Typisch Het Rhedens DierenExtend
`

Extra leermogelijkheden

Iets waarmee Het Rhedens Dieren zich echt onderscheidt, is het populaire Extend-programma. Het biedt extra leermogelijkheden buiten het gewone lesprogramma. Extend telt drie onderdelen: het Studiecentrum, de Plusklas en Aanbod Actief. Ook het speciale ondersteuningsaanbod, zoals de Rots & Water-training, valt onder Extend.

Studiecentrum
In het Studiecentrum kun je als leerling van Het Rhedens Dieren van maandag tot en met donderdag van 14.15 tot 16.30 uur terecht voor extra ondersteuning óf extra uitdaging bij een groot aantal vakken (talen, exacte vakken en maatschappijvakken). Of je doet er in alle rust je huiswerk. Er zijn computers aanwezig en docenten en onderwijsassistenten om je te begeleiden. Knipkaarten voor het Studiecentrum zijn te koop in de mediatheek.

Plusklas
De Plusklas is bedoeld voor achtstegroepers met een voorsprong. In de Plusklas krijgen ze iedere dinsdagmiddag extra uitdaging in de vorm van een serie van dertig lessen op vijf gebieden: Cambridge Engels, Sportplus, Podiumkunsten, Techn@ en Klassieke Talen. De docenten hebben ervaring met hoogbegaafde leerlingen. De aanmelding gaat via de basisschool. Ouders betalen een eigen bijdrage.

Aanbod Actief
Aanbod Actief telt drie modules – podiumkunsten, sport en thema-aanbod – die ’s middags na de lessen worden gegeven door professionele vakdocenten, vaak in samenwerking met externe partners (bijvoorbeeld dansschool Studio26). Podiumkunsten bestaat uit muziek-, toneel- en dansworkshops. Ook bij sport komen verschillende disciplines aan bod. Het thema-aanbod bevat activiteiten zoals koken, lassen, ICT, grimeren/opmaken en nog veel meer. Soms zijn er kosten verbonden aan activiteiten binnen Extend/Aanbod Actief. Om deze te voldoen, kun je een knipkaart kopen.

Logo_Extend

Studiecentrum
Plusklas
Aanbod actief

Sanne Heitink
Sanne koos podiumkunsten

“Als extra keuzevak heb ik gekozen voor podiumkunsten, waarbij je twee uur per week bezig bent met toneel en improvisatie. Soms bespreken we iets wat in het nieuws is en dan maken we daar een toneelstukje van. Je krijgt er ook een stukje vakliteratuur bij. Dat lijkt misschien saai, maar ik vind het best interessant.”

410