Nieuws
`
HomeNieuwsINFORMATIE CORONAVIRUS

INFORMATIE CORONAVIRUS

Dinsdag 31 maart 2020

Scholen blijven dicht tot en met de meivakantie

Scholen, kinderopvangcentra en horeca blijven gesloten tot en met 28 april om het coronavirus in te dammen. Ook moeten mensen tot die tijd zoveel mogelijk thuiswerken, minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren en zijn groepen groter dan drie personen verboden. Dat heeft het kabinet dinsdag na het crisisoverleg bekendgemaakt.

Daarmee worden de maatregelen die aanvankelijk tot en met 6 april zouden duren, verlengd. Dat was maandag al duidelijk, alleen was er toen nog geen einddatum.

De scholen zullen in de praktijk nog langer dicht blijven, omdat de meivakantie begint op 25 april.

Bron: nu.nl

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Vanavond persconferentie verloop coronamaatregelen na 6 april

Vandaag voert het kabinet opnieuw crisisoverleg. Vanavond om 19.00 uur wordt duidelijk hoe het na 6 april verdergaat met de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen.

Zondag 29 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers (niet-examenklassen)
Het Rhedens Dieren

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Dieren een mail ontvangen over een nieuw gecomprimeerd rooster voor de niet-examenklassen.

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Vrijdag 27 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens De Tender

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens De Tender een mail gehad met informatie over de huidige situatie op Het Rhedens De Tender: bruikleen laptops en Chromebooks, examens en certificeringen en een stukje zorg. 

Donderdag 26 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Dieren

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Dieren een mail gehad met daarin informatie over de voortgang van lessen en ziekmeldingen.

Woensdag 25 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Dieren en
Het Rhedens Rozendaal

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal nieuwe informatie ontvangen via de mail.

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Dinsdag 24 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Dieren en
Het Rhedens Rozendaal

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal via de mail nadere informatie ontvangen over vervolgstappen vanwege het vervallen van de centrale eindexamens. 

Centrale eindexamens vervallen

Vanmorgen is door minister Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten dat de centrale eindexamens voor middelbare scholieren komen te vervallen dit jaar. Het gisteren door het kabinet gestelde pakket aan nieuwe maatregelen heeft het onmogelijk gemaakt om de examens op een veilige manier te organiseren. Daarnaast hebben scholen en leerlingen in de huidige situatie onvoldoende tijd voor een goede voorbereiding.

Kijk voor meer informatie ook op de site van Rijksoverheid.

Ouders, verzorgers en leerlingen ontvangen z.s.m. meer informatie vanuit de locaties

Geen PTA-toetsen op dinsdag 24 maart!

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is op advies van de VO-raad besloten de schoolexamens op te schorten tot er duidelijkheid is over hoe de maatregelen voor scholen van toepassing zijn. Alle ouders, verzorgers en leerlingen van Het Rhedens Dieren hebben daar maandagavond 23 maart een mail over ontvangen. In de loop van vandaag informeren wij u verder. 

Maandag 23 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Dieren

Vanmiddag hebben leerlingen, ouders en verzorgers (van de onderbouw) van Het Rhedens Dieren een mail gehad over thuisonderwijs. Ouders/verzorgers van leerlingen uit de bovenbouw hebben een mail gehad met informatie over de richtlijnen en instructies die in acht worden genomen met betrekking tot de PTA-toetsen. 

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Leren op afstand - documenten website

Momenteel zijn we druk bezig met het verzamelen van diverse handige informatie als het gaat om leren op afstand. Zodra een document klaar is, plaatsen we dat op onze webpagina Publicaties. De documenten krijgen allemaal de naam 'Leren op afstand', met daarachter het onderwerp. Inmiddels staan er twee documenten genaamd 'Leren op afstand - Chromebook'. en 'Leren op afstand - Google Classroom instructie leerling'

Vrijdag 20 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens Rozendaal

Vandaag hebben leerlingen, ouders en verzorgers van Het Rhedens Rozendaal een mail gehad met informatie over de richtlijnen die in acht worden genomen met betrekking tot de PTA-toetsen.

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Donderdag 19 maart 2020

Mail leerlingen, ouders en verzorgers Het Rhedens De Tender

Ook op De Tender worden elke dag diverse zaken met man en macht geregeld. Informatie over de laatste stand van zaken is vandaag naar alle leerlingen, ouders en verzorgers verstuurd.

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Woensdag 18 maart 2020

Aanvullende maatregelen schoolexamen 

Gisteren aan het eind van de dag hebben wij informatie ontvangen van het ministerie van OCW over aanvullende maatregelen omtrent het schoolexamen. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen. Slechts voor de CSPE’s is er beperkte ruimte om voorbereidingen te treffen op school. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM. 

Vanmiddag hebben leerlingen, ouders en verzorgers hierover via de mail meer informatie ontvangen vanuit Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal. 

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Dinsdag 17 maart 2020

Scholen weer open voor eindexamenleerlingen

Het laatste nieuws: Middelbare scholieren die in het laatste jaar van hun opleiding zitten, kunnen ondanks de uitbraak van het coronavirus hun school- en praktijkexamens afronden. Alle leerkrachten en leerlingen die deelnemen aan of betrokken zijn bij de afname van de toetsen moeten klachtenvrij zijn, meldt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) dinsdagmiddag.
KLIK HIER voor meer info.

Zo spoedig mogelijk bericht
Over deze laatste ontwikkelingen en wat die betekenen voor onze eindexamenleerlingen, zullen wij de betreffende ouders en leerlingen zo spoedig mogelijk berichten! 

Berichtgeving voor ouders en leerlingen via e-mail

Vandaag hebben ouders en leerlingen van de locatie Dieren en de locatie Rozendaal via e-mail nadere informatie ontvangen als het gaat om zaken zoals de voortgang van het onderwijs en de stand van zaken en informatie over onderwijs op afstand. Maandag 16 maart jl. ontvingen ouders en leerlingen van Het Rhedens De Tender reeds informatie via e-mail.

Examenleerlingen
Uiteraard heeft de voortgang van het onderwijsproces voor de examenleerlingen de hoogste prioriteit. We wachten daarvoor op verdere berichtgeving vanuit de overheid en informeren u zodra hier meer over bekend is.

Wij verzoeken u om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken!
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Maandag 16 maart 2020

Scholen dicht: wat betekent dat in de praktijk?

Stap 1:
Alle leerlingen blijven thuis, ook examenleerlingen. Mondelingen en toetsen worden voorlopig uitgesteld, tenzij het op afstand kan worden gefaciliteerd. Elke locatie zal daar op zijn eigen manier invulling aan geven en daar via de mail over communiceren.

Stap 2:
Ook onze medewerkers werken thuis. De scholen zijn alleen open als het strikt noodzakelijk is

We verwachten deze week aanvullende informatie vanuit de overheid, vooral als het gaat om onze examenleerlingen. Via de locaties zullen wij u daar dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen.

De situatie kan in snel tempo veranderen. 
Wij verzoeken u dan ook om dagelijks in uw mail en op onze website te kijken.
Controleer s.v.p. ook in Magister of uw e-mailadres nog klopt!

Zondag 15 maart 2020

Het Rhedens sluit haar deuren vanwege coronavirus

Tijdens de spoedzitting van het Kabinet van zondag 15 maart is besloten dat alle scholen moeten sluiten. Dat betekent dat de drie locaties van Het Rhedens vanaf maandag 16 maart overgaan tot ‘onderwijs op afstand’. Alle ouders en leerlingen hebben hierover zondagavond 15 maart een mail ontvangen.  

Geen lessen, ‘onderwijs op afstand’
Vooralsnog sluit Het Rhedens van 16 maart tot en met 6 april. Om ons ‘onderwijs op afstand’ zo goed mogelijk in te richten, worden de komende dagen stappen gezet. Ook maakt elke locatie een plan van aanpak als het gaat om overige organisatorische onderwijszaken. Informatie hierover ontvangt u zo spoedig mogelijk vanuit de betreffende locatie. 

Examenkandidaten
De prioriteit ligt bij het zo goed mogelijk organiseren van ‘onderwijs op afstand’ voor onze examenkandidaten. Ook daarover volgt snel meer informatie vanuit de betreffende locatie.

Opvang
Voor leerlingen van ouders in vitale beroepen, zoals in de zorg en hulpdiensten, kan opvang worden geregeld in de school. Graag worden wij hierover van tevoren door u geïnformeerd. Daarover kunt u contact opnemen met de betreffende locatie.

Mogelijkheid om spullen op te halen
Maandag 16 maart zullen de locaties nog open zijn voor leerlingen en medewerkers, enkel om spullen op te halen die zij nodig hebben om thuis te kunnen werken. Op welke tijden dat mogelijk is, verschilt per locatie (deze informatie staat in de op zondagavond 15 maart verzonden mail). De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat natuurlijk voorop. Kom daarom alleen naar school als het noodzakelijk is en als er geen sprake is van gezondheidsklachten. 

Zoals hierboven vermeld, ontvangt u verdere informatie vanuit de locaties.
Wij verzoeken u regelmatig in uw mail en op onze website te kijken.

Wij realiseren ons dat deze situatie veel vraagt van leerlingen en ouders en ook van onze medewerkers. Bovendien kan de situatie in snel tempo veranderen. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Brief GGD Gelderland-Midden
Het coronavirus kan vragen oproepen bij ouders, scholen en andere organisaties.
GGD Gelderland-Midden geeft advies: klik hier voor meer informatie. 

Waaraan herken je het coronavirus?
Waaraan herken je het coronavirus, hoe loop je het op en wat kun je er tegen doen? In deze video van de NOS wordt het uitgelegd:
https://nos.nl/l/2324805   

Landelijke richtlijnen
Het RIVM geeft op de volgende websites algemene informatie en antwoorden op veelgestelde vragen:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden  

De rijksoverheid geeft ook antwoord op onderwijsspecifieke vragen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

CONTACT

Zoals u weet zijn onze locaties vanwege het coronavirus in ieder geval tot en met de meivakantie gesloten (voor onze eindexamenleerlingen kan hier op strikt noodzakelijke momenten van worden afgeweken).

Dat betekent dat bij de recepties ook niemand aanwezig is. Als u de locatie belt, krijgt u onze voicemail met praktische informatie. In de brieven die ouders en leerlingen van ons ontvangen, staan soms ook mobiele telefoonnummers.  

Hoe kunt u ons digitaal bereiken? 

Het Rhedens De Tender: infodetender@hetrhedens.nl
Het Rhedens Dieren:
infodieren@hetrhedens.nl
Het Rhedens Rozendaal: inforozendaal@hetrhedens.nl

ECS_8549
Nieuws

Het Rhedens is een school voor iedereen, die bekend staat om de fijne sfeer en persoonlijke aandacht. Een school waar ontzettend veel gebeurt. Regelmatig plaatsen we daarover korte nieuwsberichtjes. Veel leesplezier!

194