Uitstekende voorbereiding op mbo óf havoMavo
`

Eigentijds mavo

Het Rhedens Dieren heeft ook in de mavo-onderbouw drie leergebieden van samenwerkende vakken: mens & maatschappij, mens & natuur en natuur & techniek. Daarnaast is er veel aandacht voor talen en staan wiskunde, beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding op het rooster. Als je in de brugklas duidelijk boven het mavoniveau presteert, is het mogelijk dat je in de tweede klas overstapt naar de havo. Om dit te kunnen beoordelen, maken we gebruik van aangepaste lesstof en toetsing.

Bovenbouw
In de derde klas kies je tussen mavo-P (praktisch) of mavo-T (theoretisch). P-leerlingen gaan zich voorbereiden op doorstroming naar het mbo. Dan kies je een praktisch keuzevak, zoals sport & bewegen of podiumkunsten (mogelijk worden we een officiële mbo-vooropleiding podiumkunsten). T-leerlingen kiezen een extra theorievak. Dan ben je beter voorbereid op de overstap naar de havo. Je hebt dus zeven in plaats van zes examenvakken. Bij de keuze tussen mavo-P of mavo-T krijg je hulp van je mentor en leraren en van de decaan. Ook je ouders worden hierbij betrokken.

Jikke Engel HRD
Jikke over keuzevakken

Als extra keuzevak heb ik podiumkunsten gekozen. Dat is twee uur per week. Met een groepje meiden leren we acteren en we zijn bezig met muziek. Ik vind het hartstikke leuk!

HRD-gebouw-villas-3_210
Aanmelden

Wil jij ook naar Het Rhedens Dieren? Wat leuk! Je ouders moeten dan alleen nog even het aanmeldingsformulier invullen (vóór 15 maart). Dit formulier is verkrijgbaar bij je basisschool maar ook online in te vullen op onze website.

Meld je hier aan!
376