, ook als je volledig gevaccineerd bent, bijvoorbeeld als je veilig naar school wilt. Het advies van de overheid is om géén zelftest te gebruiken als er eenmaal sprake is van coronagerelateerde klachten (bijvoorbeeld neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts en plotseling verlies van reuk en/of smaak). Maak in dat geval altijd een testafspraak met de GGD.

Per excursie en overige extra activiteiten wegen we af wat verantwoord is onder welke omstandigheden. Over het al dan niet doorgaan van een excursie, krijgt u uiteraard bericht.

Als een leerling in quarantaine is, dan geldt dat de lessen zo veel mogelijk online gevolgd kunnen worden.

2 november 2021

Geen nieuwe maatregelen

Tijdens de persconferentie van 2 november 2021 zijn nieuwe maatregelen aangekondigd met betrekking tot het coronavirus. Voor het voortgezet onderwijs zijn er geen nieuwe maatregelen aangekondigd. Het Rhedens heeft altijd de richtlijnen vanuit de GGD en het protocol van de VO-raad gevolgd. Dat blijven we nu ook doen. Dat betekent dat we geen nieuwe maatregelen treffen op school.

14 september 2021

Mondkapjesplicht vervalt per 25 september 2021

In het voortgezet onderwijs, het mbo en hoger onderwijs vervalt de mondkapjesplicht buiten de les- of collegezalen. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. 

Bron: rijksoverheid.nl

2 september 2021

Mail coronamaatregelen start nieuwe schooljaar 

Vandaag hebben alle leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens De Tender, Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal mail ontvangen met nadere informatie over de coronamaatregelen tijdens de start van het nieuwe schooljaar.

19 juni 2021

Mondkapjes blijven verplicht

Op vrijdag 18 juni 2021 was er weer een persconferentie over het coronavirus, met demissionair minister-preent Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Naast de aangekondigde versoepelingen, werd ook aangegeven, dat mondkapjes in het voortgezet onderwijs nog verplicht blijven.

Ook blijven de basisregels van kracht: 

 • Was vaak je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Klachten? Blijf dan thuis en laat je testen!

8 juni 2021

Wijziging kennismakingsmiddag brugklasleerlingen

Vanwege de geldende en nog niet versoepelde protocollen voor het basisonderwijs, kan de kennismakingsmiddag voor nieuwe brugklasleerlingen op dinsdag 22 juni aanstaande helaas niet doorgaan. VO-scholen mogen nog geen gemengde groepen leerlingen van verschillende basisscholen ontvangen. 

We zijn nog in overleg of het mogelijk is de nieuwe brugklasleerlingen op een latere datum te ontvangen, zodat ze nog vóór de zomervakantie sfeer kunnen proeven en kennis kunnen maken met hun coach of mentor en klasgenoten. De datum die we daarvoor in gedachten hebben, is 13 juli. Of we deze middag kunnen organiseren, hangt op de eerste plaats af van de dan geldende protocollen. Of er eind deze maand versoepelingen te verwachten zijn, is nu nog niet duidelijk. Alle ouders/verzorgers van leerlingen die in schooljaar 2021-2022 starten in de brugklas van Het Rhedens Dieren, Het Rhedens Rozendaal of Het Rhedens de Tender horen weer van ons, zodra we zicht hebben op de mogelijkheden.

27 en 28 mei 2021

Informatie opening school per 7 juni

Alle leerlingen en ouders/verzorgers zijn via de mail op de hoogte gebracht, dat de locaties van Het Rhedens vanaf maandag 7 juni aanstaande alle leerlingen weer tegelijk mogen ontvangen!

Mei 2021

Informatie zelftests 

Alle leerlingen en ouders/verzorgers zijn gemaild over door het ministerie beschikbaar gestelde preventieve zelftests voor leerlingen. Met ingang van dinsdag 25 mei kunnen leerlingen op vaste dagen preventieve zelftests ophalen. Het gebruik hiervan is altijd op vrijwillige basis! Het mag dus nooit een voorwaarde zijn voor leerlingen om aan het onderwijs te kunnen deelnemen.

Vrijdag 26 februari 2021

Informatie opening school

Donderdag 25 februari en vrijdag 26 februari 2021 hebben ouders, verzorgers en leerlingen van Het Rhedens Rozendaal (via nieuwsbrief), Het Rhedens Dieren (via mail) en Het Rhedens De Tender (via nieuwsbrief) nadere informatie ontvangen over hoe we de opening van onze locaties vorm gaan geven vanaf 1 maart.

Dinsdag 23 februari 2021

Vanaf 1 maart gaan de middelbare scholen weer open

Middelbare scholen gaan vanaf 1 maart weer open. Alle leerlingen gaan minimaal 1 dag per week naar school. Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn, volgen zij onderwijs op afstand. Dat heeft het kabinet vandaag besloten op basis van advies van het OMT. 

Doordat het op school noodzakelijk is om 1,5 meter afstand te houden is het niet mogelijk dat alle leerlingen tegelijk op school zijn. Scholen krijgen daarom ruimte voor maatwerk. Voorwaarde daarbij is dat alle leerlingen minimaal 1 dag per week naar school kunnen. We zullen onze leerlingen en hun ouders/verzorgers zo snel mogelijk informeren over hoe onze locaties daar invulling aan geven! 

We zijn ontzettend blij jullie binnenkort weer (vaker) te zien! 

Woensdag 13 januari 2021

Mail leerlingen en ouders/verzorgers Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal

Vandaag hebben alle leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal mail ontvangen met nadere informatie over de coronamaatregelen.

Dinsdag 12 januari 2021

Scholen in ieder geval gesloten tot en met 9 februari

Het kabinet heeft de lockdown verlengd tot en met dinsdag 9 februari. De schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs blijven in ieder geval tot die tijd voor bijna alle leerlingen dicht. Voor onderwijs aan eindexamenkandidaten blijven de scholen open. Dit geldt ook voor onderwijs in de praktijkgerichte vakken op het vmbo, het speciaal en het praktijkonderwijs (pro). De scholen blijven eveneens open voor kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders in een vitaal beroep.

Anderhalve meter afstand
Uit voorzorg moeten voortgezet onderwijs leerlingen weer anderhalve meter afstand houden van elkaar op school. 

Dinsdag 15 december 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers van alle locaties over de tijdelijke sluiting van onze scholen

Vandaag ontvangen leerlingen, ouders en verzorgers van alle locaties via de mail een brief met daarin nadere informatie omtrent het opnieuw tijdelijk sluiten van onze scholen. De Tender verstuurt vrijdag 18 december nadere informatie via de nieuwsbrief!

Maandag 14 december 2020

Tijdelijke sluiting scholen

De schoolgebouwen in het (basis- en) voortgezet onderwijs gaan vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari voor bijna alle leerlingen dicht. We schakelen over op online onderwijs. Voor onderwijs aan eindexamenkandidaten blijven de scholen open. Dit geldt ook voor onderwijs in de praktijkgerichte vakken op het vmbo, het speciaal en het praktijkonderwijs (pro). De scholen blijven eveneens open voor kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders in een vitaal beroep. Ook de schoolexamens van leerlingen in het (voor)examenjaar kunnen doorgaan. Dit maakte het kabinet 14 november 2020 bekend. Bron: vo-raad.

Dinsdag 3 november 2020

Mail leerlingen Het Rhedens Dieren over aangescherpte maatregelen voor het dragen van een mondkapje

In de praktijk blijkt dat het nog niet voor iedere leerling vanzelfsprekend is om je mond en neus te bedekken met een mondkapje. Tot nu toe is het aantal positief geteste leerlingen en medewerkers op de locatie Dieren relatief beperkt (op de andere locaties gelukkig ook!). Met zijn allen streven we er natuurlijk naar, om de school open te houden. Aangescherpte maatregelen voor het dragen van een mondkapje dragen daar aan bij. Dinsdag 3 november zijn leerlingen van Het Rhedens Dieren hierover per mail geïnformeerd. We bedanken iedereen alvast voor hun medewerking!

Vrijdag 2 oktober 2020

Mail ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers Het Rhedens over nieuwe coronamaatregel

Vanaf 5 oktober geldt het dringende advies om in het voortgezet (speciaal)onderwijs buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals in gangen en overige plaatsen/ruimten waarin men veel beweegt. In klassikale lessituaties met leerlingen kan het mondkapje af.

Mondkapje verplicht
Sinds het begin van de coronacrisis hebben wij verschillende maatregelen genomen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers: van gescheiden pauzes, aanvullende afspraken m.b.t. leswisselingen, intensievere schoonmaak, voorlichting, het streamen van lessen en posters, tot de 1,5 meter afstand, spatkappen en extra ventilatie.

Ondanks alle maatregelen nemen landelijk de besmettingen weer toe en daarmee ook de zorgen op scholen. We zien dan ook dat steeds meer scholen een mondkapjesplicht invoeren.

Omdat de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers voorop staat, én om de continuïteit van het onderwijsproces zoveel mogelijk te kunnen garanderen (we willen dat onze school open kan blijven!), heeft ook Het Rhedens besloten alle leerlingen en medewerkers vanaf maandag te verplichten een mondkapje te dragen bij verplaatsingen binnen de school. Dat wil zeggen bij de kluisjes, in de gangen, in de trappenhuizen en tijdens het lopen in overblijfruimtes. In overblijfruimtes, de personeelskamer en werkkamers kan het mondkapje alleen af als je zit of staat én als er onderling 1,5 meter afstand is.

Tijdens praktijklessen, waarbij het vanwege instructies vaak lastig is om 1,5 meter afstand te houden, kan de docent (in het kader van ieders veiligheid) leerlingen verplichten in de les hun mondkapje op te zetten.

Wij verzoeken iedere leerling en medewerker vanaf maandag 5 oktober een mondkapje mee naar school te nemen. We zijn tot dit besluit gekomen in overleg met de GMR van Het Rhedens. Het is een stevige maatregel, maar door het toe te voegen als schoolregel, hopen wij ook duidelijkheid en eenduidigheid te verschaffen.

We willen benadrukken dat het dragen van een mondkapje een aanvullende maatregel is. Uiteraard blijven ook alle andere maatregelen van kracht. 

Donderdag 1 oktober 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Rozendaal

Vandaag ontvangen leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Rozendaal via de mail een brief met daarin onder meer informatie over de huidige coronamaatregelen op Het Rhedens Rozendaal.

Beslisboom

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is er een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben. KLIK HIER voor deze beslisboom.

Donderdag 10 september 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Rozendaal

Vandaag ontvangen leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Rozendaal een mail met daarin een stappenplan als het gaat om lesgeven in coronatijd. Er worden drie mogelijkheden toegelicht: online basisles op school, online keuze-uur op school, online basislessen wanneer je als leerling thuis bent. Aan deze mail is ook een handelingsschema bij coronaklachten toegevoegd.

Maandag 24 augustus 2020

Richtlijnen

Onze locaties openen weer voor iedereen en via het normale schoolritme, maar we moeten nog steeds goed rekening houden met de gezondheid en veiligheid van leerlingen en medewerkers. Het Rhedens houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. De VO-raad heeft een protocol Volledige Opening VO geschreven en een lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd (Q&A). De richtlijnen van het RIVM zijn uitgangspunt voor dit protocol en voor iedereen leidend. Wij hebben dit protocol ook als uitgangspunt genomen.  

Geen 1,5 meter criterium voor leerlingen
Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in het voortgezet onderwijs onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Leerlingen moeten wel 1,5 meter afstand houden van docenten en medewerkers. Ook moeten docenten en medewerkers onderling 1,5 meter afstand houden.

Behoor je tot een risicogroep?
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.

Blijf thuis:

 • Bij koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten van jezelf of iemand uit je huishouden. Ben je al op school als je klachten krijgt? Dan ga je naar huis. Je mag weer naar school komen als iedereen binnen jouw huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 • Als je in een zogenaamd ‘oranje gebied’ bent geweest, zijn de richtlijnen van het RIVM voor ons leidend. Dringend advies is om na terugkomst uit een oranje gebied 10 dagen in quarantaine te blijven.  

Testen
Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Bel 0800-1202 voor een afspraak om je te laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook de website van rijksoverheid.nl.  

Als je positief getest bent op Covid-19 moet je tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. Pas als je 24 uur geen klachten meer hebt mag je weer naar school. Zie ook de website van rivm.nl voor de leefregels. Als iemand in je huishouden positief getest is, moet jij 10 dagen thuisblijven (omdat je tot en met 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek zou kunnen worden). Je kunt weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. 

In de leslokalen

 • Bij elk lokaal zijn voor de leerlingen desinfecterende handgel aanwezig.
 • Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met hygiënespray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. 
 • In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.
 • Er wordt zoveel mogelijk gelucht door de ramen en deuren open te zetten.
 • Loop niet onnodig rond door de klas tijdens de les.
 • Toiletbezoeken bij voorkeur tijdens de les en niet tijdens een leswissel.
 • Na de laatste les gaan leerlingen direct naar huis.

Luchtkwaliteit op orde
Tijdens de zomervakantie is op elke locatie onderhoud geweest aan de ventilatiesystemen. Hierbij is gecontroleerd op juiste werking en instellingen en zijn tevens alle filters vervangen. Door onze ventilatiesystemen wordt verse lucht van buiten aangevoerd. Binnen wordt de gebruikte lucht uit de lokalen afgevoerd naar buiten. Er is geen sprake van recirculatie van lucht. Voor een optimale werking zullen de ventilatiesystemen 24/7 draaien.

Praktische vakken 
Bij praktijkvakken kan het lastiger zijn de 1,5 meter afstand te bewaren. Het RIVM staat voor praktijkvakken toe om hiervan af te wijken in praktijklessen. We besteden extra aandacht aan de schoonmaak van materialen waarmee de leerlingen in aanraking komen. Gym kan zowel buiten als binnen worden gegeven. 

Mondkapjes
In het belang van de veiligheid van leerlingen en docenten kan het voor bepaalde vakken wenselijk zijn als iedereen een mondkapje draagt. Denk bijvoorbeeld aan praktijklessen. Je hoeft je mondkapje pas op als je dat wordt gevraagd. Dat kan per vak verschillen. 

In de pauze 
De kantine is gewoon open. Ook hier worden de veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht genomen. Zolang het weer het toelaat, zullen wij leerlingen aanmoedigen om zoveel mogelijk buiten te pauzeren.

Ouders op school
Het contact met ouders doen we bij voorkeur online. Ouders kunnen wel worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken of bijeenkomsten) met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. We gaan hier terughoudend mee om en houden zoveel mogelijk rekening met rustige tijdstippen. Wij hopen hierbij ook op uw medewerking en gaan ervan uit dat u niet naar school komt indien u gezondheidsklachten heeft.
 

We kunnen het als school niet alleen. Wanneer we ons allemaal – personeel, leerlingen, ouders en verzorgers - houden aan de regels is de kans op besmetting gering. We rekenen dan ook op ieders medewerking, zodat we er samen een mooi schooljaar van kunnen maken! 

Dinsdag 7 juli 2020

Quarantaine na vakantie naar oranje of rode landen geen geldige reden voor schoolverzuim

Uit de nieuwsbrief van het ministerie van OCW
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie dit toch doet, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor kinderen boven de 12 jaar. Omdat kinderen t/m 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij coronabesmetting geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn.

Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim. Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden. Ouders die in quarantaine zitten mogen uiteraard niet op school of op het schoolplein komen. Voor docenten en ander onderwijspersoneel die naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om op tijd terug zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat de school begint. Scholen doen er verstandig aan het personeel hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan.

Donderdag 2 juli 2020

Protocol VO-raad, opgesteld door AOb, CNV Onderwijs, FvOv en VO-raad

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT - de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling. In overleg met de facilitaire dienst wordt bekeken welke maatregelen en voorzieningen getroffen worden om het onderwijs na de zomervakantie voor iedereen veilig te organiseren. Klik voor het protocol op deze link

Donderdag 4 juni 2020

Examenresultaten 2020

Donderdag 4 juni kwam voor de examenkandidaten de verlossende examenuitslag. Voor iedereen die geslaagd is: onwijs knap om in deze bijzondere tijd je schoolexamens goed af te ronden! Van harte gefeliciteerd namens Het Rhedens!

Leerlingen die gezakt zijn of de resultaten van hun schoolexamens nog willen vebeteren, wensen we heel veel succes met de resultaatverbeteringstoetsen die de komende maand plaats zullen vinden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat jou dat gaat lukken. Alvast veel succes!

KLIK HIER voor de examenresultaten!

Dinsdag 2 juni 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Dieren

Vandaag hebben examenleerlingen (en hun ouders/verzorgers) van Het Rhedens Dieren via de mail informatie ontvangen over de examenuitslag op donderdag 4 juni.

Vrijdag 29 mei 2020

Instructiefilmpjes coronamaatregelen locaties

Elke locatie heeft uitgebreide hygiënemaatregelen genomen. Het is belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt!
Ook heeft elke locatie een filmpje gemaakt, waarin duidelijk wordt aan welke regels wij ons allemaal moeten houden in het schoolgebouw.

Benieuwd naar de filmpjes? KLIK HIER!

Donderdag 28 mei 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Rozendaal en Het Rhedens Dieren

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Rozendaal en Het Rhedens Dieren een mail ontvangen met daarin uitgebreide informatie over de 'heropening' van de school volgende week dinsdag 2 juni. Goed om iedereen dinsdag weer te zien! Voor nu eerst fijne Pinksterdagen.

Maandag 25 mei 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens De Tender

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens De Tender een mail ontvangen met daarin uitgebreide informatie over de 'heropening' van de school volgende week dinsdag 2 juni. 

Woensdag 20 mei 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Rozendaal een mail ontvangen, met daarin onder meer informatie over de 'heropening' van de school op 2 juni aanstaande, een enquête over de voortgang van ons onderwijs op afstand, de toetsing in de bovenbouw, de doorstroom naar volgend schooljaar en een alternatieve zomerschool.

Ook leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Dieren hebben een mail ontvangen, waarin zij worden verzocht deel te nemen aan een enquête met vragen over hun bevindingen en mogelijke adviezen als het gaat om onderwijs op afstand. De uitkomsten worden gebruikt om het thuisonderwijs waar nodig aan te passen.

Vrijdag 15 mei 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens De Tender

Vandaag hebben ouders, verzorgers en leerlingen van Het Rhedens De Tender een mail ontvangen, met daarin onder meer informatie over een gymchallenge, het Rhedens account en de te verwachte opening van de school  op 2 juni aanstaande. 

Donderdag 7 mei 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal

Vandaag hebben ouders, verzorgers en leerlingen van Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal een mail ontvangen. De mail van Het Rhedens Dieren is gericht aan 3 mavo leerlingen en hun ouders/verzorgers en gaat over de voortgang van lessen tot het einde van het schooljaar. De mail van Het Rhedens Rozendaal is gericht aan alle leerlingen, ouders en verzorgers met daarin onder meer informatie over de voorbereidingen van de laatste weken van het schooljaar. 

Donderdag 23 april 2020

Mail ouders, verzorgers en leerlingen Het Rhedens Dieren

Vandaag hebben ouders, verzorgers en leerlingen van Het Rhedens Dieren een mail ontvangen met daarin onder meer informatie over bevordering, SE-cijfers examenleerlingen, aanpassing PTA voor-examenklassen en wijziging CSPE naar SE.

Aanpassing bevorderingsrichtlijnen
Bij deze mail (en bij de mail van Rozendaal aan ouders, verzorgers en leerlingen gisteren) zat tevens informatie over de aangepaste bevorderingsrichtlijnen. Dit document staat ook op onze website, in publicaties: klik hier.

Woensdag 22 april 2020

Mail ouders en verzorgers Het Rhedens De Tender en mail ouders, verzorgers en 
leerlingen Het Rhedens Rozendaal

Vandaag hebben ouders en verzorgers van Het Rhedens De Tender en Het Rhedens Rozendaal een mail ontvangen. In de mail van De Tender wordt gewezen op het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen voor het voortgezet onderwijs te verlengen tot en met 1 juni 2020. Dit betekent dat de leerlingen na de meivakantie weer verdergaan met het volgen van onderwijs op afstand.

In de mail van Rozendaal wordt onder meer informatie gegeven over afsluiting en bevordering (met daarbij informatie over de aangepaste bevorderingsrichtlijnen), de PTA's van voorexamenklassen en het afronden van examens in 2020.

Donderdag 17 april 2020

Mail ouders en verzorgers Het Rhedens De Tender

Vandaag hebben ouders en verzorgers van Het Rhedens De Tender een mail ontvangen met onder meer informatie over de meivakantie en over het activeren van een Rhedens account voor Google, in verband met onderwijs op afstand.

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt! 

Donderdag 9 april 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Dieren en
Het Rhedens De Tender

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Dieren een mail ontvangen met onder meer informatie over het verloop van de schoolexamens, bevordering en leerling-bespreek-vergaderingen. Daarnaast hebben ouders en verzorgers van leerlingen van Het Rhedens De Tender een mail ontvangen met informatie over de huidige onderwijssituatie. 

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Woensdag 8 april 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Rozendaal

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Rozendaal een mail ontvangen met informatie over het verloop van de schoolexamens, informatie over de zak-slaagregeling, leerlingbesprekingen, bereikbaarheid van de mediatheek en het online rooster.

Vrijdag 3 april 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens De Tender en
Het Rhedens Dieren

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens De Tender en Het Rhedens Dieren (van de examenklassen) een mail ontvangen met daarin verdere informatie over de gang van zaken in verband met de coronamaatregelen.
Belangrijk: de mail naar leerlingen, ouders en verzorgers van eindexamenklassen betreft een wijziging in het toetsprogramma!

Donderdag 2 april 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Rozendaal

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers (van de examenklassen) van Het Rhedens Rozendaal mail ontvangen met daarin informatie over een wijziging in het toetsprogramma! 

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Woensdag 1 april 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Dieren en
Het Rhedens Rozendaal

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal mail ontvangen met onder andere informatie over de schoolexamens.

Dinsdag 31 maart 2020

Scholen blijven dicht tot en met de meivakantie

Scholen, kinderopvangcentra en horeca blijven gesloten tot en met 28 april om het coronavirus in te dammen. Ook moeten mensen tot die tijd zoveel mogelijk thuiswerken, minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren en zijn groepen groter dan drie personen verboden. Dat heeft het kabinet dinsdag na het crisisoverleg bekendgemaakt.

Daarmee worden de maatregelen die aanvankelijk tot en met 6 april zouden duren, verlengd. Dat was maandag al duidelijk, alleen was er toen nog geen einddatum.

De scholen zullen in de praktijk nog langer dicht blijven, omdat de meivakantie begint op 25 april.

Bron: nu.nl

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Vanavond persconferentie verloop coronamaatregelen na 6 april

Vandaag voert het kabinet opnieuw crisisoverleg. Vanavond om 19.00 uur wordt duidelijk hoe het na 6 april verdergaat met de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen.

Zondag 29 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers (niet-examenklassen)
Het Rhedens Dieren

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Dieren een mail ontvangen over een nieuw gecomprimeerd rooster voor de niet-examenklassen.

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Vrijdag 27 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens De Tender

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens De Tender een mail gehad met informatie over de huidige situatie op Het Rhedens De Tender: bruikleen laptops en Chromebooks, examens en certificeringen en een stukje zorg. 

Donderdag 26 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Dieren

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Dieren een mail gehad met daarin informatie over de voortgang van lessen en ziekmeldingen.

Woensdag 25 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Dieren en
Het Rhedens Rozendaal

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal nieuwe informatie ontvangen via de mail.

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Dinsdag 24 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Dieren en
Het Rhedens Rozendaal

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal via de mail nadere informatie ontvangen over vervolgstappen vanwege het vervallen van de centrale eindexamens. 

Centrale eindexamens vervallen

Vanmorgen is door minister Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten dat de centrale eindexamens voor middelbare scholieren komen te vervallen dit jaar. Het gisteren door het kabinet gestelde pakket aan nieuwe maatregelen heeft het onmogelijk gemaakt om de examens op een veilige manier te organiseren. Daarnaast hebben scholen en leerlingen in de huidige situatie onvoldoende tijd voor een goede voorbereiding.

Kijk voor meer informatie ook op de site van Rijksoverheid.

Ouders, verzorgers en leerlingen ontvangen z.s.m. meer informatie vanuit de locaties

Geen PTA-toetsen op dinsdag 24 maart!

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is op advies van de VO-raad besloten de schoolexamens op te schorten tot er duidelijkheid is over hoe de maatregelen voor scholen van toepassing zijn. Alle ouders, verzorgers en leerlingen van Het Rhedens Dieren hebben daar maandagavond 23 maart een mail over ontvangen. In de loop van vandaag informeren wij u verder. 

Maandag 23 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Dieren

Vanmiddag hebben leerlingen, ouders en verzorgers (van de onderbouw) van Het Rhedens Dieren een mail gehad over thuisonderwijs. Ouders/verzorgers van leerlingen uit de bovenbouw hebben een mail gehad met informatie over de richtlijnen en instructies die in acht worden genomen met betrekking tot de PTA-toetsen. 

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Leren op afstand - documenten website

Momenteel zijn we druk bezig met het verzamelen van diverse handige informatie als het gaat om leren op afstand. Zodra een document klaar is, plaatsen we dat op onze webpagina Publicaties. De documenten krijgen allemaal de naam 'Leren op afstand', met daarachter het onderwerp. Inmiddels staan er twee documenten genaamd 'Leren op afstand - Chromebook'. en 'Leren op afstand - Google Classroom instructie leerling'

Vrijdag 20 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Rozendaal

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Rozendaal een mail gehad met informatie over de richtlijnen die in acht worden genomen met betrekking tot de PTA-toetsen.

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Donderdag 19 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens De Tender

Ook op De Tender worden elke dag diverse zaken met man en macht geregeld. Informatie over de laatste stand van zaken is vandaag naar alle leerlingen, ouders en verzorgers verstuurd.

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Woensdag 18 maart 2020

Aanvullende maatregelen schoolexamen 

Gisteren aan het eind van de dag hebben wij informatie ontvangen van het ministerie van OCW over aanvullende maatregelen omtrent het schoolexamen. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen. Slechts voor de CSPE’s is er beperkte ruimte om voorbereidingen te treffen op school. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM. 

Vanmiddag hebben leerlingen, ouders en verzorgers hierover via de mail meer informatie ontvangen vanuit Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal. 

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Dinsdag 17 maart 2020

Scholen weer open voor eindexamenleerlingen

Het laatste nieuws: Middelbare scholieren die in het laatste jaar van hun opleiding zitten, kunnen ondanks de uitbraak van het coronavirus hun school- en praktijkexamens afronden. Alle leerkrachten en leerlingen die deelnemen aan of betrokken zijn bij de afname van de toetsen moeten klachtenvrij zijn, meldt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) dinsdagmiddag.
KLIK HIER voor meer info.

Zo spoedig mogelijk bericht
Over deze laatste ontwikkelingen en wat die betekenen voor onze eindexamenleerlingen, zullen wij de betreffende ouders en leerlingen zo spoedig mogelijk berichten! 

Berichtgeving voor ouders en leerlingen via e-mail

Vandaag hebben ouders en leerlingen van de locatie Dieren en de locatie Rozendaal via e-mail nadere informatie ontvangen als het gaat om zaken zoals de voortgang van het onderwijs en de stand van zaken en informatie over onderwijs op afstand. Maandag 16 maart jl. ontvingen ouders en leerlingen van Het Rhedens De Tender reeds informatie via e-mail.

Examenleerlingen
Uiteraard heeft de voortgang van het onderwijsproces voor de examenleerlingen de hoogste prioriteit. We wachten daarvoor op verdere berichtgeving vanuit de overheid en informeren u zodra hier meer over bekend is.

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Maandag 16 maart 2020

Scholen dicht: wat betekent dat in de praktijk?

Stap 1:
Alle leerlingen blijven thuis, ook examenleerlingen. Mondelingen en toetsen worden voorlopig uitgesteld, tenzij het op afstand kan worden gefaciliteerd. Elke locatie zal daar op zijn eigen manier invulling aan geven en daar via de mail over communiceren.

Stap 2:
Ook onze medewerkers werken thuis. De scholen zijn alleen open als het strikt noodzakelijk is

We verwachten deze week aanvullende informatie vanuit de overheid, vooral als het gaat om onze examenleerlingen. Via de locaties zullen wij u daar dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen.

De situatie kan in snel tempo veranderen. 
Wij verzoeken u dan ook om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken.
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Zondag 15 maart 2020

Het Rhedens sluit haar deuren vanwege coronavirus

Tijdens de spoedzitting van het Kabinet van zondag 15 maart is besloten dat alle scholen moeten sluiten. Dat betekent dat de drie locaties van Het Rhedens vanaf maandag 16 maart overgaan tot ‘onderwijs op afstand’. Alle ouders en leerlingen hebben hierover zondagavond 15 maart een mail ontvangen.  

Geen lessen, ‘onderwijs op afstand’
Vooralsnog sluit Het Rhedens van 16 maart tot en met 6 april. Om ons ‘onderwijs op afstand’ zo goed mogelijk in te richten, worden de komende dagen stappen gezet. Ook maakt elke locatie een plan van aanpak als het gaat om overige organisatorische onderwijszaken. Informatie hierover ontvangt u zo spoedig mogelijk vanuit de betreffende locatie. 

Examenkandidaten
De prioriteit ligt bij het zo goed mogelijk organiseren van ‘onderwijs op afstand’ voor onze examenkandidaten. Ook daarover volgt snel meer informatie vanuit de betreffende locatie.

Opvang
Voor leerlingen van ouders in vitale beroepen, zoals in de zorg en hulpdiensten, kan opvang worden geregeld in de school. Graag worden wij hierover van tevoren door u geïnformeerd. Daarover kunt u contact opnemen met de betreffende locatie.

Mogelijkheid om spullen op te halen
Maandag 16 maart zullen de locaties nog open zijn voor leerlingen en medewerkers, enkel om spullen op te halen die zij nodig hebben om thuis te kunnen werken. Op welke tijden dat mogelijk is, verschilt per locatie (deze informatie staat in de op zondagavond 15 maart verzonden mail). De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat natuurlijk voorop. Kom daarom alleen naar school als het noodzakelijk is en als er geen sprake is van gezondheidsklachten. 

Zoals hierboven vermeld, ontvangt u verdere informatie vanuit de locaties.
Wij verzoeken u regelmatig in uw mail en op onze website te kijken.

Wij realiseren ons dat deze situatie veel vraagt van leerlingen en ouders en ook van onze medewerkers. Bovendien kan de situatie in snel tempo veranderen. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Brief GGD Gelderland-Midden
Het coronavirus kan vragen oproepen bij ouders, scholen en andere organisaties.
GGD Gelderland-Midden geeft advies: klik hier voor meer informatie. 

Waaraan herken je het coronavirus?
Waaraan herken je het coronavirus, hoe loop je het op en wat kun je er tegen doen? In deze video van de NOS wordt het uitgelegd:
https://nos.nl/l/2324805   

Landelijke richtlijnen
Het RIVM geeft op de volgende websites algemene informatie en antwoorden op veelgestelde vragen:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden  

De rijksoverheid geeft ook antwoord op onderwijsspecifieke vragen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

ECS_8549
Nieuws

Het Rhedens is een school voor iedereen, die bekend staat om de fijne sfeer en persoonlijke aandacht. Een school waar ontzettend veel gebeurt. Regelmatig plaatsen we daarover korte nieuwsberichtjes. Veel leesplezier!

194