Plusklas

Voor 8e groepers met een voorsprong

Het Rhedens biedt alle ruimte aan talent. Een mooi voorbeeld daarvan is de Plusklas voor achtstegroepers die graag meer willen weten en uitdaging zoeken in andere onderwerpen.

Ga je volgend schooljaar naar groep 8, ben je nieuwsgierig, op zoek naar meer uitdaging en verdieping in jouw leren? Wil je graag zelf dingen ontdekken en ben je eraan toe om alvast kennis te maken met de middelbare school? Dan past de Plusklas bij jou!

In de Plusklas werk je samen met andere leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen. Je gaat met elkaar onderzoeken en ontwerpen; je leert hoe je een onderzoek moet aanpakken, je leert over jezelf, over anderen en hoe je goed kunt samenwerken.

 

Plusklas-programma’s

Het Rhedens biedt een Plusklasprogramma waarbij sprake is van samenhang van de onderwijsinhoud tussen verschillende vakgebieden en vakoverstijgend onderwijs. In de Plusklas van Het Rhedens werken leerlingen in groepjes samen aan een uitdagende opdracht. Met deze opdracht leren leerlingen onderzoeken en ontwerpen en maken zij dingen op basis van hun eigen vragen en ideeën. Leerlingen worden uitgedaagd op hun eigen niveau. Daarbij is een balans tussen kennis en persoonsvorming en komen ook onderzoeksvaardigheden en executieve vaardigheden aan bod. 

Het Rhedens biedt lessen aan op basis van de volgende 3 pijlers: 

  • Denk-kracht: leren onderzoeken (bouwstenen voor denkvaardigheden) 
  • Hart-kracht: leren wie je bent (bouwstenen voor levensvaardigheden) 
  • Doe-kracht: leren ondernemen (bouwstenen voor ondernemersvaardigheden) 

De methode is dynamisch, omdat het aangepast kan worden aan de laatste ontwikkelingen. Actuele kennis van universiteiten en bedrijfsleven zijn in deze methode geïntegreerd. 
De Plusklas is een mooie voorbereiding op havo en vwo.

Begeleiders Plusklas

De Plusklas wordt begeleid door een team van leerkrachten uit het primair onderwijs en docenten uit het voortgezet onderwijs. Deze teams hebben met elkaar ook het programma ontwikkeld en werken daarbij nauw samen, om zo de samenwerking tussen PO en VO te versterken.

Betrokkenheid ouders en leerkrachten bij de Plusklas

Wat we allemaal doen in de Plusklas vertellen we aan ouders en leerkrachten in de nieuwsbrief, die ouders en leerkrachten een paar keer in het Plusklasjaar ontvangen. Halverwege het jaar nodigen we ouders en leerkrachten op school uit om een kijkje te nemen in de Plusklas en te zien wat de leerlingen daar allemaal leren en maken. Aan het eind van het Plusklasjaar is er een afsluitende bijeenkomst, waarin we het jaar met ouders en leerkrachten afronden. Leerlingen en docenten vertellen dan over hun ervaringen in de Plusklas en laten zien wat er allemaal is gemaakt.

Wat je moet weten

Wanneer is het?
De Plusklas van Het Rhedens Dieren vindt plaats op donderdagen van 08:30 tot 11:00 uur.

Wat neem je mee?
Het is fijn als je een etui meeneemt met daarin verschillende schrijfspullen. Natuurlijk mag je ook iets te drinken meenemen.

Wat kost het?
We vinden het belangrijk dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan de Plusklas. Daarom zijn er geen kosten verbonden aan deelname.

445A6934-Verbeterd-NR
Aanmelden voor de Plusklas

De aanmelding voor de Plusklas gaat via de leerkracht van de basisschool. De leerkracht beoordeelt welke leerlingen in aanmerking komen voor de Plusklas. Ouders en leerlingen worden door de leerkracht benaderd. Zij vullen allemaal een deel van het aanmeldformulier in.

In juni wordt een informatiemiddag/-avond georganiseerd voor belangstellenden (ouders, verzorgers, leerlingen en leerkrachten po). De scholen ontvangen een brief van de Plusklas met daarin de belangrijke data met betrekking tot de aanmeldprocedure. Een toelatingscommissie van de Plusklas bepaalt welke leerlingen geplaatst kunnen worden. Daarbij wordt gekeken naar de motivatie van de leerling, informatie van de basisschool en eventuele onderzoeksresultaten. Leerkrachten, ouders, verzorgers en leerlingen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De Plusklas-leerlingen doen het hele schooljaar mee aan de Plusklas.

Voor vragen kan contact op worden genomen met docent en Plusklas-coördinator van Het Rhedens Dieren de heer Ferhat Aydur: ayd@hetrhedens.nl

Aanmeldformulier Plusklas